Rüya Nedir ?

Rüya Nedir?

Rüya görmek insanlık tarihi boyunca çeşitli inanışlara, tahminlere ve yorumlara sebep olduğu için rüya nedir sorusuna çok farklı yanıtlar verilebilir. Rüya konusu bilimsel, dini, astrolojik ve hatta mitolojik açılardan ele alınabilen bir konu olsa da aslında rüya nedir sorusunun yaygın olarak kabul gören cevabı şudur: İnsan ruhunun ve bedeninin birbirinden ayrılmasıyla gelişen olaylar bütünü. Bu tanım bilimsel bir tanım olmamakla birlikte bütün dünyada rüya nedir sorusuna en çok verilen cevaplardan bir tanesidir. Neredeyse bütün dinlerde, inançlarda ve yorumlarda rüyanın ruh ve bedenin birbirinden ayrılmasıyla ortaya çıkan bir uyku durumu olduğu kabul edilir.

Rüya görmek, uyku durumunda görsel ve işitsel açıdan algı ve duygu değişiklikleri yaşamaktır. Rüya nedir sorusuna daha bilimsel bir yanıt vermek gerekirse rüyanın uyku esnasında yaşanan bu görsel ve işitsel algı ve duygu değişiminin genel ismi olduğu söylenebilir.

Rüya Tabirleri

Rüya daha çok algıyla ve duygularla ilgili olduğu için her insanın gördüğü rüyayı farklı şekilde yorumlaması mümkündür. Bu nedenle aynı rüya üzerine yapılan dini rüya tabirleri ve yorumları birbirinden çok farklı olabilir. Birçok insan rüya yorumu yaparken rüya tabirleri sözlüklerini kullanır. Ancak kabul görmüş rüya tabirleri sözlüğü sayısı çok fazla değildir. Özellikle internet ortamındaki bazı rüya tabirleri tamamen uydurma olabilir. Bu nedenle rüya tabirleriyle ilgilenen kişilerin mutlaka niteliği kabul edilmiş eserlere yönlenmesi gerekir.

Rüya Tabirleri Doğru Mudur?

Bazı kişiler için rüya tabirleri tamamen uydurma ve geçersiz. Bazı kişiler içinse rüya tabirleri tamamen doğru ve inanılması gereken yorumlardan oluşuyor. Peki rüya tabirleri doğru mudur?

Rüya nedir başlığında rüya ve rüya görmekle ilgili detaylı bir tanımlama yapmıştık ve rüyanın uyku esnasında yaşanan bir algı ve duygu değişikliği olduğundan bahsetmiştik. İşte bu nedenle bazı kişiler gördüğümüz rüyaların aslında bizim algılarımızdaki bozulmalarla alakalı olduğunu, yani rüya yorumlamanın doğru olmadığını savunuyor. Bir grup insan ise rüyayı dinle bağdaştırıyor ve dini rüya tabirlerini kabul ederken diğer rüya tabirlerini reddediyor. İslami rüya tabirleri ile ilgili yazılmış kitaplar ülkemizde de rüya konusunda en çok müracaat edilen kitapların başında geliyor.

Rüya tabirleri tamamen doğrudur denemez. Zaten rüya tabirleri ile ilgilenen kişiler de bu tabirlerin tamamen doğru olduğuna inanmıyor. Ancak rüyalar bize yaşadığımız algısal ve duygusal değişiklikleri anlamak için bize çeşitli ipuçları sunuyor. Bu ipuçlarını takip etmek ve yorumlamak hem keyifli bir aktivite olabiliyor, hem de hayatımıza yön verme noktasında bizi fikir sahibi yapabiliyor. Bir diğer yandan, istatistiksel olarak bakıldığında birçok insanın internet ortamında rüyada yılan görmek (ya da rüyada yılan sokması), rüyada kedi görmek, rüyada fare görmek, rüyada köpek görmek, rüyada altın görmek ve rüyada ağlamak tarzı araştırmalar yaptığını görüyoruz. Buradan yola çıkarak aslında çok büyük bir kitlenin aynı rüyaları gördüğünü yani rüyaların kişisel olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu durum bizi rüya görmek yorumlanamaz ve rüya tabirleri yanlıştır sonucuna ulaştırmaz.