Rüyada Köprü Görmek

Rüyada köprü görmek, yiğitlik, saltanat, hayır ve murada; dünya hayatına, eşeysel münasebete, evin hanımına, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya; iş bitiren, iyiliksever hiç kimseye, doğru yola işarettir. Köprü ilme, hidayete, insanı dünya bataklığından kurtaran salih amellere; eza ve cefası sırtlanan hiç kimseye, bu bağlamda ana ve babaya, eş ve dosta; sözünde durmaya, zenginliğe ya da uzun ömre delalettir. 

Bkz: Yapı 

Rüyada köprüden geçmek muradına ermeye, hayırlı sonuçların meydana gelmesine delalet eder. Rüyada köprü, bazı sıkıntıların üstesinden geleceğinize yorumlanır.

Rüyada köprüden sorunsuz geçmek, bazı zorlukların üstesinden geleceğinizin işaretidir. Eğer köprü yıkılıyorsa, etrafınızda düşmanların bulunduğunun işaretidir. Bir akarsuyun üstündeki köprü oldukca iyidir. Kişinin geleceğinin oldukca iyi olacağına işaret eder.

Rüyada köprü görmek tabiri, geçitle yorumlanır. Rüyada bir köprüde bulunduğunu, fakat geçemediğini görmek, sevilmiş olduğu halde bir hanımla, kadınsa bir erkekle evlenemeyeceğine; geçtiğini görmek ise, evleneceğine delalet eder. Köprüden geçerken ortasında bulunmak, evliliğinin yürümediğine; köprüden düşmek ise bir süre sonra eşinden ayrılacağına işarettir.

Rüyada taştan yapılmış bir köprü görmek, aile bağlarının sağlamlığına; tahta bir köprü ise, iğreti bir antak kalma ile kurulan evliliğe delalet eder. İbn-i Sirine bakılırsa; köprü, dünya ile ahiret içinde insanların durumunu belli eden bir geçitle tabir olunur. 

Seyit Süleyman Hüşeyini Hazretlerine bakılırsa: Rüyada üstünden kerametle düşmeden geçilen köprü, insanı doğruca cennetin kapısına götürür. Bir rivayete bakılırsa, köprü, uzun ömre yada vaadini yerine getirmemeye de delalet eder. Bir köprüden geçerken, ortasında tanımadığı bir şahıs ile karşılaştığını ve onunla konuştuğunu görmek, beklediği müjdeli bir haberi alacağına yada bir alacağını öğrenim edeceğine işarettir.

Rüyada zamanı bir köprüden geçtiğini gören, murada erer. Birkaç gözlü taş bir köprüden geçmek, doğru yolda olduğuna ve Hakk Teala katında makbul bir şahıs sayıldığına delalet eder. Ebu Sait El-Vaiz, köprüyü sırat köprüsü ile kıyaslamaktadır.

Rüyada bir köprüden geçerken, altından su geçmediğini görmek, günahlarının oldukca olduğuna ve tövbe etmesi gerektiğine; köprü altından bolca suların aktığını görmek, büyük sevaba nail olduğuna işarettir. Bir köprüden geçerken köprünün yıkıldığını fakat kendisine bir zarar gelmediğini görmek, o yere bir musibet yada hastalık yada sel veyahut zelzele şeklinde bir yıkım geleceğine; fakat kendisinin bunlardan bir zarar görmeyeceğine işarettir. Köprü yıkılırken kendisinin de suya yuvarlandığını görmesi, o afetten kendisine de büyük bir yıkım geleceğine delalet eder.

Rüyada bir köprü yaptığını görmek, büyük bir hayır işlediğine; bir köprü yapmış olup tam anlayamadığını görmek, ömrünün kısalığına işarettir. Köprüyü birçok ustaların yaptığını, kendisinin bu yapıma yalnız yardım ettiğini görmek, bir hayır derneğinde hayır için çalıştığına ve bundan büyük sevap kazandığına delalet eder.

Rüyada bir köprünün yanlarında bulunan demir parmaklıkları boyadığını görmek, işinde kâr ve bereketin artacağına delildir.

Cabirül-Mağribi’ye bakılırsa; rüyada köprü görmek, doğru yol ile tabir olunur. Sırat köprüsü de doğru bir yoldur. Bu yolda, hiçbir engele takılmadan yürüyüp geçmek, hidayete ulaşmak anlamına gelir. Cafer-i Sadık’a (R.A.) bakılırsa köprü rüyası beş şekilde yorumlanır; doğru yol, dürüstlük, üst yada alt geçit, çekince ve ev halkı.

Salimi’ye bakılırsa: Rüyada köprü ve kemer görmek, hayra delalet eder. Kirmani’ye bakılırsa bir köprü yada kemerin üstünden geçtiğini gören paraya, şöhrete ve her isteğine erer. Bir rivayete bakılırsa, köprü yada kemerin üstünden geçmek, korku ve endişeden kurtulmaya işarettir.

Bir başka rivayete bakılırsa de: Rüyada köprü görmek, şüpheye ve dünyaya işarettir. Kimi zaman köprü, zevceye kimi zaman de üzüntü, üzüntü ve sıkıntıları gidermeye işarettir.

Rüyada köprüye binmek, hayvana binmeye işarettir. Eğer köprüler kiremitten yapılmış ise, zulüm sebebiyle kent halkının durumlarının bozulmasına işarettir. Köprü; zenginliğe, uzun ömre ya da hastalığa ya da ahdini yerine getirmemeye işarettir.

Köprü, insanların kendisiyle iş ve gereksinimlerine eriştikleri lüzumlu bir zattır. Köprüyü geçtikten sonrasında karşı tarafta varılacak yer hoşlanılmayan bir yerse, bu rüyada hayır yoktur.

Rüyada padişahların eserlerinden olan bir köprüden geçtiğini gören kimse büyük bir mala erişir ve evlenir. Bilinmeyen köprü dünyaya işarettir. Bilhassa şehirle, şehrin sahrası içinde olursa. Kimi zaman köprü, gemiye, kimi zaman de sırat köprüsüne işarettir. Eğer rüyayı gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun nihayet bulmasına işarettir.

Rüyada köprüyü geçtiğinde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa o kimse, çıkar ve mala erişir. Köprüyü geçtikten sonrasında mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergah şeklinde hayırlı bölgeleri ihya etmeye muvaffak olur.

Rüyada kendisinin köprü bulunduğunu gören kimse, saltanata ve kuvvete erişir. Ağaç köprüden geçtiğini gören kimse, münafık bir kavme karışır. Rüyada köprü, doğru yoldur. Kimi zaman köprü, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanın sorun ve meşakkati ve ahiretin korku ve azabından kendisini kurtaracak her şeyine işarettir. Kimi zaman aza ve cefayı yüklenen kula, ya da gereksinimleri karşılayan kapıcı şeklinde hiç kimseye işarettir. Kimi zaman de köprü, mal, zevce, ana ve babaya işarettir. Her köprünün tabiri durumuna göredir. Cadde üstündeki köprüyü görmek ise saltanat sahibi bir hiç kimseye işarettir. Köprü minik olursa, kapıcı ve askerin reislerine işarettir. Bazı zorlukların üstesinden geleceğinize işarettir.

Köprü

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir