Rüyada Adım, Adımlamak Görmek

Ek olarak Bakınız; Rüyada yürümek görmek

Rüyada bir yeri adımlamak, işleri plan ve programlamaya, disipline sokmaya işaret eder. Bir yerde adımlamak, davranışlarında ölçülü ve kesin davranmaya delalet eder.

Rüyada düz yolda yürümek, İslam’ın prensiplerine uymaya; sokakta çanta yada evrakla yürümek, ehli için memuriyete işarettir.

Rüyada ayakkabısız yürümek, üzüntü ve kederin gitmesine; mutedil ve orta bir seyirle yürümek, alçak gönüllülüğe, takvaya; koşarak yürümek, düşmana galip gelmeye; gerisin geri yürümek, dinen bozukluğa veya başlanan işten vazgeçmeye işaret eder.

Rüyada kibirli bir halde yürürken yüzüstü düşmek, dünya ve ahirette hüsrana uğramaya; gökyüzünde yürüdüğünü görmek, yağmur suyu üstünde yürümeye; tek ayakla yürümek, kişinin malının ve ömrünün yarısının gittiğine delalet eder.

Rüyada sallanarak yürümek dini yönden zayıflığa, geçici onur ve itibara; mal sahibi ve zengin bir kişinin sallanarak adım atması, malının hesabının kendisinden sorulacağına delalet eder.

Rüyada düz ve doğru bir yolda yürüdüğünü görmek, o şahıs hayatında oldukça pozitif değişimler yaşanacağını belirtir. Başı önde eğerek yürümek, ömrünün uzun olacağına yorumlanır. Yağmur altında yürümek, kişinin yaşlılığında oldukça rahat ve mutlu bir yaşantı süreceğine işaret eder.

Rüyasında yolda yürüyen bir kimse istediği şeyi ergeç gerçekleştirecek anlama gelir. Kişinin yürümüş olduğu yol ne kadar güzelse, rüya o denli iyiye yorulur.

Rüyada düz ve doğru bir halde yürüdüğünü gören kimse, hayırla rızıklanır. Sokaklarda yürüdüğünü ve elinde de bazı talimatlar bulunduğunu gören kimse, eğer işinde yetkinse kendisine memuriyet verilir.

Rüya sahibinin rüyasında dört ayak üstünde yürüdüğünü görmesi hayvanlar benzer biçimde yürüdüğünü gören kimse için terbiye bozukluğuna yorumlanır.

Rüyada süratli yürümek, yeni iş kapılarının açılacağına işaret eder. Kişinin kendisinin yalnız bir insanın gözeticilik sıfatıyla gezip yürüdüğünü görmesi, kendisinin o adama bir fenalık yapacağına işarettir.

Rüyada bir kimsenin çalışıp ve kazanarak adım atması, hayırlı işler yapacağına işarettir. Yürümek; korku, çekince ve tevekkül içinde seyahat hayata geçirmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada yaşlanmış olduğundan yada bir hastalıktan dolayı bastonla yürüdüğünü görmesi, o kimsenin baston kullanmaya gerekseme duyacağına işarettir.

Rüyada cansız varlıkların yürüdüğünü görmek, şiddete ve belanın gelmesine, kimi zaman bu rüya din ve dünya işlerinde ihtiyatlı hareket etmeye ve bunun üstüne halk tarafınca yapılacak desteğe işarettir. Rüyada insanoğlunun hayvan benzer biçimde yürüdüğünü görmesi, bilgisiz kişilerin ahlakıyla ahlaklanmaya işarettir. Adım atıp durmak, kişinin bir karar aşamasında olduğuna işaret eder.

Rüyada bir yerin kaç metre bulunduğunu idrak etmek için orayı adımladığını görmesi, ticari yada başka bir hususta zor bir durumda olduğundan bunu çözmeye deva aradığına işarettir.

Adım, Adımlamak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir