Rüyada Fatiha Görmek

Rüyada Fatiha Şerife’yi okuduğunu yada biri tarafınca okuduğunu görmek rüyayı görenin işleri güç ise kolaylaşır. Rızkında genişlik, bolluk ve bolluk olur. Rüya sahibi erkekse, birkaç hanımla evlenir, hanım ise fazlaca çocuk doğurur. Duası kabul olunur, hasta yada sakat ise iyileşir; eğer ağır hasta ise ölüp acılarından kurtulur.

Rüyada Fatiha okumak, aşağıda adları zikredilen kutsal zatlara gore şu şekilde açıklanmıştır:

Hazret-i Ebu Bekir‘e (R.A.) gore: Dini, Cenabi Hak tarafınca muhafaza olunur. Hasta ve sakat ise eceli yaklaşmıştır.

Hazret-i Ömer’e (R.A.)gore; Allahu Teâlâ hazretleri yakarış ve ibadetini kabul buyurur, korktuklarından güvenilir olur.

Kirmanî’ye gore; Tanrı (C.C) Hazretleri tarafınca ibadete muvaffak olur.

Cafer-i Sadık ‘a gore; hacca gider, duası kabul edilir.

Ibn-i Sirin’e gore: Cenabı Hak, ona hayır kapılarını açar.

Abdulgani Nablusi’ye gore; duası derhal kabul olunur ve kendisi bolca ve verimli rızık sahibi ve uzun ömürlü olur.

Ibn-i Kesir’e gore: Duası en kısa zamanda kabul olmakla birlikte, ferah ve luk ve büyük yarar görür.

Seyit Süleyman Hüsni’ye gore; güç olan işleri kolaylaşır, dünya ve ahirette mutlu olur, bolca ve verimli rızka kavuşur.

Bir başka rivayete gore de: Rüyada Fatiha Suresini okumak; hayırlı işlere nail olmaya, duaların kabulüne, kimi zaman de hacca gitmeye işarettir.

Rüyada Fatiha’yı yada ondan bir ayet okuduğunu ya da kendi üstüne okunduğunu görmek, o hiç kimseye Allahu Teâlâ’nın şer kapılarının kapayıp, hayır kapılarını açacağına işarettir.

Rüyada Fatiha Suresini okuyan birini dinlediğinizi görmek, içinizde Tanrı’a olan sevgi ve ona dayanmada bir artış olacağına, tek dost olarak onu edineceğinize delalet eder.

Rüyada Fatiha Suresinin mealini görmek Tanrı’a ve dine karşı olan bilincinizin artacağına her ibadetinizi ezbere değil layıkıyla hayata geçirmeye çalışacağınıza delalet eder.

Rüyada Fatiha Suresini okurken etraftaki insanların büyük bir saygı ve huşu içinde dinlediğini görmek, insanoğlu dini anlamda güzel tembihler vereceğinize onları Tanrı yoluna çağıracağınıza delalet eder.

Fatiha

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir