Rüyada Kıvılcım Görmek

Rüyada kıvılcım görmek, fena ve çirkin bir söze ya da evlada işarettir. Rüyada üstüne kıvılcım sıçradığını görmek, devlet ya da varlık sahibi birinden çirkin bir söz işitmeye; kıvılcımın alevlenmesi, sözün büyümesine ve tesirinin artmasına; kıvılcımlarda duman olması büyük bir işe, bu dumanın indirilmiş olduğu yer için korku ve şiddete işarettir.

Bkz: Kargaşa / Fitne, Dağlanmak

Rüyada kıvılcımların insanoğlunun üstünde çoğalması, azap isabet etmesine; bir topluluğun üstüne kıvılcım düşmesi, aralarında meydana gelecek düşmanlığa; elbiseyi yakan ya da yüze düşen kıvılcımlar birbirini takip eden şer ve şiddete delalet eder. Ömrünüzün sonuna kadar güçlük içinde yaşayacağınızı, sıkıntılarla uğraşacağınızı işaret eder. Hem de bu rüya, umuttur.

Rüyada kıvılcım görmek, boş ve anlamsız sözle kıyaslanır. Rüyasında üstüne kıvılcımların saçıldığını görmek, ev halkından ve akrabalarından boş sözler işiteceğine delalet eder. Çıkan kıvılcımlar bir yere düşerek, orada alev haline gelir ve etrafı aydınlatması, bu sözlerin hepimiz tarafınca duyularak alay mevzusu yapılacağına işarettir.

Rüyada kıvılcımların alevlenip duman haline dönüşmesi, bu alay mevzusu sözlerin sonunda, fazlaca çirkin vakalara, hatta kim bilir kırgınlıklara sebep olacağına işarettir. Rüyada kıvılcım düşerek evinin yandığını görmek, o evde oturamayacak derecede hakkında fena dedikoduların yapıldığına delalet eder. Kıvılcımların tüm mahalleyi yakacak derecede büyük bir yangına sebebiyet verecek derecede büyümesi, o mahalle insanlarının artık kendisini istemediklerine işarettir. Bir kıvılcımın üstüne düşerek yalnız düşmüş olduğu yeri yaktığını görmek, hakkında söylenen fena sözlerin gelip geçici olduğuna ve bir süre sonra unutulacağına delalet eder.

Bir başka rivayete bakılırsa de: Rüyada görülen kıvılcımlar, çirkin bir sözdür. Üstüne kıvılcım sıçradığını gören kimse, devlet sahibi bir kimseden çirkin bir söz işitir. Görülen kıvılcımlar, alevleniyorsa o söz büyür ve artar. Eğer görülen kıvılcımlarda duman olursa, büyük bir işe işarettir. Eğer kıvılcımlar rüya sahibini cüzi bir halde yıkarsa, düşmanı onun hakkında onu üzecek bir söz söyler. O da söylenen söze sabır ve tahammül etmek suretiyle düşmanı yumuşatmayı tercih eder. Bir kıvılcım, fena bir sözdür.

Rüyada kıvılcımların kendi üstünde çoğaldığını gören hiç kimseye azap isabet eder. Bir kimse rüyada bir kavme bir kıvılcım düştüğünü görse, o kıvılcım, bir kavim içinde vuku bulacak düşmanlığa işarettir. Bir kimse kıvılcımların düşmüş olduğu yeri yediğini görse söz, şer ve kavgaya yada bir kavim içinde vuku bulacak harbe ve onlara isabet edecek zarara işarettir. Kıvılcımlar evlata da işarettir. Kıvılcım, elbisesini yaksa yada yüzüne düşse, birbirini takip eden şer ve şiddete işarettir. Kimi zaman de kıvılcımlar, ateşi ve ateşin kıvılcımlarını görmeyi gerektiren fena amellere işarettir.

Kıvılcım

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir