Rüyada Ali (R.A.) Görmek

Ek olarak bkz: Ali Bin Ebu Talib (Hz. Ali) (R.A.)

Tanrı’ın yenilmez arslanı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali’yi rüyada görmek; ulvi makama, ilim ve hikmete, celâdet ve şecaate, temiz ve temiz kalbe, kerem ve cömertliğe, hayır ve saadete delalet eder. Gene o rüya, o beldeden zulüm şeklinde, karanlık şeklinde, adaletsizlik şeklinde çirkin hallerin kalkacağına işarettir.

Hazret-i Ali (R.A.)’yi güler yüzle görmek, ilim ve şecaate, kuvvet ve felaha, din ve takvaya, hak ve adalete, insaf ve kereme delâlet eder.

Rüyada İmam-ı Ali’yi bir mahalde görmek, o yerin berekete, rahmete, nimete nail olacağına işarettir. Rüyada Tanrı’ın arslanı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali (R.A.)’i görmek, düşmanlara galip gelmeye delâlet eder. 

Bir âlimin rüyada İmam-ı Ali (R.A.)’yi görmesi, oldukça ilme, ibadete, vakar ve münazarada kuvvete nail olmasına delâlet eder.

Nablusî (R.A.) demiştir ki: Rüyada dört halifeyi gören kimsenin şehit olarak vefat etmesi kuvvetle muhtemeldir.

Eğer Hazret-i Ali’yi gören devlet reisi ise, müstahkem bir kaleyi fethedeceğine ve şöhrete erişeceğine alâmettir. Bazı kere de Hazret-i Ali’yi görmek; imamete, hilafete, meşakkatli yolculuğa ye müminler için ganimet ve keramet izhar etmeye işarettir. Gene rüyada Hazret-i Ali (R.A.) efendimizi görmek; ilim, bolca rızık, şecaat ve takva ile tabir olunur.

Bir kimsenin rüyada İmam-ı Ali’yi yaşlı ve elinde tabanca ile görmesi, devlet kapısında büyük nimete ve menfaate ve yüce mertebelere erişmeye delâlet eder. Rüyada Hazret-i Ali’nin düşmanla cenk ettiğini görmek, kendi çocuğuna yardımda bulunmaya işarettir.

Rüyada Hazreti Ali’yi görmek oldukça iyi bir rüya olarak yorumlanır. Onu görmek müjde haberidir. Hz. Ali efendimizi görmek, düşmanlara galip gelmeye, dinde kuvvete ve cömertliğe işaret eder. 

Hazret-i Ali’yi alim bir kişinin rüyasında görmesi, onun oldukça ilim sahibi bir insan olduğuna, kuvvet ve kudrete delâlet eder. Hükümdar ise, sağlam bir kaleyi fetheder, şöhreti her tarafa yayılır. 

Hz. Ali (R.A.)’yi otuz yaşını geçmiş bir vaziyette gören kimsenin, işi iyi olur. Kimi zaman de Hazret-i Ali’yi görmek meşakkatli bir yolculuğa ve mümin için ganimetlere işarettir. Rüyada Hz. Ali (R.A.)’yi gören kimse ilim, bolca rızık, şecaat (cesaret) ve takva sahibi olur. 

Hz. Ali (R.A.)’nin diri bulunduğunu gören hiç kimseye, halk tarafınca haset edilir. Emirleri yerine getirilir ve sünneti Seniyyeyi intiba eder. Bir kimse rüyada, Hz. Ali (R.A.)’yi yaşlı ve silahlı bulunduğunu görse, rüya sahibi büyük bir rütbeye erişir. Hz. Ali (R.A.)’yi otuz yaşını geçmiş bir vaziyette gören kimsenin, işi sağlam olur. 

Rüyada Hz. Ali (R.A.)’yi, ellerinin boyalı bulunduğunu gören kimsenin evladı kendisine yardımda bulunur. Hz. Ali (R.A.)’nin savaştığını gören kimse, evladına yardımda bulunur. Bir kimse rüyada Hz. Ali (R.A.)’nin bir yerde bulunduğunu görse, orada fitne çıkar.

İyiye yorulur. Düşmanlarınızı bozguna uğratacağınıza, zor bir yolculuğa ve sizi mutlu edecek bir habere işarettir.

Hz. Ali’yi kültürlü birinin görmesi: O’nun karakterinin üstünlüğüne işarettir. Hz. Ali’nin müminlerini secde ederken görmek: O mezhebe başkaları tarafınca fitne fücur karıştırılacağına işarettir. Tanrı’ın yenilmez arslanı ve evliyalar sultanı Hazret-i Ali’yi Rüyada görmek, ulüvv-i makama, ilim ve hikmete, celâdet ve şecaata, temiz ve temiz kalbe, kerem ve cömertliğe, hayır ve saadete delâlet eder.

 Gene o rüya, o beldeden zulüm şeklinde, karanlık şeklinde, adaletsizlik şeklinde çirkin hallerin kalkacağına işarettir. Hazret-i Ali (R.A.)’yi güler yüzle görmek; ilim ve şecaate, kuvvet ve felaha, din ve takvaya, hak ve adalete, insaf ve kereme delâlet eder. İmam-ı Ali’yi bir mahalde görmek, o yerin berekete, rahmete, nimete nail olacağına işarettir.

Seyyid Süleyman: Rüyada Hz. Ali Efendimizi görmek; büyük mevki, saygınlık, cesaret, kuvvet, konuşma, kabiliyeti, cömertlik ve hayırseverlik şeklinde güzel manalarla tabir edilir. O’nu güler yüzlü gören tüm bunlara nail olur. Hz. Ali’yi bir mekânda görmek; o mekân ahalisi için hakkaniyet ve insafa delalet eder. Orada yaşayanlar zulümden kurtulurlar.

Rüyada Tanrı’ın Aslanı Hz. Ali’yi görmek, rızkı bolca, mertebesi yüksek, eli açık ve korkusuz bir kişiliğe haiz olduğunuzu göstermektedir. Rüyada Hazreti Ali’yi nazarann kişinin rızkı, bereketi oldukça olur, bilimsel geniş, takva yolunda ilerler, cesareti yüksek olmakla tabir edilir. 

Rüyada Hz. Ali’yi görmek, düşmanı korkuttuğunuz manasını taşır. Bu rüyayı ehli görmüşse bilimsel artar. Eli açık bulunduğunu gösterir ve Tanrı tarafınca sevilir. Hz. Ali’nin ölmediğini görmek, sizi çekemeyen insanların oldukça bulunduğunu göstermektedir. 

Hz. Ali’yi harp halindeyken gören kişinin konumu yükselir derecesi artar ve çocuğuna yardım eder. Rüyada Hazret-i Ali’yi görmek; güzel habere, ilme ve başarıya yorulur. Hazret-i Ali’yi evinde ve halkı O’na secde ederken görmek, insanların toplumu ilgilendiren oldukça mühim meseleleri görüşmek suretiyle bir araya geleceklerine işarettir. O ev yada mahalde yaşayan insanoğlu zulme deva bulurlar ve aydınlığa ulaşırlar. 

Rüyayı gören ilimle uğraşıyor ise, ilminde kuvvet ve kudrete erişir. O’nu güler yüzlü görenin kendi de en güzel insani değerlerle donanır.

Ali (R.A.)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir