Rüyada Cehennem Görmek

Ek olarak bkz: Cehennemin Bekçisi, Zebani Görmek

Rüyada cehennemin görülmesi büyük günahlar işleneceği ile tabir olunur.

Rüyada cehenneme girdiğini görmek, dünya hayatında fakr ve zarurete, gam ve kedere, ahirette de azaba işarettir.

Rüyada cehennem görmek, şu şekillerde tabir olunur:

  1. Fısk ve sövgü,
  2. Sorun ve üzüntü,
  3. Şer ve fesat,
  4. Kıtlık ve sefalet.

Rüyada cehennem görmek ne demek; mal ve şerefin zevaline, varlıklı iken yoksul olmaya, rahatlıktan çıkıp sertlik ve zarurete girmeye, sorun ve zindana düşmeye, dünyada zarar ve hüsrana, zillet ve hakarete ve son nefeste imansız şekle gitmeye delalet eder.

Rüyada cehennem bekçisi olan Malik adlı meleği görmek, yüce ve Kerim olan Tanrı’ın ve onun Resûlü’nün ve müminlerin muhabbetine; izzete, nifaktan uzaklaşmaya, günahlardan kurtulmaya ve dinde çaba göstermeye delalet eder.

Rüya esnasında cehenneme kılıcını çekerek girdiğini gören kimse fuhuş yapar, fena ve yaramaz şekilde konuşur. Tebessüm ederek cehenneme girdiğini gören kimse; fasık, azgın, Rabbine isyan edici ve dünya nimetleriyle ferahlanıcıdır.

Rüyada cehennemden kurtulduğunu görmek, günahlardan tövbe etmeye; cehennemde oturup yiyecek yiyecek ve şarabından içmek günahta ısrar etmeye delalet eder.

Rüyada yüzü siyah, gözleri gömgök olarak görmek ve cehennemde bulunmak, Tanrı’ın düşmanları ile dost olmaya delalet eder.

Cehennem

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir