Rüyada Değirmenci Görmek

Ek olarak bkz: Değirmen

Rüyada değirmenci görmek kendi nefsini ve topluma zararı dokunan şahıs veya durumları ıslah etmekle meşgul insana; yaşlı ve nurlu yüzlü değirmenci, gün görmüş insana; genç ve hırpani kılıklı değirmenci, şüpheli kazanç ehli, güvenilmez hiç kimseye delalet eder.

Rüyada görülen değirmenci, değirmende öğütülen buğday miktarınca kendi nefsim ve dünyasını ıslah etmekle meşgul olan bir adama işarettir. Eğer görmüş olduğu değirmenci genç ise, rüyayı görenin rızkı, düşmanının yardımı ile meydana gelir. Yaşlı ise, rızkı büyükbabası yada dostu vasıtasıyla hasıl olur.

Rüyada değirmenci görmek tabiri, üzüntü, düşmanlık, bir şeyi bir halden öteki bir hale sokmaya faiz ve güç işlerini kendi iradesiyle tamamlayan amire işarettir. Bir kimse rüyada yaşlı bir değirmenci görürse, o kimsenin büyükbabası ve dostu vasıtasıyla değirmende öğütülen unun miktarı ve değirmencinin gücü nispetinde dünyanın o hiç kimseye meylettiğine işarettir. Değirmenci rızkını elde etmekte zahmet çeken ve her insana hayrı dokunan bir kimse olarak tabir edilir.

Değirmenci

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir