Rüya ile Amel Edilir mi?

Rüya ile amel edilir mi sorusunun cevabı oldukça net olarak, edilmez şeklindedir. Yusuf Suresinden, Saffat Suresinden, Enbiya ve Fetih Surelerinden de bildiğimiz şeklinde rüyaların dinde, Kur’an’da yeri vardır ve önemlidir, fakat dinî bir yargı içermez, dinî bir meseleyi hükme bağlamaz ve bu manada onunla amel de edilmez. Yusuf rüyasında onbir yıldızla güneşin ve ayın kendine secde edeceğini görmüş olduğu ve bunun yorumunu bilmiş olduğu halde işlemediği bir suçtan cezalandırılmış, zindanlarda yatmış ve başına gelecekleri büyük bir teslimiyetle görmüş olduğu rüyasından bağımsız olarak kabul etmiş ve yaşamını sürdürmüştür. Kendisine ilim verilen bir peygamberin bile bu şekilde rüya ile amel etmemiş olması bunun en büyük kanıtıdır.

Rüyadan gelen haberler ile hareket edilmez bunlar bağlayıcı değildir. Rüyanızda bir ses size intihar etmenizi söylüyorsa yada birine zarar vermenizi söylüyorsa bunun hiçbir hükmü yoktur. Bunlar bir çok vakit bizlere bilinçaltımızın oynadığı oyunlardır.

İnsan uyanık olduğu zamandan mesuldür. İnsan rüyasında işlemiş olduğu davranışlar, hissetmiş olduğu duygulardan kendi üst bilinciyle karar vererek yapmadığı için görevli değildir. İnsan rüyasında günah dahi işlese uyanık hayatında bundan kaçınıyorsa rüyadaki durumdan görevli tutulmaz.

Gene Yusuf’un babası Yakup’un evladı rüyasını ona anlattığında onu rüyayı kardeşlerine anlatmak mevzusunda uyarmasından da çıkarabileceğimiz netice her insana rüyaların anlatılmasının doğru olmadığı şeklindedir. Rüyalarınızı hakikaten güvenmediğiniz kişiler ile paylaşmamanız daha uygun olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir