Rüyada Kur’an-ı Kerim Görmek

Rüyada mushaf-ı şerifi görmek, ilim ve hikmete, mirasa, emanete, yargı ve kuvvete, helal rızka; aydınlık ve dosdoğru istikamete, dünya ve ahirete ilişkin tüm meselelerin bağlı bulunmuş olduğu kanun ve prensiplere işarettir. Mushaf kimi zaman bağ ve bahçeye, bostana, iç açıcı bölgelere delalettir.

Rüyada kendisine Kur’an’dan bir şey verildiğini veya elinde Kur’an-ı Kerim’den bir ayet bulunduğunu gören kimse, bu ayeti aklında tutarak, manasına bakmalıdır. Ayet, rahmet ve müjde anlamında ise, bu ayetin hükmünce amel eden kimse için menfaate işaret eder. Ayet, azap ve uyarı anlamında ise işlenen bir günahtan dolayı çarptırılacak cezaya ve rüya sahibini uyarmaya; ayet, geçmiş ümmetlerin başından geçen kıssaları anlatıyorsa, rüya sahibi için nasihat ve ibrete delalet eder.

Rüyada Kur’an yada ondan bir şey okumak; izzet ve yüceliğe, tövbenin kabulüne, yoksulluktan kurtulmaya, borcu ödemeye işarettir. 

Rüyada Kur’an okumak ve manasını idrak etmek, akıl ve zekaya; çıplak olarak Kur’an okumak, nefsine uymaya; Kur’an-ı Kerim’i hatmetmek arzu ve isteğinin yerine gelmesine; mushaf satın almak din yolunda mal sarf etmeye; satmak ise ilimden yoksun kalmaya, hor ve hakir olmayan işarettir.

Rüyada harflerini tahrif ederek Kur’an okumak, haktan yüz çevirmeye, sözünde durmamaya; Kur’an ayetlerini tahrif etmek günah işlemeye; mushaftan bir parçayı yiyecek ilme, hikmete ve Kuran okumaya, onun ilmiyle amel etmeye yorulur. Kuranı yüksek bir yere açarak koymak, ehli için makam ve mevkiye; mushafı açmış olduğu halde onun yazılarının silindiğini görmek hayırsızlığa; mushafı hürmetle öpmek, hayırlı işlerde başarı göstermiş olmaya işaret eder.

Rüyada Kur’an okumak yada Kur’an okuyan birini dinlemek iyiliklerin, güzelliklerin, mutlulukların işaretidir. Oldukca güzel bir rüya olan Kur’an görmek, rüya sahibinin Tanrı tarafınca korunduğunun işaretidir.

Hasta bir kimse rüyasında Kur’an-ı Kerim’i görürse, hastalıktan kurtulur. Rüyada Kur’an-ı Kerim’i satın aldığını görürse, o kimse her türlü kötülükten kurtulur.

Rüyada Kur’an ayetlerini Kur’an’ın üstünde okumak; komut, nehiy, onur, luk ve desteğe işarettir. Bir kimse rüyada Kur’an-ı Kerim’i mushafsız olarak aşikare okuduğunu görse, o kimsenin davasında haklı olduğuna ve üstünde olan emaneti eda eden, iyilikle komut ve kötülükten nehyeden birisi olduğuna işarettir.

Rüyada Kur’an-ı Kerim’den kendisine bir şey verildiğini ve elinde Kur’an-ı Kerim’den bir ayet bulunduğunu gören kimse, o ayet ve Kur’an’da olan şeyi hafızasında tutsun. Eğer o ayet rahmet yada müjde hakkında ve o kimse de o vasiyet gereğince amel ederse, Tanrı (C.C.) tarafınca çıkar elde edeceğine işarettir. Eğer ayet azap hakkında ise, o kimsenin işlediği bir günahtan dolayı göreceği ceza ve azapla korkutulmasına işarettir.

Bir kimse rüyada Kur’an okuduğunu ve manasını anladığını görse, o şahsın akıllı birisi olduğuna ve Tanrı (C.C.)’ın ona akıl ve zeka verdiğine işarettir. Bir kişi rüyada kendisine Kur’an okuduğunu, hayır ve hikmet telkin edilmiş olduğu halde bu tarz şeyleri kabul etmediğini görse, o kimsenin giriftar olacağı eza yada hak tarafınca düşeceği azaba işarettir. Bilgisiz bir kişi rüyada Kur’an okuduğunu görse, ölür. Çıplak olarak Kur’an okuduğunu gören kimsenin nefsinin isteklerine uyduğuna işarettir. Kur’an’ı yediğini gören kimsenin, Kur’an okumak vasıtasıyla geçindiğine işarettir. Kur’an’ı hatim ettiğini gören kimse için Tanrı (C.C.) katında sevap kazanacağına, arzu ve temenni etmiş olduğu şeye nail olacağına işarettir. Bazı tabirciler, Kur’an okumak, gereksinimlerini görmeye ve şifalı olduğuna işarettir, dediler. Bir kimse, rüyada bir kavmi çıplak oldukları halde Kur’an okuyorlar görse, o kavmin sırf nefis arzusunda bulunduklarına işarettir. 

Rüyada Kur’an’ı Kerim üstüne yazı yazdığını gören kimse Kur’an’ı kendi görüşüyle tefsir eder. Hafız olmayan bir kimse Kur’an’ı ezberlediğini görse, mülke nail olur. Kur’an dinlediğini gören kimsenin devlet ve saltanatı güçlü ve güzel bir sonuca erişir.

Rüyada yerini bilmediği bir ayet okuduğunu yada okumuş olduğu yeri bilmediğini gören kimse, eğer hasta ise Tanrı (C.C.) ona şifa ve afiyet kayra eder. Kur’an’ı diliyle yaladığını gören kimse, bir günah işler. Rüyada Kur’an okumak, çokça salih amel halletmeye, aşama ve mertebesinin yüksekliğine işarettir.

Rüyada Kur’an yada ondan bir şey okuduğunu gören kimse, izzet ve yüceliğe erişir. Eğer günahkarsa Tanrı (C.C.) onun günahını af ve tövbesini kabul eder; fakirse varlıklı; borçlu ise, borcunu öder. Şahitlik meydana getirecek ise, doğru şahitlik yapar yada yanında bulunan emaneti sahibine teslim eder. Kur’an’ı güzel bir ses ve makamla okusa, izzet, yücelik ve güzel bir şöhrete erişir.

Harflerini tahrif ederek Kur’an okuduğunu gören kimse, Tanrı’tan döner ve ahdine hıyanet eder. Eğer okuduğunun ne işe yaradığını bilmezse, kimi zaman o kimse yalan yere şahitlik yapar yada bilmediği şeyi söyler. Kur’an okurken insanların kendisini dinlediğini gören kimse, bir işe işgören olur ve o işteki salahiyetine nazaran emrettiği ve nehyettiği şeyler kabul edilir. Rüyada çoğun ölü üstüne okunan sureleri okumak, hastanın ölümüne işarettir. Rüyada Kur’an’ı Kerim’i okuyan kişileri görmek, kavmin şerefli ve reislerine işarettir. Bundan dolayı bir kimse bazı kişileri bir yerde toplu bir halde görürse, o yerde insanların şereflilerinden bir cemaat toplanır.

Bkz: Kuran Sureleri, Ali İmran Suresi, Namaz 

Kur’an-ı Kerim

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir