Rüyada Kabristan Görmek

Bakınız; Gömüt / Mezarlık, Kilise ve Tapınak

Rüyada kabristan görmek, dini hayata dalmak anlamına gelir. Kabristan görmek, vaiz ve Kuran dinlemeye ve ağlamaya, maneviyat alemine dalmaya işarettir.

Rüyada kabristan görmek tabiri, korku ve emniyettir. Rüyasında bir kabristanda bulunduğunu görmek, o yerdeki devlet büyüğünün iyi ve adil bir şahıs olduğuna; bir rivayete bakılırsa de, fuhuş yaptıran bir kadının evine yorumlanır. Rüyasında bir kabristana girip orada bir ev yapmış bulunduğunu gören hasta ise vefat eder.

Bir başka rivayete bakılırsa de: Rüyada kabristan görmek, vaza, Kur’an okumaya, ağlamaya, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alakayı kesmeye işarettir. Kimi zaman kabristan görmek, alim ve takva sahibi kimselere ve Müslüman askerlerin yiğitlerine işarettir. Kimi zaman İslam kabristanı görmek, Müslüman askerlerin yiğitlerine işarettir. Kimi zaman İslam kabristanı, Müslüman askerlerin çadırlarına ve Müslümanların orduyla karşılaşmaya hazırlanmalarına işarettir.

Kimi zaman de kabristan, zina meydana getiren kadının evine işarettir. Bir kimsenin eline rüyada cahiliyet zamanında olan kabristandan kıymetli bir şey geçmesi kazanç yada ganimet kanalıyla helal rızık elde etmeye işarettir. Rüyada kabristan görmek, korkanlar için güvenlik, korkusuz halde olanlar için de korkudur.

Rüyada kabristanı görmek, korku ve ümide, sapıklıktan sonrasında hidayete dönmeye işarettir. Müşriklerin kabristanını görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde şüpheye, bid’at yerlerine, tenha ve tenha hapishaneye işarettir. Zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler için hapistir. Kabristan; tekke vs. benzer biçimde ibadethaneye, dünya ve masivadan fariğ olmaya, ağlamaca ve mevzilere işarettir. Kimi zaman de kabristan ölüme işarettir. Zira kabristan ölülerin evidir. Kimi zaman kabristan, kafirlerin ve ehli bidatin evlerine ve zimmilerin mahallesine işarettir. Kimi zaman de fesad ve helak edici ameller ile kendilerine zayıflık gelmiş olanların ve zina edenlerin evlerine ve kendisinde ölü benzer biçimde sarhoşların bulunmuş olduğu meyhanelere, namaz kılmayan ve Tanrı’ı zikretmeyen, Tanrı için hiçbir ameli olmayan gafillerin yerlerine işarettir.

Kimi zaman kabristan, hapis hiç kimseye işarettir. Kabristana girdiğini, bilhassa orada bir bina yapmış bulunduğunu gören kimse hasta ise bu hastalığından ölerek kabristana girer.

Hasta değilse rüyayı görenin durumuna bakmalıdır: Eğer oraya girdigi vakit korku ile ağladığını veya Kuran okuduğunu veya kıbleye dönerek namaz kıldığını görse, hayırlı kimselere ve zikir halkasına dahil olarak yakarma ve taate nail olur. Görmüş olduğu ve işittiği şeylerden menfaatlanir. Oraya girdiğinde çıplaksa ve gülüyorsa, kabirlerin üstüne de sidik yapıyorsa, veya ölülerle beraber yürüyorsa, o kimse şerli ve aşıklar zümresine girer ve onların hallerini benimseyerek tercih eder. 

Rüyada ezan ile kabristana girdiğini gören kimse vaaz ve nasihatten anlamış olmayan hiç kimseye tembih yapar. Sözüne kulak asmayacak bir adama iyilikle emreder. Bilgisiz ve gafil veya hepsi kafir olan bir kavim içinde doğrulukla şehadet ve hakkı ifaya çalışır. Malum kabristanlar hak ve durağan(durgun) olan bir iştir. Bundan dolayı, bu şekilde bir yere nefsin inanç etmesi için girdiğini gören kimse, girdigi o kabristandan iyilik ve hikmetle konuştuğunu ve tövbe ederek Hakka döndüğünü görse, hayırlı bir hizmete girer ve onda insaflı olarak hareket eder. 

Rüyada o kabristana girdiğinde nefsini kötülüklerden menetmeyip ders almayan kimse, gafletle davranacağı bir hususta bulunur.

Rüyada kabristana girip ölülerin kemiklerini çiğnediğini gören kimse, bir deneyim ve imtihandan geçirilir.

Ek olarak bkz: Ölü, Ölmüş, Ölüm Görmek ile ilgili Tüm Rüyanızı Bizlere Yazın Sizin İçin Yorumlayalım

Kabristan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir