Rüyada Kamer Görmek

Rüyada kamer görmek, devlet başkanı ve devlet büyükleriyle yorumlanır. Ayı kendi malı benzer biçimde elinde tuttuğunu gören, büyük bir devlet memuru olur. Ayla savaştığını görenin, hükümet adamları ile arası açılır. Kendisinin ay bulunduğunu yada ayın yerinde oturduğunu görmek, yüksek bir mevkiye erişeceğine işarettir.

Rüyada ayı karanlık yada gökyüzünden başka bir yerde görmek, devlet adamlarının bazı işlerde zorluklara uğrayacaklarına delalet eder.

İbn-i Sirin’e gore: Rüyada ayı tam yuvarlak (bedir halinde) görmek, bir büyük insanın ölümü ile yorumlanır. Ayın iki bölüme bölündükten sonrasında, yeniden birleştiğini görmek, büyük bir insanın hasta olup, yeniden iyileşeceğine işarettir. Ay bedir halinde iken, başka bir yıldızla çarpıştığını görmek, iki memleket halkının birbirleriyle savaşacaklarına delalet eder. Kimi zaman de iki devlet büyüğünün birbirleriyle rekabet halinde olduklarına işarettir. 

Cabirül Magribi’ye gore; ayı yanında yada elinde gören adam evlenir. Eğer ay hilal halinde ise, evleneceği insan kendinden daha aşağı bir sınıftandır. Eğer tam daire halinde ise, asil ve kendisinden yüksek bir sınıftandır. Ayı parlak bir halde evinin içinde görmek, büyük bir devlet adamı tarafınca mutluluğa ulaştırılacağına delalet eder.

Rüyada ayın başka bir evden doğduğunu yada çıktığını görmek, bir kimseden hayır ve çıkar göreceğine delildir. Ayı tutulmuş görmek, memleket ve memleket büyüklerinin bazı zorluklar çekeceğine işarettir. Ayın hilal olarak doğduğunu yada yavaş yavaş büyüdüğünü görmek, o memlekette sonradan devlet başkanı olacak bir çocuğun dünyaya geldiğine delalet eder. Gökyüzünde bir ayın doğduğunu ve onu başkalarına gösterdiğini görmek, gören kimsenin ecelinin yaklaştığına delalet eder. 

Cafer-i Sadık’a gore: Rüyada ay görmek oniki şekilde yorumlanır: Başkan, devlet adamı, dost, şef, adam, baba, anne, koca, eş, haiz, hayır ve çıkar, hizmetçi. Rüyanın görülme şekline gore bunlardan uygun olanı alınarak, rüya yorumlanır.

İbn-i Fudale’a gore: Rüyada ay kimi zaman adam evlat ile yorumlanır. Bir kişinin kendi koynundan bir ay çıktığını görmesi, onun bir adam evladı olacağına işarettir. O ayın yavaş yavaş büyüyerek göğe yükseldiğini görmek, doğan çocuğun büyüdüğünde iyi bir evlat olacağına ve işinde başarı kazanacağına delalet eder. 

Rüyada ayı güneşle beraber görmek, iki büyük kişiden hayır ve çıkar göreceğine işarettir. Güneşi ay ile kavga eder görmek ise, iki büyük kişinin birbirlerini çekemediklerine ve aralarının açılacağına işarettir.

Kamer

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir