Rüyada Kese Görmek

Rüyada kese görmek, kişinin bedenine, kalbine, mal ve sırlarına; kesenin sökülüp içindeki paraların dökülmesi vefat etmeye; keseyi baş aşağı silkerek içindekileri boşaltmak sırları açığa dökmeye; keseden ağaç kurdu çıkması vefat etmeye işarettir.

Rüyada yeni ve içindeki paralar sağlam olan kese (cüzdan) görmek; sağlam ve güvenilir ilime, sırları, malı ve sağlığı korumaya delalet eder. 

(Ek olarak Bakınız; Cüzdan)

Rüyada kese görmek tabiri, işlerinizin iyi gitmesi sonucu büyük oranda para kazanacaksınız anlamına gelir. Rüyada dolu kese görmek, ömrünüzün sonuna kadar rahat bir yaşam süreceğinize yorumlanır. Boş kese görmek ise tam tersi anlamdadır. Rüyada dolu kese büyük bir kısmettir.

Rüyada kese görmek ne demek, vücutla tabir olunur. Rüyasında elinde bir kese bulunduğunu görmek, kese dolu ise fazlaca bilgili bir şahıs olduğuna; boşsa bir adama yorumlanır. 

İbn-i Kesir’e gore; kese, sahibinin sırrına delalet eder. Eğer kesenin içindeki paralar dökülürse, sırlarının açıklanacağına delildir. Kesenin ağzının kapalı olması, sırlarının saklı olacağına işarettir.

Rüyada kesenin söküldüğünü yada yırtılarak içindeki paraların yere döküldüğünü görmek, bu rüya sahibinin öleceğine delalet eder. Rüyasında kesesinde ağaç kurdu görmesi, rüya sahibinin ölümüne yorumlanır. Rüyada kese görmek, hayır, çıkar ve eşle de tabir olunur. Kesede altın ve gümüş akçe görmek, nimet ve hayra; kesenin boş bulunduğunu görmek iflasa; bir rivayete gore, ecelinin yaklaşmış olmasına; kesesini baş aşağı çevirip içindekileri boşalttığını görmek, yakında öleceğine delalet eder. Kesesini yırtılmış görenin sırrı açıklanır.

Rüyada kesesinin yırtığını diktiğini gören, sırrını saklar. Kesesini mühürlediğini gören, sırrını yalnız eşine söyler. Boş keseyi mühürlediğini gören, yalan söylediğini inkar eder. Kesesini karısına yada kocasına verdiğini görenin kalbi başka biriyle meşgul olur. 

Rüyada kesesinde yabancı paraların bulunduğunu gören, dünya işleriyle meşgul olur. O paraların kesesinden döküldüğünü görmek, kalbinden fena düşüncelerin silindiğine işarettir.

Rüyada içinde para olan kesesinin kaybolduğunu gören, başkasına tembih eder ve sözü boşa gider. Boş kesesini kaybeden yalan söyler. Kesesinde bir kurt bulunduğunu görmek, birinin kendisine ihanetine veya ecelinin yaklaşmış olduğuna delildir.

Bir başka rivayete gore de: Rüyada görülen kese, insanoğlunun bedenidir. Bundan dolayı boş kese görmek, sahibinin öleceğine işarettir. Bir kimse rüyada belinde bir kese görse, o kimsenin hayatında istifade etmiş olduğu bir ilmin kendisinde olmasına işarettir. Eğer kesenin içindeki paralar sağlam ise, o ilim de doğru ve dürüst bir ilimdir. Eğer paralar yırtık iseler o kimse ilim öğrenir ve yine ders almaya gereksinim görür. Bazı tabirciler, kese sahibinin sırrıdır. Bundan dolayı keseyi baş aşağı çevirip, içinde bulunan paraları döken kimsenin sırları açığa çıkar. Kese insanoğlunun ihtiva etmiş olduğu şeye de işarettir. Kimi zaman de kese sahibinin kalbine işarettir.

Kese

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir