Rüyada Genç Kız veya Kadın Görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen genç hanım, ne şekilde görülürse görülsün, hanımefendiler hesabına gene hanım cinsinden bir düşmana delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tanınmayan ve süslü bir genç hanım görmesi, hatır ve hayâle gelmeyen bir yerden luk haberi işitmeye alâmettir.

Rüyada güzel bir hizmetçi görmek; iyilik, zafer, luk ve ferahlığa delâlet eder.

Rüyada güzel ve genç kızlar görmek, hayır ve dünya menfaatine işarettir.

Rüyada genç ve güzel bir kız görmek, onunla konuşmak, gülüşmek; dünyada saadete, bolca rızka, mal ve servete delâlet eder.

Rüyada genç ve fakat çirkin bir kız görmek, haram mala, üzüntü, üzüntü ve zarar ziyana delâlet eder.

Genç Kızı Öptüğünü, Genç Kızın da Kendisini Öptüğünü Görmek

Rüyada bir genç kızı öptüğünü, genç kızın da kendisini öptüğünü görmek, rüya sahibine dünyanın teveccüh edeceğine delâlet eder.

Genç ve Güzel Bir Kızı Tutmak İstediği Halde Tutamadığını Görmek

Rüyada genç ve güzel bir kızı tutmak istediği halde tutamadığını görmek, varlıklı olmak arzu etmiş olduğu halde mümkün olmayacağına işarettir.

Genç Kızın Kendisine Cemalini Arz Etmiş olduğu Halde Ona İltifat Etmediğini Görmek

Bunun tersi, genç kızın kendisine cemalini arz etmiş olduğu halde ona iltifat etmediğini görmek, dünyanın ikbal ve teveccühüne karşı sırtını dönmeye delâlet eder.

Vücutlu, Etli ve Canlı, Şen Şakrak Genç Hanım Görmek

Rüyada, vücutlu, etli ve canlı, şen şakrak genç hanım görmek, umut edilen hayra ve nimete kavuşmaya delâlet eder.

Zayıf, Çelimsiz Genç Bir Hanım Görmek

Buna karşılık, zayıf, çelimsiz genç bir bayan görmek, üzüntü, üzüntü ve fakirliğe alâmettir.

Tesettürsüz Çıplak Hanım Görmek

Tesettürsüz çıplak hanım görmek, ticarette zarar ederek tüm insanoğlu nezdinde kınanmaya delâlet eder.

Genç ve Güzel Bir Kadının, Yaşlı ve İhtiyar Bir Hanım Haline Dönüştüğünü Görmesi

Genç ve güzel bir kadının, rüyada yaşlı ve yaşlanmış bir bayan haline dönüştüğünü görmesi, o kadının dininin güzelliğine işarettir.

Yaşlı ve İhtiyar Kadının Gençleştiğini, Kendisine Kuvvet ve Kösnü Geldiğini Görmesi

Yaşlı bir bayan gençleştiğini, kendisine kuvvet ve kösnü geldiğini ve kendisiyle eşeysel münasebette bulunduğunu görse, o kadının dini bağları kuvvetlenir. Eğer meydana getirilen münasebet helalinden ise dünyaca işi zayıflar, eğer bu münasebet haram bir yolla olursa, hissettiği kuvvet ve şehveti miktarınca onun dünyaca işi kuvvetlenir.

Genç, Güzel ve Mesture Bir Hanım Görmek

Rüyada genç, güzel ve mesture bir bayan görmek, din ve diyanetle birlikte kapalı bir hayra delâlet eder.

Fukara Bir Insanın, Yaşlı Hanımı Genç Olarak Görmesi

Fukara bir insanın, rüyada yaşlı bayanı genç olarak görmesi, nimet ve zenginliğe kavuşacağına delâlet eder. Hastanın bu rüyayı görmesi, sağlık ve afiyet bulmaya işarettir.

Rüyada tanımadığı genç bayanı görmek, tanımış olduğu bayanı görmekten tabirce hayırlıdır. Biçim ve endamına ehemmiyet veren hanım tabirce öbürlerinden daha faziletli ve kuvvetlidir.

Eğer rüyada görmüş olduğu genç hanım genç bir hizmetçi olursa, o hizmetçinin hali, güzelliği, elbisesi ve süsü miktarınca bir hayra işaret eder. Eğer görmüş olduğu genç hanım, mesture ise, din ve diyanetle birlikte kapalı bir hayra işaret eder. Eğer açık saçık ise, meşhur bir hayra işaret eder. Eğer görmüş olduğu genç kadının yüzünde peçesi var ise, hayırlı ve hayırsız olduğu şüphelidir.

Eğer yüzü peçeli olmayıp açık olursa hayır umumi olur. Rüyada inançsız ve genç bir bayan gören kimse, utanmakla birlikte luk haberi işitir. Eğer asık suratlı bir genç hanım görse, ürkütecek dehşetli bir haber işitir. Zayıf bir genç bayanı gören hiç kimseye, üzüntü, üzüntü ve yoksulluk isabet eder.

Genç Kız yada Hanım

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir