Rüyada Kamçı Görmek

Rüyada kamçı görmek, durumuna uygun arkadaşa, düşmana galip gelmeye; gökten kamçı inmesi tanrısal gazaba; birini kamçılamak ona nasihat ve nasihatta bulunmaya; kamçılanan kimseden kan çıkarsa fena ve yararsız söz anlatmaya işarettir.

Bkz: Kamçı şeklinde Şeylerle Vurmak

Rüyada bir hayvanı kamçılamak, yakarma ile beraber rızık için çalışmaya ve her şeyin sebebine sarılmaya; bir canlıyı veya nesneyi kırbaçlamak, artık umut kesilen şeyin gerçekleşmesine, bir sıkıntının haline delalet eder. Elde tutulan kamçı, baston, cop ve her çeşit sopa, birini rezil ve perişan etmeye, yükselmeye ya da hayır ve şerden bir şeye yardım etmeye delalet eder. Kamçı gerekseme ve isteklerin sona ermesine yorumlanır. Bununla birlikte kamçı temiz bir arkadaşa işaret olarak yorumlanır.

Güç, iktidar, kudret, saygınlık olarak yorumlanır. Kamçı kişinin elinde ise işinde başarıya ulaşmış olacak anlama gelir.

Ek olarak Bakınız; Baston.

Rüyada kamçı görmek, arzu ve isteğe yorumlanır. Rüyada kamçı görmek, çocuğun oyun oynamasına elverişli bir arkadaşa delalet eder. Rüyada gökten kamçı indiğini görmek, Tanrı’ın (C.C.) gazap ve azabına işarettir. Rüyasında hayvanın kuyruğunun güzel bir halde kesilerek, kamçı şeklinde yapıldığını görmek, o kimsenin bir devlet adamına yakın olmasına delalet eder.

Rüyada kamçı ile merkebini dövdüğünü görmek, geçimi için Tanrı’a (C.C.) duada bulunduğuna; kamçısı ile kendi binmiş olduğu atını kırbaçlayarak koşturmak istemek, acil yapılması lüzumlu bir işin yapılması için Tanrı’a duacı olduğuna delalet eder. 

Rüyasında bir yerde bir kamçı bulunduğunu görmek, bir devlet büyüğünden yardım göreceğine delildir.

Rüyasında hiç kimseye ziyanı dokunmadan gezip tozan bir adamı kırbaçla dövdüğünü görmek, o hiç kimseye nasihatte bulunduğuna delalet eder. Eğer dövmesiyle bu adam hasta olursa, nasihatinin o şahıs üstünde etki yaptığına ve günahları var ise tövbe etmesine, bu şekilde bir hal olmamış ise nasihatinin yarar vermediğine delalet eder.

Rüyada bir adamı döverek vurmuş olduğu yerden kan çıktığını görmek, o adama karşı zulüm yaptığına, kan akmamış ise o insanın bu dayağı hak etmiş olduğu bir kabahat işlemiş olmasına işarettir. Dövdüğü insanın kanı kendi vücudunun herhangi bir yerine bulaşırsa, döven şahıs haram mal yer.

Rüyada dövüldüğü sırada kamçı eğilir yada kırılırsa, rüya sahibinin aklının noksanlığına ve sapıklığına delalet eder. Rüyada bir devlet büyüğü tarafınca dövüldüğünü görmek, yediği kırbaç adedi kadar mala yada paraya nail olacağına delildir. 

Rüyada bir kimseyi kamçılamak, o kimse hakkında fena bir söz anlatmaya; eğer yaralanan yerden kan akarsa, malından zarar edeceğine işarettir.

Rüyada kırbaçla herhangi bir eşyaya vurmak, kendisinden umut kesilen bir işin tekrardan canlanarak aydınlığa kavuşmasına delalet eder. Bir başka rivayete gore de: Rüyada görülen kamçı, rüya sahibinin ihtiyaçlarının bitmesine, arzu ve isteğine erişmesine ve düşmanını kahretmesine işarettir.

Kamçı, çocuğa ve haline uygun arkadaşa işarettir. Bir kimse rüyada gökten kamçı indiğini görse, Tanrı (C.C.)’in gazabina ve azabına işarettir. Bir kimse kendi kamçısıyla merkebini dövse, o kimse geçimi hakkında duada bulunur. Kırbacıyla kendi binmiş olduğu atını döverek koşturmak istese, o kimse acil yapılması ihtiyaç duyulan çetin bir isinin meydana gelmesi için yakarma eder.

Bir kimse rüyada, bir adamı kamçı ile dövdüğünü görse, o hiç kimseye vaaz ve tembih eder. Eğer dövmesiyle o adama bir ağrı yada bir titreme gelmişse, o insanın vaaz ve nasihatinin onun üstünde tesiri meydana gelir ve yapmış olduğu günahlardan tövbe istiğfar eder. Bu şekilde bir hal meydana gelmemişse, o adam meydana getirilen vaaz ve nasihatten etki görmez. Dövdüğü o adamdan kan akarsa, o kimsenin o adama söylediği söz hak olmayıp yalnız zulüm olduğuna; kan akmamışsa söylediği sözün hak söz olduğuna işarettir. Dövdüğü vakit dövene kan isabet etse, o hiç kimseye dövülen tarafınca haram mal gelir. Döven tarafınca kan sıçrayıp dövülene gitse, dövülen döven tarafınca haram mala kavusur.

Rüyada kamçı, kırbaç görmek; yüksek mevki sahibi olmaya, paraya, bazı yorumculara gören de iftiraya uğramaya ve üzüntüye işarettir.

Kamçı

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir