Rüyada Akbaba Kuşu Görmek

Rüyada akbaba görmek, olacak tartışmalara ve yanlış anlaşılmalara, kazanılacak paralara delalet eder. Akbaba kuşunu gece uyurken rüyada görmek, ahmak ve anlayışsız bir insana; gündüz uyurken görmek ise hastalıklara işaret eder.

Bir kimse rüyada akbaba kuşunu tuttuğunu görürse, fazlaca kanlı bir kavga yada muharebede bulunur ya da şiddetli bir hastalığa yakalanır. Hasta bir kimsenin rüyada kendi evinde bir Akbaba kuşunu görmesi, ölümüne işarettir.

Rüyada akbaba öldürmek, kazanılacak galibiyetlere ve hırsla yapılacak başarı göstermiş işlere yorumlanır. Akbaba saldırması, yanlış anlaşılmalara yada yakın bir kimsenin sözüne gereksiz yere alınacağınıza işarettir. Akbaba sürüsünü insanoğlu içinde yada bir evde görülüyor ise, maddi mevzuda sorun yaşayan bir hiç kimseye destek olacağınıza işarettir.

Rüyada akbabanın gagaladığını yada sizi ısırdığını görmek, katılacağınız bir organizasyona ve bu ortamda karşılaşacağınız mühim kişilere işarettir. Rüyada akbabanın bir başka kimseyi gagaladığını görmek, yeni tanışacağınız kişilere delalettir.

Rüyada akbaba eti yiyecek, partnerinizle yaşayacağınız küçük tartışmalara yada kırgınlıklara işarettir. Akbaba eti yiyen birini görmek, yaşanmış olan tartışmaların son bulacağına delalettir.

Rüyada akbabanın üzerine binip uçtuğunu görmek, haiz olacağınız bir mülk yada ev içinde kullanılacak pahalı ve kıymetli bir eşyaya delalettir.

Rüyada akbabanın üstünde bir kimse görmek, elinize geçecek hayırlı paralara delalettir. Bir kimsenin size akbaba vermesi, yaşadığınız mutsuz ve huzursuz zamanların geride kalacağına ve mutlu, rahat ve rahat günler geçireceğinize işarettir. Akbaba veren kişiyi tanıyorsanız, yaşamınızda ki engellerin ortadan kalkacağına işarettir.

Sizin bir hiç kimseye akbaba vermeniz, yaşayacağınız kayıpların sizi birazcık sarsacağına fakat bu süreci kısa süre içinde kolaylıkla atlatacağınıza yorumlanır. Akbaba verdiğiniz kişiyi tanıyorsanız, kazanacağınız kişilere ve size karşı kırgınlık duyan kişilerle aranızın düzeleceğine yorumlanır.

Rüyada akbabanın sesini duymak, beklenmedik ve size yakın olmayan bir kimseden gelecek olan haber ile mutlu olacağınıza ve bu haber yardımıyla yapacağınız işlere delalettir.

Rüyada akbaba ile konuşmak, isteklerinizin yada yapacağız işlerinizin hız kazanacağına ve yaşanacak vakalar sonucunda hayatınızdaki fena şahıs, vaka ve durumların ortadan kalkacağına yorumlanır.

Rüyada akbabayı elinde tuttuğunu görmek, kısa zamanda kazanacağınız ve hayırlı yerlerde kullanacağınız paralara işarettir. Bir kimse rüyada birçok akbaba kuşunun bir şehre girdiğini görürse, o kent halkına sefih ve alçak bir ekip asker girer. Rüyada tabak, çanak, çömlek ve testi benzer biçimde şeyleri yapım edenler ve kent haricindeki sanatkârların akbaba kuşunu görmeleri hayır ve menfaate, doktorlar için şerre delalet eder.

Bir başka rivayete gore de: Akbaba kuşları, duvarlar içinde ve haram kazanç ile meşgul olan hırsızlara ayrılık ve vahşete, mamur yerin harabına ve fena söze delalet eder. 

Rüyada akbaba kuşu tutmak hastalığa sanat ehli kişinin akbaba görmesi menfaatte; akbaba sürüsü işsizliğe, serkeşliğe, korku ve sıkıntıya delalet eder.

Rüyasında akbabayı yakaladığını görmek, zor geçecek hastalığa işarettir. Bir yerde akbaba tüyü, kanadı yada eti kabul eden durumu fena olan birisi tarafınca sevap kazanır.  Akbabaya binen şahıs gurbete gider yoksul olur. Akbaba ile boğuştuğunu ya da sizi gagaladığını görmek maddi zarara işarettir.

Modern Ulema: Akbaba görmek, fena bir hastalığa yakalanacağınıza işarettir. Uçan bir akbaba görmek, bir tanıdığınızın hakkının zayi olacağına delalettir. Akbaba avlamak, düşmanınıza galip geleceğinize işarettir.

Seyyid Süleyman: Akbaba; miskin, itaatkâr ve zararsız yabancı bir insanla tabir olunur. Akbabanın etini ve tüyünü yanında görenin eline, yoksul ve acayip bir kimseden mal yada başka şey geçer. Bir rivayete gore bu şekilde bir şahsın vasıtasıyla sevap kazanır. Akbabaya bindiğini gören, gurbete gider ve yoksul düşer. Dişi akbaba satın alan, yoksul bir hanımla evlenir. Yanında bir akbaba yavrusu görenin, evladı yoksul düşer.

Nablusî demiştir ki: Gece rüyada akbaba kuşunu görmek, ahmak ve nezaketsiz bir adama delâlet eder. Bu rüya gündüz görüldüğünde hastalıklara işarettir. Rüyada akbaba kuşunu tuttuğunu görmek, harpte bulunmaya yada hastalığa işarettir. Akbabaları otlattığını görmek, yoksul kimselerin başına âmir olmakla tabir olunur. Bir dişi akbaba aldığını görmek ise, yoksul bir hanımla evlenmeye delâlet eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir akbaba kuşu verildiğini görmek, din selâmetine ve hayra delâlet eder. Rüyada akbabaları otlattığını görmek, bazı kimseler üstüne âmir olmakla tabir olunur.

Ek olarak bkz: Kuş Gagası , Turaç Kuşu, Çekik Kuşu

Akbaba Kuşu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir