Rüyada En’am Suresi Görmek

Seyyid Süleyman demiştir ki: Rüyasında Sure-i En’âm’ın tamamını yada bir kısmını okuyan ya da okunduğunu görenin hanesindeki ve çevresindeki kişilerin feraha erişeceğine işaret eder. Evlatları korunur. Bu rüya, dünyevi ve uhrevi hayatta da iyi şeylerle mükafatlandırılacağınıza işaret eder.

İbn-i Sirin: Rüya sahibinin, dünya ve ahirette mutluluğa erişeceğine delalet eder.

Kirmani için bu rüya; deve, sığır, koyun ve benzeri hayvanlar yardımıyla servete erişmeye işaret eder.

Cafer-i Sadık’ın beyanına gore, Cenab-ı Hakk rüya sahibini buyruğa uyma ve dinde başarı göstermiş yapar.

Rüyada En’âm suresini okuduğunu görmek, feraha çıkmaya delalettir.

Hz. Ayşe (R.A.) buyurmuştur ki: En’âm Suresini yada sureden birkaç ayeti rüyasında okuyan, dinleyen yada okunduğunu gören; evlatlarının mutluluğuna, korunmasına, dünya ve ahiret yaşamı için hayırlı şeylerle rızıklanmasına yorumlanır.

  • Ek olarak bkz: Rüyada Hucurat Suresi Görmek, Rüyada Suretil Yasin Görmek, Rüyada Ali İmran Suresi Görmek

En’am Suresi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir