İstihare nedir, nasıl yapılır?

İstihare nedir, iyi mi yapılır, sünnette belirtilen istihare nedir, uyumak ve rüya görmek koşul mıdır? Sorularına aşağıdaki yazıda yanıt verilmeye çalışılmıştır.

İstihare yaratandan hayırlı şeyler istemektir, lügat anlamı da bir mevzu hakkında hayırlı sonuçlar dilemektir. İstihare yapmak ya da istihareye yatmak; yapmak istediğimiz herhangi bir şeyin kendimize hayırlı olup olamayacağını öğrenmek için iki rekat namaz kıldıktan sonrasında yakarma edip uyumaktır. Amaç rüyada yapmak istediğimiz işin bizim için hayırlı olup olmayacağı mevzusunda bir işaret görmek yada bulmaktır. Sadece aslolan olan uyumak ve rüya görmek olmasa da bazı İslami kaynaklara bakılırsa (Şerh Şir’atül-İslam) Namaz kılıp, yakarma da edildikten sonrasında abdestli halde kıbleye doğru yatmaktır. Sadece zaman uyumak için uygun değilse istihare namazı kılmak sünnettir.

İstihare işinin hayırlı olup olmadığını yüce Tanrı’a danışmak anlama gelir. ben bir insanı dövsem, bir insanın parasını çalsam bir insanın ayağını kaydırsam bir insanın parasını çalsam haramla istihare olmaz birkaç gün birazcık içki içsem bu şekilde istihare olmaz bunun adı zulüm ve haram olur Peki nedir istihare? Bir kızınız var iki güzel nasibi olmuş, iki aile de muntazam efendi aileler, siz kızınızın hangisine gittiğinde hayırlı olacağını öğrenmek istiyorsunuz ve Tanrı’tan yardım diliyorsunuz işte bu bir istiharedir.

Bu işe başlarsam hayırlı olur mu olmaz mı?

Bu evi almak benim için hayırlı olur mu olmaz mı?

Bu şehre göç edeceğim hayrıma mıdır yoksa değil midir?

Eğer namazı kılıp duanızı ettikten sonrasında kıbleye doğru yatarsanız rüyanızda göreceğiniz yeşil yada beyaz renk merak ettiğiniz iş mevzusunda hayırlı bir işarettir sadece kırmızı yada siyah renk görürseniz o iş sakıncalı bir iştir ve ondan uzak durmak gerekir denmektedir.

Bundan gayrı, açıkça belirtildiği benzer biçimde, beyaz ve yeşil ya da kırmızı ve siyah görülmeyip daha teferruatlı ve karmaşık rüyalar görmüş olma durumu için bir ölçme ya da yargı yoktur. Bazı rüyalar, bazı gerçeklere işaret ederler, sadece isabetli tabir de ayrı bir ilimdir: Kişinin kendine bakılırsa hayra dalalet eden bir rüya, aslen şerri gösteriyor olabilir. Bu yüzden istihareyi sünnette olduğu benzer biçimde yapmak gerekir. Fakat, istihareden daha mühim olanın,”istişare” kısaca, salih ve temiz bilirkişilere danışma olduğu da bilinmelidir.

Yatsı namazı kılınacak yatsı namazı kıldıktan sonrasında abdesti var ise yarabbi senin rızan için iki rekat istihare namazı kılacağım şeklinde niyet edilip Kafirün suresini okuyacak.

İstihare güzel ve kuvvetli bir sünnettir. Rasûlullah Efendimiz’in ashabına derhal her tereddütlü mevzuda “İstihare” tavsiye etmiş olduğu bilinmektedir. Sadece “İstihare”, kılma şekli ilmihal kitaplarında anlatılan iki rekat namazdan ve duasından ibarettir. Yakarma yaptıktan sonrasında, doğruluğu kalbine damlayan yönde hareket eder. Bir kere kılmasıyla kalbi bir yöne doğru ağırlık kazanmamışsa, bu namazı üç, beş, yedi kere tekrarlar, gene de kalbi seçim yapamıyorsa istişare de yapamıyorsa aklına uygun geleni yapar. Bu yedi kere iki rekatı, aynı anda da kılabilir. Sünnette öğretilen “istihare” budur.

Câbir (r.a)’den Peygamberimizin şöyleki söylediği nakledilmiştir: Resulullah (s.a.s) tüm işlerinde, Kur’an’dan sure öğretir benzer biçimde istihareyi de öğreterek şöyleki derdi: “Sizden biriniz bir ise niyetlendiği vakit farzın haricinde iki rekat namaz kılsın ve şöyleki desin“:

İstihare duası: “Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi” İstihare duasının anlamı: “Tanrı’ım yapmayı düşündüğüm su işin işlenmesinden ya da terkinden hangisinin hayırlı bulunduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç isterim. Senin büyük fazlından kayra buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen şeyi oldukça iyi bilensin, Tanrı’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu yada dünya yada ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı bulunduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana kutsal kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu yada dünya yada ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonrasında da beni bu hayırla hoşnut buyur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir