Astral Seyahat nedir?

Astral gezi ispatı gerçekleşmemiş bir mevzudur. Astral gezi terimi okültizmde ve teozofide kullanılan bir terimdir. Parapsikolojiye inanan kişiler tarafınca şu şekilde tanımlanmaktadır: Kişinin uyku şeklinde hallerde esiri gövde ya da astral gövde (spiritüalizmde duble) ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen “bedeniyle” fizyolojik bedeni haricinde, bilinci yerinde olarak başka mekânlarda dolaşmak suretiyle yapmış olduğu yolculuğa ve bu bedeniyle geçirdiği deneyimlere denir.

Genel bir tabirle açıklayacak olursak, astral gezi ruhun bedeni terk ederek değişik bir boyuta geçmesidir doğrusu beşinci boyut. Bu geçiş esnasında bilincin açık olduğu ve ayrılan ruhun bilincin izlerini taşımış olduğu vurgulanmaktadır.

Astral seyahatin, uyanık halde iken LSD şeklinde psychedelic maddelerin tesiri altında yapılabildiği söylenmektedir.

Parapsikolojide bu “beden-dışı edinim” anlamındaki “out-of-body experience” (OBE) olarak metapsişikte ise “bilinç projeksiyonu” olarak adlandırılır.

İradi olarak gerçekleştirilebildiği iddiası ve edinim esnasında bilgili olunması sebebiyle öteki gövde dışı deneyimler içinde hususi bir yeri vardır.

Bu mevzu hakkında en oldukça araştırmayı Robert Monroe adlı bir yazar yapmıştır. Halen devam eden bu araştırma ABD Birleşik Devletleri’nde Monroe Enstitüsü adıyla malum bir kurumda devam etmektedir.

Astral bedenin hareketi için fizyolojik nesnelerin ve uzaklığın bir engel oluşturmayacağı ileri sürülür. İddalara nazaran mesela kişinin astral bedeni duvarlardan geçebilir, kıtalar arası seyahat yapabilir Fizyolojik bedenden çıkıldığında öteki evren varlıklarının görülebileceği de ileri sürülmektedir. Uyku esnasında meydana getirilen astral seyahatin fizyolojik bedene dönüldüğünde bir rüya tarzında anımsandığı söylenmektedir.

İddalara nazaran ruh tam uykuya dalma esnasında vücudun göbek kısmından ayrılmaya adım atar. Bu esnada kalp atışları yükselir, ruh geride kalan bedenini görmüş olduğu süre heyecanlanır ve astral gezi tam gerçekleşmeden geri uyanılır. Bazı durumlarda da ruhun ayrılmış olduğu hissedilemez ve rüya şeklinde düşme y ada uçma şeklinde fizyolojik eylemlerle geri uyanılır. Kısaca astral seyahatin, hem gerçek boyutta hem de rüya boyutunda gerçekleşebildiği ileri sürülmektedir

Astral seyahate bir örnek olduğu iddaa edilen vakaya bakalım;

New York da yaşayan A.S. gireceği sınavdan bigün ilkin uykusunda imtihan sorularının bulunmuş olduğu odaya girdiğini iddaa etmiş, hatta soruları söylemiş kimse inanmamış. Imtihan sonrası çıkan sorular görülünce bu durum oldukça dikkat çekmiş.

Astral gezi yaptığını söyleyen kişiler yaşadıkları deneyimi dış dünyadan bağımsız öznel bir şuur durumu olarak tanımlarla sadece bu olgunun gözlemlenebilir maddî yaşamla etkileşime imkân tanıyan bir niteliğe haiz bulunduğunu da savunurlar. (Mesela ameliyat esnasında tıbben bilinçsiz bir durumdayken bedenden ayrılıp kendisine meydana getirilen operasyonu yukarıdan gözlemlemek ya da iddia edilen fizikötesi varoluş içinde herhangi bir kişinin gerçek yaşamda bulunmuş olduğu konuma giderek gerçek durumuna tanık olabilmek.) Sözü edilen durumun hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı şeklinde ispatlanması oldukça kolay olan bu iddianın gerçekliğine dair ortaya hiçbir kanıt sunulamamıştır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir