Rüyada Meme Görmek

Rüyada meme görmek, insanoğlunun eşine ya da kızına; memede görülen güzellik ve çirkinlik, kişinin hanımı ve kızının güzellik ve çirkinliklerine işarettir. Meme; geçime, hazineye, şefkat ve merhamete, din ve dünyaya, dost ve yarene, birader ve hemşirelere ya da hizmetçilere delalettir.

Bkz: Meme Vermek

Rüyada memede süt bulunduğunu görmek, din ve dünya işlerinde güç ve kuvvete; iki memesinden süt aktığını görmek, evli olanlar için zenginliğe; bekar olanlar için evlenmeye; yaşlanmış adam için fakru zarurete; yaşlı hanım için vefata; kız evladı için uzun ömre, bebek için vefata delalet eder.

Rüyada meme ucunun kesilmiş bulunduğunu gören kadının mal ve servetinde noksanlık meydana gelmesine; adamın memesinin hanım memesi şeklinde bulunduğunu görmesi, malının artmasına delalet eder.

Rüyada kadının memesinin sarkması, çocuğunun süt ve rızkının bolca olmasına; kadının sütünün kesildiğini görmesi, gam ve kedere; memelerin üstünde kıllar görmek, hanım için üzüntüye, adam için sevince işarettir.

Rüyada kadının memesindeki kılları temizlemesi, gam ve kederden kurtulmaya; kadının memesinden asıldığını görmesi, zina mahsulü evlada; adam memesi hanıma, hanım memesi kız evlada işarettir. Dolgun ve diri memeler; servete, mala, hayırlı evlada ve hoş geçime; pörsümüş memeler, üzüntü ve kedere delalet eder.

Ek olarak Bakınız; Rüyada Göğüs Görmek, Süt Emmek

Rüyada bir karı memesi görmek, bir kız evladınızın olacağına, eğer bekarsanız fazlaca yakında dünya evine gireceğinize işarettir.

Rüyada meme görmek, çoğu zaman kız evlatlarla yorumlanır. Memelerde görülen tüm fazla ve noksanlar buna nazaran kıymetlendirilir. Rüyada memelerinin birinde bir değişim bulunduğunu yada büyüdüğünü görmek, kız evlatlarının fazlalaşmasına; memelerinin küçüldüğünü yada tamamen yok bulunduğunu görmek de kız evlatlarının azlığına delalet eder. Rüyada memesinde süt bulunduğunu görmek, din kuvvetine ve sağlamlığa işarettir.

Rüyada iki memesinde de süt olup aktığını gören eğer bekar ise evlenir. Evli ise varlıklı olur. Bu rüyayı adam görse fakirleşir. Rüyayı gören ufak bir kız ise fazlaca yasar. Eğer yaşlı bir karı ise acele ölür. Eğer genç kız ise evlenir. Bir karı memesinin başını kesilmiş görse bu rüya hayırlı değildir.

Bir rivayete nazaran, meme bir karı için mal ve paradır. Bu sebeple meme başının kesik olması, malının bir kısmının elinden gitmesine delalet eder. Bir adam, memesinin hanım memesi şeklinde bulunduğunu görse, malı ve parası artar. Bir karı, memesinin poşet şeklinde sarktığını görse, çocuğunun rızkı olan sütünün verimli olacağına işarettir. Bir kadının memesinin sütünün eksildiğini ve kaçtığını görmesi, onun bir sıkıntıya düşeceğine delalet eder.

Bir başka rivayete nazaran de: Rüyada görülen meme, rüya sahibinin zevcesine, kızına işarettir. Rüyada iki memelerinde süt bulunduğunu gören adam, yoksul ise varlıklı ve ihtiyaçsız ve ömrü uzun olur. İki adam kardeşinin meşakkat, külfet ve idaresini üstüne alır. Memesinde süt gören adam evli değilse evlenir ve bir evladı olur. Memelerinde süt gören gelin ise, hamile kalır. Eğer varlıklı yaşlı bir kız ise yoksul olup malı helak olur. Rüyayı gören bekar ve olgun bir kız ise kocaya varmasına işarettir. Hemen hemen evlenme çağına gelmemiş kız evlatları için ölmelerine işarettir. Bir kimse rüyada bilmiş olduğu bir kadının memesini emdiğini görse, oysa o bayanı da tanımasa, uzun bir hastalığa yakalanmasına işarettir. Sadece o kimsenin hanımı hamile ise bir çocuğunun olacağına işarettir.

Rüyada meme görmek tabiri, bu rüyayı bir karı görse, bir kız evladı doğurur. Memelerinin güzel ve biçimli bir halde bulunmuş olduğu halden büyük bulunduğunu görenin evlat ve eşyaya malik olmasına işarettir. Rüyada iki memesinin düştüğünü gören kimsenin evlatlarının hayatını kaybetmesine işarettir. Bu rüyayı görenin evladı yoksa yoksulluk ve yoksulluğa girmesine işarettir. Kimi zaman de bu rüya, bilhassa hanımefendiler hakkında, üzüntüye ve bebek emziren hanımlar hakkında da çocuklarına gelecek afet ve belaya işarettir. Rüyada memeler, kızlardır. Bundan dolayı memelerde meydana gelen hallerin tabiri, rüya sahibinin kızına aittir.

Rüyada iki memesi olması durumunda üçüncü bir memenin daha bittiğini gören kimsenin bir kızı daha olur. Memesinin birinin noksan bulunduğunu gören kimsenin kızının biri ölür. Memedeki süt, maldaki fazlalığa ve çocuğa işarettir. Bir kimse memelerinde süt bulunduğunu görürse, o kimsenin ya da onun idarecisinin dünyalığındaki fazlalığa ve genişliğe kavuşmasının yaklaştığına işarettir. Bu rüyanın tabiri hanımefendiler için de aynıdır. Bir kimse memesinden akan sütü başka bir insanoğlunun emdiğini görse, o kimse hapsedilir.

Rüyada memelerin görülmesi, bu rüya emen kimse için hayırlı olmadığı şeklinde her ikisi için de üzüntü ve zillettir. Bazı tabirciler, adamın memesinde süt bulunduğunu görmesi, bekar ise evlenmesine; yoksul ise varlıklı olup sevinmesine; genç ise uzun ömürlü olmasına işarettir, demişlerdir. Adamın memelerinin uzun olması, Tanrı’ın rızasının haricinde hareket etmesine ve nefsinin isteklerine doğal olarak olmasına işarettir. Bazıları ise, bu rüya evlatların hayatını kaybetmesine, çocuk yoksa yoksulluk ve mahzun olmaya işarettir, demişlerdir. Kadının memelerinin uzunluğu ise son aşama üzüntüye işarettir.

Rüyada adamın memesini görmek; onun gösterişliliğine, rütbesine, sıhhat ve hastalığına işarettir. Kimi zaman de adamın memeleri, kendilerinde olan güzellik ile çıkar ve yararları olmayan, kardeş, dost, evlat ve hanıma işarettir. Kadının memesi ise bunun aksinedir. Memesinin hanım memesi şeklinde olup süt damlattığını gören kimse, ailesi görüp gözetlemeye ve hanım hakkında lazım olan şeyleri yerine getirmesine işarettir. Kimi zaman de bu rüya, üstüne borç almasına ya da insanlardan utanacağı bir hastalığına işarettir.

Rüyada yetişmiş kızın turunç memesi, kocaya; kısır hanım üstünde görülen bu meme çocuğunun olmasına işarettir. Kimi zaman de kızda görülen turunç meme; çeyiz, elbise ve maldan kızın bezeneceği şeylere işarettir. Minik kız ve adam için bu memelerin bulunduğunu görmek, hastalığa işarettir. Bazı tabirciler, iki meme, ana ve baba ile tabir edilir, demişlerdir.

Rüyada memesinde süt bulunduğunu görmek, güçlü olmaya, kız çocuk sahibi olmaya; memelerinden süt aktığını görmek, varlıklı olmaya, evlenmeye; yaşlı bir adamın bu rüyayı görmesi, yoksul düşeceğine; yaşlı bir kadının bu rüyayı görmesi, öleceğine; memesinin başını kesilmiş görmek, kız çocuğunun öleceğine ya da malının yarısını kaybedeceğine; adamın memelerinde süt bulunduğunu görmesi, varlıklı ve uzun ömürlü olacağına işarettir.

Meme

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir