Rüyada Kilise Görmek

Rüyada kilise görmek; ilim ve amele, takva ve Tanrı korkusundan ağlamaya, yalan ve iftiraya, üzüntü ve kedere, bid’at ve masiyete, içki ve kumara düşkün olmaya işarettir. 

Bkz: Aforoz, Çan

Rüyada kendini kilisede görmek, Hristiyan örf ve adetlerini benimsemeye, kendi dinine hor bakmaya delalet eder.

Rüyada kiliseye girmek, rüyayı gören ve bekar ise evleneceğine, evli ise çocuk sahibi olacağına yorumlanır. Rüyada kilise görmek, bilime ve ağlamaya yorumlanır. Rahat bir yaşamın başlangıcını haber verir.

Rüyada eski kilise görmek, kişinin mutsuz bir anını kollayan kişilere yorulur. Rüya sahibinin rüyasında eski kilise görmesi, kişinin her şeyi paylaşmış olduğu arkadaşının söz taşımış olduğu ve devamlı mutsuzluğunu istediğine işaret eder.

Kilise

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir