Rüyada Kur’an Sureleri Görmek

Kuran-ı Kerimde 114 sure bulunmaktadır. Rüyasında okumuş olduğu, görmüş olduğu veya üstüne okunan sureyi veya bu sureden ayetleri uyanınca hatırlayan kimsenin, rüyanın tabiri için ilgili sureye ayrılan maddeye de bakması gerekir.

Mukaddes kitabımızdaki surelerin alfabetik sırayla tabirleri şöyledir: 

Rüyada Abese Suresi okumak; asık çehreli ve sevilmeyen biri olmaya, kibir ve gurura, yaptığını başa kakmaya, zekat ve sadakasını verdiği halde pek sevilmemeye delalet eder.

Rüyada Adiyat Suresi okumak; sahabeye ve ehl-i beyte yakın olmaya, gazaya iştirak etmeye, atları sevmeye ve bunlardan edinmeye, uzun ömre ve hayır hasenata delalet eder.

Rüyada Ahkaf Suresi okuduğunu görmek; büyüklerinin sözünü dinlemeye, atalarına ve öteki insanlara iyilik hayata geçirmeye, şaşkınlık edilecek şeyler yaşamaya, hayır ummuş olduğu yerden üzüntü duymaya, ölüm meleğinin kendine güzel bir surette gelmesine delalet eder.

Rüyada Ahbab Suresi okumak; hısım ve akrabasını kıskanmaya, güvenilir ve güvenilir biri olmaya, birinin yitiğini bulup vermeye, hakkı söyleyip batıl olandan kaçınmaya delalet eder.

Rüyada A’la Suresi okumak; tesbih, tehlil ve zikirle meşgul olarak salihler zümresine dahil olmaya, güç işlerin kolaylaşmasına delalet eder.

Rüyada Alak Suresi görmek; güzel konuşmaya, bilimsel ile amel etmeye, Kur’an’la rızıklanmaya, ahlaken ve amel yönünden oldukça iyi olmaya delalet eder.

Rüyada Al-i İmran Suresi okuduğunu görmek; aile ve akbarası içinde kısmetinin azca olmasına, halk içinde saygınlık görmeye, yaşlanınca evladı olmasına, hayır ve İslam suretiyle can vermeye delalet eder.

Rüyada Ankebut Suresi görmek, yalnızlıkla sınav edilmeye ve bu imtihanı başarmaya delalet edilir.

(Detay izahat için sureler rüya tabirlerine tek tek bakınız)

Çoğun ölüler üstüne okunan Furkan Surelerini rüyada da hastanın üstüne okumak, hastanın ölümüne; hastalığın gitmesi için okunan sureleri okumak sevince, ferahlığa, rızka Kur’an okuyan bir çocuğunun olacağına delalet eder. Süre zevce veya evlad ya da süre adedince altın ve gümüştür. Kimi zaman de Maide, En’am, Nahi, Hac, Lokman, Secde, Tegabun şeklinde hem Mekke, hem de Medine’de nazil olan sureler hacca delalet eder. Şu sebeple surelerin hem Mekke’de, hem de Medine’de nazil olanı vardır. Bu gibiler hakkında benim tabir ve tecrübelerim beyan edilmiş olduğu şekilde meydana çıkmıştır.

Rüyada Fatiha Suresi okumak, Fatiha’yı okuyan hiç kimseye Allahü Teala hayırlı sebepler açar. Nafi, İbn-i Kesir, Cafer-i Sadık, Saki b. Müseyyeb, bir kimse Fatiha Suresini yada ondan bir parçayı okuyan, bir şey hakkında yapmış olduğu duası kabul olur, dediler. Şahıs de daha da fazlalaştırarak, duası kabul edilir ve bununla birlikte sevineceği bir menfaata nail olur, dedi.

Hz. Ebubekir (R.A.), rüyada Fatiha okuyan kimse, ayrı ayrı yedi hanımla evlenir ve duası kabul olur. Buna kanıt de Peygamberin (S.A.V.) delilidir ki, duanın başlangıcında ve sonunda Fatiha’yı okurlardı, dedi.

Ömer İbn Hattab (R.R.); rüyada Fatiha’yı okuyan kimse, dinini muhafaza eder. Sadece hasta ise eceli yaklaşmış olur, dedi. Bir kimse Fatiha’yı yada ondan bir ayeti okuduğunu yada kendi üstüne okuduğunu görse, Allahü Teala şer kapılarını o hiç kimseye kapatır, hayır ve iyilik kapılarını açar. Bazıları da Fatiha okumak hacca delalet eder, dediler.

Kuran Sureleri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir