Rüyada Alimler Görmek

Seyyid Süleyman: Bilgisiz bir insan rüyasında alim bulunduğunu ve halka sözünü kabul ettirdiğini görürse, hakarete uğrar. Aleyhinde hareket edilir.

Alim birinin aynı rüyayı görmesi, büyük kıymet ve şerefle yorumlanır. Fakat, kendisinde fena bir halin meydana geldiğini görürse, halkın alaylarına maruz kalır.

Bir alimin kendisini yanına oturtup konuştuğunu ve güzel sözler söylediğini görmek gören kimse, hayra ve menfaate nail olur.

Alimin huzurundan kovulduğunu ya da hiddetle azarlandığını görmek gören kişinin itikadı azalır. Halk içinde zillete ve hakarete uğrar. Aşağılanır.

Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Büyük kıymet, mevki, aşama ve saygınlık.

Bir alimin elini öptüğünü görmek gören, onun ilminden istifade eder. Alimin kendisine bir şey verdiğini görenin, dünyada ve ahirette itibarı büyük olur, makamı yücelir.

Alim olup halka elini öptürdüğünü görmek gören, onlara hayırda bulunur. Yararlı olur.

Alimin dersle meşgul bulunduğunu görmek, ulemanın ve dindar insanların çoğalacağına işarettir. Bir alimden ders almak, ulemanın ilminden feyizlenmeye delalet eder.

Alimin kendisini öptüğünü görmek gören, izzet ve makam bulur. Ulemanın (alimlerin) kıyafetini giyip gezdiğini gören, -buna layık değilse- riyakar davranıp, halkı aldatır.

Alim tarafınca çağrı edilen, devlet hizmetine girer; yüksek bir yere çıkarılan, onların yoluna girip halktan saygı görür.

Tanınan bir alimin yüksekten düştüğünü görmek; o alimin saygınlık kaybedeceğine işarettir.

Bir alimin nasihatiyle iş yaptığını görmek gören büyüklerinin sözlerini dinler onların rızasını kazanır.

Rüyada alim olmak için var güçle çalıştığını görmek gören emeklerinin karşılığını alır bir mevzuda başarı sahibi olur.

Rüyada alimlerin birbirleriyle kavga ettiğini görmek gören ilimde yeni bir gelişmeye ya da buluşa tanık olur.

Rüyada bir alimin ahaliyi azarladığını görmek gören kendi de o ahalinin içindeyse yanlış bir hareket yapıyor anlama gelir.

  • Ek olarak bkz: Rüyada Alimler / Evliyalar Görmek, Rüyada Fıkıh Alimleri Görmek

Alimler

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir