Rüyada Mercan Görmek

Rüyada mercan görmek; fazlaca mala, güzel, mesture ve iffetli hanıma işarettir. Boncuk ve mercandan yapılmış gerdanlık, Tanrı Teala’nın yasak etmiş olduğu şeylere delalet eder.

Rüyada mercan görmek tabiri, zenginlik alameti olup fazlaca güzel bir kızla birlikte olacağını da gösterir.

Rüyada mercan görmek ne demek: Eş yada evlat ile tabir olunur. Mercan ne kadar kırmızı, temiz ve saf olursa evladı bir o kadar güzel ve ahlaklı olur. Üstünde mercan taşıdığını gören, mal ve nimete nail olur.

Ebu Said El-Vaiz’e gore; rüyasında mercan görmek iki şey ile tabir olunur; biri fazlaca mal, diğeri güzel hanım. Birinin kendisine bir mercan verdiğini gören, o kişinin malından faydalanır. Bir mercan satın aldığını gören oldukça güzel bir hanımla evlenir; hanım ise bir erkekle evlenir.

Bir başka rivayete gore de: Rüyada mercan görmek; fazlaca mala, güzel ve mesture bir bayana işarettir. Mercan ve boncuktan boyun bağları, Tanrı (C.C.)’ın nehyettiği neye işarettir.

Rüyada mercan görmek anlamı evlenmeye, kız çocuk sahibi ve varlıklı olmaya; birisinin size mercan verdiğini görmek, size mercan veren kimsenin maddi ve tinsel yönden yardımını göreceğinize işarettir.

Bkz: Deniz

Mercan

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir