Rüyada Dağlar Görmek

Ek olarak bkz: Dağ, Yol, Dağ Keçisi

Seyyid Süleyman, Danyal (A.S.) buyurmuşlardır ki: Üstünde oturmakta olduğu dağın kendisinin bulunduğunu sanan; oldukça kıymetli bir kimseden medet umar. Bir rivayete gore, oldukça kudretli ve adil bir idarecinin himayesi altına girer.

Rüyada bir dağın zirvesine eriştiğini görmek gören kimse, saygınlık sahibi bir devlet başkanına yakın olur. Bu sebeple derecesi artar. 

Rüyada bir dağın yerinden koptuğunu yada parçalandığını görmek, büyük bir devletin son bulmasına ve cemaatinin dağılmasına delalettir. Eğer rüya sahibi bu sona niçin olacak olayların içinde yer almışsa, devletin sonu ve cemaatin parçalanmasına sebep olur.

Rüyada dağda kendisini makam sahibi zanneden kimse, devlet başkanının yakın müşaviri olarak çeşitli görevlerde yer alır. Dağdan inen bir kimse ise; makamından olur, gözden düşer. Bir rivayete gore, rüyada yüksek dağlardan inmek, girişimde bulunduğunuz işten istemediğinize delalet eder.

Cabir’ül Mağribî’ye gore, Dağ ve dağ benzer biçimde yüksek bölgelere çıktığını gören, tüm isteklerini elde eder ve dileği kabul olur. Düşmanına karşı yengi sağlar. Bu yerlerden inmek ise yenilgiye, gerekseme ve hayal kırıklığına delalet eder.

Eğer rüya sahibi dağdan yada dağ benzer biçimde bir yerden indiğini görmüş ise muradına nail olması imkansız. Rüyada dağdan düşmek, din ve dünya hayatında eksiklik, cemiyet içinde ufak düşmeye işaret eder.

Rüyada dağın titremesi ve yarılması, o yerde oluşacak zayıflığa delalet eder. Titreyen ve yarılan bir dağın yine eski halini alması, şifa bulmaya ve devletin eski gücüne kavuşmasına yorumlanır.

Dağlar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir