Rüyada Duvar Görmek

Ek olarak bkz: Duvar Saati

Rüyada sağlam duvar görmek kişinin din ve dünya güzelliğine; duvarın üstüne oturmak, kendi konumunu iyi değerlendirmeye; hantal duvar kaba bir hiç kimseye işarettir.

Rüyada fazlaca ince duvar görmek amel noksanlığına; bir duvara yaslanmak, kadri yüce birinden destek görmeye; duvarın çevreye zarar vermeden düştüğünü görmek, oradan hasıl olacak dünyalığa delalet eder.

Rüyada duvarın yarılması bir tehlikeden dolayı uyarılmaya; duvarın harap olması eş ve dostların durumlarının değişmesine yorulur. 

Rüyada üstüne duvar devrilmesi işlenen günahlardan dolayı peşin olarak görülecek azaba; duvar örmek iyi amel işlemeye, dünyalığını yararlı işlerde dallanmaya; duvarda kendi suretini görmek vefat etmeye; ev içinde devrilen duvar hastalığa; duvarın dışarıda ve ansızın düşmesi ev sahibinin vefatına ya da gurbette ise dönmesine; duvarın üstündeki koruyucu semer, insanoğlunun onur ve tedbirine delalet eder.

Rüyada duvar örmek, önlemdir. Rüyada duvar görmek, yaşanmış olan seneler ile yorumlanır. 

Ebu Sait El-Vaiz’e gore: Rüyada görülen duvarın düz ve doğru olması rüya sahibinin halinin iyiliğine; duvarın yıkılmak suretiyle olması, halinin bozulmasına işarettir.

Ek olarak bkz: Evin Yıkılması, Ev Yıkmak

Bir rivayete gore, duvar güçlü ve dindar bir adamdır. Rüyada üstüne bir duvarın yıkıldığını görmek, gömü bulmaya; bir duvardan düştüğünü görmek, beklediği bir şeyin olmamasına; bir duvardan indiğini görmek, makam ve işinden inmeye yada ümidinin boşa çıkmasına; bir duvarın üstüne yıkıldığını görmek, cezasının erteleneceğine delalet eder. Bir evin duvarının yıkılması, o ev halkının ölümüne işarettir.

Abdülgani Nablüsî’ye gore: Rüyasında sağlam bir duvarın üstüne binmiş bulunduğunu görmek rüyayı görenin hali güzel ve geçimi muntazam olur. Tamire muhtaç bir duvarı bazı kimselerin onarım etmekte olduklarını görmek, itibarı ve rütbesi elinden gitmiş bir kimsenin arkadaşlarının, onun itibarının geri verilmesi için çalıştıklarına delalet eder. 

Rüyada kendi malı olan bir duvarı tamir ettiğini görmek rüyayı görenin hali ve vakti düzelir. Duvarın yıkıldığını görenin eline gömü geçer. Duvarın üzerine yıkıldığını gören, işlediği günahların cezasına uğrar. 

Rüyada karap ve yıkılmak suretiyle olan bir duvar görmek, mahallede bir felaketin meydana çıkacağına işarettir. Bu şekilde bir duvarın tekrardan yapıldığını görmek, felaketin önleneceğine delalet eder.

Rüyada bir değneğe dayanarak bir duvardan atladığını görmek gören şahıs, iyi bir dostunu bırakarak fena bir kimse ile dost olur. Veya bir iyi insanla bozuşur. Bir duvara bakıp onda kendi gölgesini gören, hastalığa yakalanır.

Rüyada duvarın evin içine doğru yıkıldığını görmek, ev sahibinin hastalığına; dışına doğru yıkıldığını görmek, ölümüne işarettir.

Bir rivayete gore rüya sahibi gurbette ise, memleketine döner. Bir duvarın kendi kendine yenilendiğini görmek, beklenmeyen mutluluk ve bolluğa; kerpiçten bir duvar yapıldığını görmek, iyi bir iş hayata geçirmeye; taş ve kireçle bir duvar yapmak, ev sahibinin hasta olacağına işarettir.

Bir başka rivayete gore de: Bir kimse rüyada duvar üstünde yada duvara binmiş bulunduğunu görürse o duvar onu ayakta tutan halidir. Duvar üstünden düştüğünü gören kimse, durum ve itibarından ya da arzu etmiş olduğu şeyden, ya da tutunduğu bir husustan düşer. 

Rüyada duvar üstünde oturduğunu görse, yüksekliğe, şerefe, servet ve rütbeye işarettir. Bir tarafa meyletmiş duvarı görmek, ilim, hidayet ve hikmete muttali olmaya yada dostlar içinde ayrılığa işarettir. Duvarın evin içine yıkıldığını görmek, ev sahibinin hasta olmasına işarettir. Duvarın evin dışına yıkıldığını görmek, ev sahibinin ölümüne işaret eder, eğer ev sahibi yolculukta ise döner.

Rüyada bir duvarın yerinde yenilendiğini görmek, evlenmekle meydana gelecek akrabalığa işarettir. Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur. Kireç ve kiremitten duvar yapmak iyi değildir. Bir yerde duvarın yarılması o yerde hapishanenin fazlaca olmasına işarettir.

Rüyada duvardan su çıkması, adam kardeş yada hanımın akrabaları tarafınca gelecek üzüntü ve kederdir. Bahçe duvarı, bahçe sahibinin din ve ilmine ve onu dünya ve ahiret azabından koruyacak ve muhafaza edecek haline işarettir. 

Duvar

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir