Rüyada Bakışmak Görmek

Ek olarak bkz: Cilve / Cilvelenmek, Eda, İşve 

Hayırdan uzak şer vakalar ile karşılaşacağınıza ve uğursuz olarak anlatılacak bir süre dilimi içine gireceğinizi vurgulan bir rüyadır.

Rüyada bakışmak görmek rüyayı gören kişinin çevresinden zarar göreceğine tinsel olarak fazlaca fena insanoğlu ile uğraşacağına, hayatına nazar ve fitnenin zarar vererek zor günler geçirileceğine delalettir. Rüyayı gören kişinin çevresini sonradan edineceği dostlar saracağına ve arkadaşların hayırsız, kem gözlü, art niyetli insanoğlu olacağına, kişiye zarar vereceğine delalettir.

Rüyada bakışmak görmek rüyayı gören kişinin çevresinde olan ikiyüzlü, hain, fena kalpli ve art niyetli kişilerin, kişiye ziyanı olacağına, hayatında gerileme yaşamalarına niçin olarak fazlaca fena günler görmesine vesile olabilecekleri sinyali veren bir rüyadır. Kişinin çevresi yüzünden zarar görmesi sebebi ile fazlaca öfkeli olacağına stres içine girerek zor ve fena günler geçireceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada bakışmak görmek hayatınıza hakim olacak olan uğursuzluktan dolayı, fena günler görülmesine ve çevresinde olan kişilerin yardımının olmaması, geçirilecek olan fena günlerin uzamasına niçin olacaktır.

Rüyada Biriyle Bakışmak

Rüyasında eskiden tanımış olduğu biriyle bakıştığını gören kimse, hayatında olan birisi ile tartışacağına, münakaşa derinleşerek fazlaca büyüyeceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin kendisini ölçmesi ve karşı tarafa karşı kendisini koruyarak olaylardan sıyrılması şeklinde sonuçlanacağına dair rivayet mevcuttur.

Rüyasında tanımadığı biriyle bakıştığını gören kimse, hayatında olmayan birisinin rüyayı gören kişiye kin beslediğine delalettir. Rüyayı gören kişinin bilincinde olmadığı bazı olaylardan dolayı kendisine düşman edineceğine, yakın süre içinde işlerinin ters gitmesinin ardında edinmiş olduğu düşmanın olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kişinin düşmanı ile yüzleşeceğine ve zor zamanlar geçirerek kişiler ile münakaşa içinde olacağı şeklinde rivayet edilir.

Rüyasında kavga etmiş olduğu biriyle bakıştığını gören kimse, hayatında dost sandığı kişilerin arkasından iş çevirdiğini anlayacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin çevresinin fazlaca olduğuna, hayatında kendisini çekemeyen kişilerin olması ile yakınlarından fazlaca zarar göreceğine delalettir. Dost sandığı kişinin niyetini öğrenmesi ile hayatında yenilikler yapacağına delalettir.

Rüyasında kalabalıkta biriyle bakıştığını gören kimse,  rekabet içinde olduğu birisi olduğuna ya da olacağına o şahıs ile karşı karşıya gelineceğine delalettir. Rüyayı gören kişinin yakın süre içinde rekabet halinde olduğu şahıs ile fazlaca büyük münakaşa yapacağına, şahıs iş yerinde yada okulda olabildiği şeklinde değişik toplu alanlarda var olması da ihtimaldir. Rüyayı gören kişinin karşı tarafa meydan okuması ile kılıçlar çekilerek, rekabetin muharebeye dönüşeceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Sevdiğinle Barışmak

Rüyasında eski sevilmiş olduğu ile barıştığını gören bekar şahıs, hayatında bir şahıs olduğuna ya da olacağına, hayatında olan şahıs ile problemleri olarak zor günler yaşayacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin yakın süre içinde değişik duygular içinde olacağına, hayatında olan kişinin değişik yaklaşımlarına maruz kalmış olarak münakaşa ortamı içine gireceğine, ilişkide yıpranma süreci başlayarak, ayrılığa hatta tarafların birbirine kin gütmelerine kadar varacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında eski sevilmiş olduğu ile barıştığını gören evli şahıs, hayatında duygusal anlamda güçlük olacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin evliliğinde problem olacağına, sorunların üstüne gidileceğine fakat fena günler yoğunlaşarak rüyayı gören kişinin cinsiyetine gore karısı yada kocası ile aralarının açılması ile mutsuz günler geçirileceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Göz Göze Bakışmak

Rüyasında sevilmiş olduğu şahıs ile göz göze bakıştığını gören şahıs, hayatında olan kişiler ile düşünce ve fikir ayrılığına düşeceğine delalettir. Rüyayı gören kişinin en kısa süre içinde yakın çevresi ile münakaşa ortamı içine gireceğine, ortada olan bir iş üstünde düşünce ayrılığı oluşacağına ve görüş ayrılıkları münakaşa ortamlarını doğurarak kişinin sorunlu bir süre dönemine gireceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında sevmediği birisi ile göz göze bakıştığını gören şahıs, küs olduğu birisi olduğuna ve yakın süre içinde şahıs ile barıştığına ya da barışacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin hayatında olan ve küs olduğu şahıs ile barışmasının arkasından olayların tekrarı yaşanması sebebi ile yaşanmış olan barışın kısa süreceği, küs olduğu şahıs ile yeniden karşı karşıya gelmiş olarak zor zamanlar geçireceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında kavga etmiş olduğu bir şahıs ile göz göze bakıştığını gören kimse ailesi ve arkadaşları ile yada iş çevresinde olan kişiler ile ihtilaf içine düşeceğine delalettir. Rüyayı gören kişinin yaşam standartlarına ve başat olduğu değişik alanlara gore, değişik kişiler ile ihtilaf içine gireceğine, ihtilaf kişiye tinsel olarak baskı oluşturacağına delalettir.

Rüyasında kavga etmeden ilkin göz göze bakıştığını gören şahıs, küs olduğu birisi olduğuna ya da olacağına kısa süre içinde barışacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin kısa süre içinde birisi ile küseceğine, küsme sebebi fazlaca kolay olduğundan dolayı aynı hız ile barışacağına ve barışmasından sonrasında eski samimiyeti yakalayacağı şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Bir Erkekle Göz Göze Bakışmak

Rüyasında tanımış olduğu bir erkekle göz göze bakıştığını gören şahıs, hayatında adam bir düşmanı olduğuna ya da edineceğine delalettir. Rüyayı gören kişinin geçmişten yada anlık olarak değişik olaylardan dolayı bir düşman edineceğine, edineceği düşmanın adam olacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Düşman ve düşman şeklinde terimler kişinin hayatına girecektir.

Rüyasında tanımadığı bir erkekle göz göze bakıştığını gören şahıs, hayatta başarı göstermiş olmak için fazlaca çabaladığına ya da çabalayacağına, engel olacak kişilerin olacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin hayatında çekemeyen insanların olacağına, insanların çekememe durumundan dolayı fesatlık ve fitne şeklinde tüm kötülüklerin ortasında kalınacağına delalettir. Kişinin başarı göstermiş olmaması için engel olacak kişilerin olduğuna ya da olacağı şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyasında bir erkekle göz göze bakıştığını gören hanım, hayatına girecek olan bir adamın olacağına delalettir. Rüyayı gören kişinin hayatında değişik durumlar olacağına, yasak bir ilişkiye yada planlanmayan bir sevgili durumunun içine düşüleceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyayı gören kadının gerçek hayatta da adam ile bakışma, buluşma yada tanışma şeklinde bir durum ile baş başa kalmasına, durumun denetim altına alınması ile iyi günlerin görüleceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyasında bir erkekle göz göze bakıştığını gören adam, tanımış olduğu bir şahıs ise hayatında başarılarını engelleyeceğine delalettir. Rüyayı gören kişinin başarı göstermiş birisi olduğuna ya da yakın süre içinde gerçekleştireceği işler ile başarı göstermiş mertebesine erişeceğine, hayatına girecek kişilerin başarıları engellemeye çalışmasına rağmen tedbir alınması gerektiği şeklinde yorumlanan bir rüyadır.

Rüyada Eski Sevgiliyle Göz Göze Bakışmak

Hayatında birisi ile hakkaten fazlaca ciddi münakaşa içine gireceğine içinde olanları kusacağına ve kusmak zorunda kalacağına delalettir.

Rüyayı gören kişinin gerçek hayatta eskiden hayatında olan ve hayatına damga vuran kişilerin karşısına çıkacağına, eski sevgilisi ile göz göze bakışmasından anlam çıkararak içinde olanları dökeceğine ve münakaşa moduna girmeden içini rahatlatacağına delalettir. 

Rüyayı gören şahıs haklı olduğu bir mevzuda hakkında eski sevgilisi olmasa bile eskiden tanımış olduğu bir şahıs ile aralarında geçen bir vakadan dolayı şiddetli münakaşa içine gireceğine ve münakaşa yaşarken ortalığın kızışma durumuna karşı dikkat edilmesi gerektiği şeklinde yorumlanan bir rüyadır.

Bakışmak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir