Rüyada Erkek Görmek

Rüyada tanınan bir adam görmek hayır ve berekettir. Hanım rüyada kendi eşini görürse, kocası veya ondan bir haber gelir. Yaşlı adam -bilinsin veya bilinmesin- tüm maksatların gerçekleşmesine, öyleki birine arkasını dönerek gitmek iyiliklerden yüz çevirmeye işarettir.

Rüyada görülen orta yaşlı ya da genç adam güzel çehreli ise hayra; çirkin simalı ise bir şeyden zarar görmeye, bir sıkıntıya girmeye işarettir.

Rüyada bir yerde toplu halde yaşlı ve genç adam görmek rahmete vesile olacak gelişmelere; bu topluluğa bir şey vermek insanlara iyilik hayata geçirmeye; onlardan bir şey almak rahmet ve bereketin acele meydana gelmesine; kendini genç göstermeye çalışan bir adam görmek, kişinin kendi kendini itibardan düşürmesine; kendini olduğundan yaşlı gösteren bir genç görmek, onur ve izzete delalet eder.

Ek olarak, Adamın Tenasül Uzvu için bakınız; Üreme Organı

Rüyada adam görmek hayra yorulur. Rüyada tanımadığınız bir adam görmek doğru haber, ferahlık veren sözler, güzel bir iş fırsatı anlama gelir. Rüyada tanınan bir adam görüldüğünde onun adının anlamına da dikkat edilmelidir. Adının anlamına nazaran yorum değişmiş olur. Yakışıklı adam iyi haber, sıhhat, hakkıyla kazanç anlama gelir.

Rüyada görülen adam tanınmıyorsa doğru haber, iç açıcı sözler, hayırlı iştir. Adam tanınıyorsa onun adının anlamı ve onunla ilgili düşünülmelidir.

Rüyada adam görmek ne demek: Hayır ve berekete yorumlanır. Rüyada tanınmış bir erkeği görmek, hayır ve berekettir. Rüya sahibinin gurbette adamı var ise ya kendi yada haberi gelir. Bu gurbetteki adamı rüyada görmek ve onunla konuşmak hayır ve bereketin artmasına, mal ve rızkının çoğalmasına işarettir. 

Rüyada saçı ve sakalı siyah beyaz karışık olan tanınmış bir erkeği görmek, eğer bu şahıs iri yari biri ise, gelecek olan hayır ve bolluk de o derecede büyük olur. Tanınmamış yaşlanmış bir adamı görmek, eline bir şey geçmekle tabir olunur. Rüya sahibinin maksadına ulaşacağına da bu rüya delalet eder. Sakalında asla siyah kalmayıp kar şeklinde beyaz sakallı bir adamı görmek, daha azca hayra ve berekete delalet eder.

Ebu Said El-Vaiz’e nazaran; rüyada yaşlanmış görmek dört şekilde yorumlanır: Hayır, bolluk, hacet, güvenlik. Rüyasında bir ihtiyarın kendisine doğru geldiğini görmek hayır ve bereketin kendisine geleceğine; bu şekilde bir ihtiyarın iltifatına ve kendisiyle konuştuğunu görmek, işlerinin yoluna girip maksadının olacağına, o insanın kendisine arkasını döndüğünü görmek, maksadının kendisinden uzaklaştığına delalet eder. 

Bir başka rivayete nazaran de: Rüyada adam kimse görmek, erdem ve genişliğe ve kudret ve takvaya işarettir. Rüyada görülen adam insan, eğer tanınıyorsa, gene o kimse ile veya onun adaşı ile veya arkadaşı ile ya da halktan onun benzeri ile tabir edilir.

Bir kimse rüyada maruf bir adam görse, o adamdan veya onun benzerinden ya da adaşı bulunan bir kimseden bir şey umut eder. Eğer o adamdan aranan bir cevher alırsa ummuş olduğu şeyi de almaya işarettir. Eğer bir gömlek alsa kendisi de hükümet erkanından olsa o adamdan memuriyet için söz alır. Eğer ip alsa, o ip de gene söz almaktır. Eğer çocuk vs. şeklinde sevilmez bir şey alsa onun o adamdan umut etmiş olduğu şey düşmanlığa döner.

Rüyada adam görmek tabiri daima iyi sayılır. Adam doğru haber, iç açan sözler, hayırlı iş olarak yorumlanır. Yalnız bunlar rüyada tanınmayan erkekler için geçerlidir. Rüyada tanınan bir adam görüldüğünde onun adının anlamını da düşünmelidir.

Rüyada güler yüzlü yakışıklı bir adam görmek müjde, sıhhat, helal kısmettir.

Adam

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir