Rüyada Kase Görmek

Rüyada kase görmek, hanıma ve evin geçimine; kase içindeki su kadının karnındaki çocuğa; kaseden hoş ve ferahlatıcı şeyler içmek hanım cihetinden erişilecek mutluluk ve iyiliğe; hastanın kase içinden bir şey içmesi yaşama veda etmesine işarettir.

Rüyada kasenin kırılması, su ticareti meydana getiren kimsenin ya da evin hanımının vefat etmesine; kase satıcısını görmek, verimli yağışlara, seyahat ve güvene delalet eder.

Ek olarak Bakınız; Tas, Altın Kap, Su

Rüyada dolu kase görmek, bir kısmete; boş kase üzüntüye işarettir. Altın yada gümüş kase, fazlaca para kazanmaya ve başarı bir iş hayatına işaret eder. Kaseden bir şey içmek, bir aşk haberi alacaksınız anlamına gelir. Rüyada kaseden su dökmek, para yitirmek anlamındadır. Bekarlar için kısmet ve evliliktir. Evliler için kısmettir.

Rüyada kase görmek, eşe (ev hanımına) yorumlanır. Rüyada görülen kase, kıymetli bir madenden yada zamanı bir kıymeti olan çiniden yapılmış ise şerefli bir vakaya delalet eder. Rüyada kase satın alan bir adamı görmek, varlıklı bir yaşayışa, emniyete ve bitkinlikten kurtulmaya işarettir. Sadece bakır bir kaseyi satın almak, bu rüyanın aksi ile tabir olunur.

Rüyada kase görmek tabiri, bir kadının taşımış olduğu meziyetleri ile kıyaslanır. Bunun için rüyada kendisine bir tas içinde su verildiğini görmek, veren kadının hamile olduğuna; eğer verilen su, kıymeti olmayan adi bir çanakla verilmiş ise, çocuğun kız; kıymetli bir kase ile verilmiş ise oğlan doğuracağına delalet eder. Kasenin kırıldığını ve suyun öylece kaldığını görmek, kadının öleceğine ve çocuğunun yaşayacağına; kase durduğu halde suyun döküldüğünü görmek, çocuğun ölüp, kadının yaşayacağına delildir.

Rüyasında hasta olan birine bir kase verildiğini görmek, hastanın iyileşeceğine; kasede su yerine başka bir şeyin bulunmuş olduğu halde hastanın bunu içtiğini görmek, onun yakında öleceğine işarettir.

Bir başka rivayete bakılırsa de: Rüyada görülen kase, zevceye ya da evinin geçimine işarettir. Eğer kase güzel ve fazlaca kıymetli olursa, onun işaret etmiş olduğu şey şereflidir.

Rüyada kase satıcısını görmek, bolca yaşayışa, emniyete ve yolculuktan alikonulmaya işarettir. Sadece bakır kasenin satışını görmek, bu tabirin tersinedir. 

Rüyada kendisine kase içinde bir su verildiğini görse, bu rüya onun karnındaki çocuk ile tabir edilir. Kasenin kırıldığını ve suyun durduğunu görse, hanımının ölümüne karnındaki çocuğun kurtulmasına işarettir. Hasta olan bir hiç kimseye bir kase verildiğini görse ve kasenin içinde olan rakı yada suyu içtiğini görse, o hastanın ölüm şarabını içmesine işarettir.

Kase

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir