Rüyada Akıllı Görmek

Akıllı Bir Kimselerle Karşılaştığını Görmek

Rüyada akıllı biri ile karşılaştığını görmek, rüya sahibinin başkaları tarafınca kandırılamayacağına işarettir.

Akıllı Hareket Ettiğini Görmek

Rüyada akıllı hareketlerde bulunduğunu görmek, mesut ve bahtiyar olmaya delâlet eder.

Ek olarak bkz: Akıllı Görmek, Akıl Danışmak

Aklınızın İnsan Şekline Büründüğünü Görmek

Rüyada aklı insan şekline bürünüp “Ben senin aklınım” söylediğini görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: “Aklı insan şeklinde temessül etmiş görmek, izzü şerefe, mertebe ve makama delâlet eder.”

Cafer-i Sâdık hazretleri şöyleki tabir buyurmuşlardır: Akıl ve ruh dört veçhile tabir olunur;

  1. Devlet, 
  2. Baht, 
  3. Ana, baba, 
  4. Mal ve onur.

Akıllı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir