Rüyada Meyve Görmek

Rüyada meyve görmek, yoksul için zenginliğe; varlıklı için oldukça mala; bekar için evlenmeye, hanıma, küçüklere, aile bireylerine, emlake, hastalıklardan şifa bulmaya, luk ve neşeye, yararlı işlere, ilme, nakit paraya işarettir.

Rüyada yaş meyve görmek, devamı olmayan rızka; kurusu devamlı olan rızka delalet eder. Mevsiminde ve olgunlaşmış meyve, acele hasıl olacak rızık ve hayra; mevsimi haricinde görmek, o meyvenin olgunlaşma mevsiminde meydana gelecek hayır ve berekete işaret eder. Ne vakit görülürse görülsün meyve rızka, hayır ve iyiliğe; mevsimi haricinde meyve yiyecek, kaçırılmış olduğu bir şeyi elde etmeye, güç olanı başarmaya delalet eder.

Rüyada türü bilinmeyen meyve, yetiştiği ülkeye ve oradaki işe; ağaçtan, kendi meyvesi olmayan meyveyi toplamak -mesela armut ağacından elma toplamak- helal olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen bir iş hayata geçirmeye delalettir.

Rüyada ağacın kökünden meyve toplamak, elit ve saygı edilmeye kıymet bir hiç kimseye düşmanlık hayata geçirmeye; ağaçtan çeşitli meyveler toplamak, makam ve derecelere, birçok bilimsel müştereken öğrenmeye; oturmuş olduğu yerden meyve devşirilmek, zahmetsizce meydana gelecek rızka yorulur.

Rüyada kış mevsimi meyveli ağaç görmek ve buna şaşkınlık etmek, varlıklı sandığı bir kimsenin çaresiz bulunduğunu görerek düş kırıklığına uğramaya; buna karşın bu ağaçtan meyve toplamak, o kimseden bir şeye nail olmaya; dağlarda bulunan sahipsiz ağaçlar ve onların meyveleri, kimsenin minneti olmaksızın Tanrı Teala’dan gelecek bağışlama ve ihsana, ilim ve rızka delalet eder.

Rüyada meyve ağacı görmek, hepimiz için iyi bir iş yapacağını, bu sayede servet ve itibarının yükseleceğini gösterir. Meyve yiyecek bilhassa elma yiyecek, pek de iyi bir rüya olarak yorumlanmaz.

Rüyada meyve ağacı görmek tabiri, hayırlı bir iş yapacağını, bu sayede zenginliğinin ve saygınlığının artacağını işaret eder. Meyve yiyecek pek de hayırlı bir rüya olarak yorulmaz. Ağaçta olgunlaşmış meyve görmek, bolluğun ve bereketin işaretidir. Yeşil ve olgunlaşmamış meyve ise bazı kararlar alırken sakin olmanız gerektiğine işaret eder. Meyve yiyecek, mutluluk anlama gelir.

Rüyada olgunlaşmış meyve görmek, bolluğun ve bereketin işaretidir. Hemen hemen olgunlaşmamış meyve, bazı kararlarda telaşlı davranmamanız gerektiğine işaret eder. Mevsiminde görülen meyve, kısmettir.

Rüyada meyve görmek, din ve mal ile yorumlanır. Sarı renkli meyveler, -ayva, turunç, portakal ve muzdan başkası- hastalığa delalet eder. Tatlı meyveler helaldir. Ekşi, ham meyve ve yenirken ağzı büzen meyveler, haram mala ve hastalığa işarettir. Meyve yorumunda dikkate alınacak hususlardan biri de mevsimdir.

Danyal (A.S.) nazaran; mevsiminde rüyada görülen meyveler helal mala ve menfaate; öteki vakitlerde görülen meyveler ise hayra ve iyiliğe delalet eden bir tarafı olmadıkları için, noksan mala ve fukaralığa işarettir.

Rüyada taze ve yaş meyve görmek, din gücüyle ve mal çokluğa ile tabir edilir. Yaza mahsus bir meyveyi kişin yediğini rüyada görmek hastalığa delildir. Çarşıda tatlı meyvelerin satıldığını görmek, hayır ve menfaate; ekşi ve acı meyvelerin satıldığını görmek ise bunun aksi ile tabir edilir.

Bir başka rivayete nazaran de: Rüyada meyve ve yemiş görmek, evlenmeye işarettir. Bazı tabirciler, yaş meyveler, geçici rızıktır. Kuru meyveler de sürekli olan oldukça rızıktır, dediler. Bazı tabirciler, meyveler fakirler için zenginlik, zenginler için çokça maldır, dediler.

Rüyada meyvelerin üstüne döküldüğünü gören kimse, hayır ve iyilikle isim yapar. Rüyada meyvenin tatlısı, rızık ve menfaata ve yararlı ilme işarettir. Bir kimsenin eksi meyveyi yemesi, gene rızık ve ilimdir. Olgunlaşmamış meyveyi yiyecek yada ona malik olmak, borca, yabancı adam ve hanımefendilere ya da onlardan dilsiz ve sağır olanlara işarettir. 

Rüyada örtülü ve kapaklı bir şey içinde bulunan meyve, güçlükle elde edilmiş rızka işarettir. Çekirdekli meyve, kendisinde kuşku ya da kefalet bulunan yada zekatı çıkmamış azca bir rızka işarettir. Çekirdeksiz meyve, işlerin kolaylığına ve kendisine kuşku edilmemiş helal rızka işarettir. Mevsiminde ve olgunlaşmış meyve, acele hasıl olacak hayra; meyvenin mevsimsiz olması, meyvenin yetişme zamanının uzaklık ve yakınlığı nispetinde bir süre sonra meydana gelecek menfaate işarettir. Mevsimsiz meyve rızıktır. 

Rüyada mevsimsiz meyve yediğini gören, kaçırılmış olduğu güzel bir şeye erişmeye, güç şeylerin kolaylaşmasına ve zamanının geçmesinden korkmuş olduğu bir şeyi talep etmesine işarettir. Bir yerde toplu olarak görülen meyveler, ülfet ve topluluğa; dağınık meyveler de bunun aksine işarettir. Tanınmayan her meyve yetiştiği memlekete yada oradaki işe işarettir. Meyve; sahibi için, hanımlara, evlada, paraya, mala, ticarete, ya da ilme, emlaka, amel-i salihaya yada aile ve akrabaya, ya da sevince ve hastalıklardan şifaya işarettir. Kimi zaman meyveler, onlardan meydana getirilen şaraba işarettir. Bir kimse ağaçtan kendi meyvesinden başka bir meyve devşirdiğini görse, kendisine helal olmayan bir şey yapar yada kendi üstüne lazım olmayan bir şeyi ister. Ağacın kökünden meyve devşirse, şerefli ve şanlı bir hiç kimseye düşmanlık yapar. Ağaçlardan çeşitli meyve devşirdiğini gören ilimde ve rütbede yüksek bir mevkide bulunan büyük kimselerden ilim öğrenim eder.

Rüyada meyveleri oturmuş olduğu yerden toplamak, toplayan kimsenin eline zahmetsiz rızık geçer. Kış gününde meyveli ağaç görürse ve buna da şaşkınlık ederse, mal sahibi zannettiği ve çaresiz kalıp muhtaç olduğu bir hiç kimseye işarettir. Eğer ağacın meyvesinden bir şey toplanmış ise, toplamış olduğu kadar o kimseden bir şeye nail olur. Eğer bir şey toplanmadıysa, o kimseden günlük rızık eline geçer. 

Rüyada meyve görmek, mal ve şereftir. Bir kimse yetişebildiği bir ağaçtan meyvesinden başka bir meyve topladığını görse, bir dostuna damat olmaya yada kendisinden oldukça hayır ve luk göreceği bir ortağa işarettir. Dağda bulunan sahipsiz yabani meyveler, ilim ve rızka ve asla kimsenin minneti olmaksızın, sırf Tanrı’tan gelecek bağışlama ve ihsanlara işarettir.

Rüyada ağaçta olgunlaşmış meyve görmek, bolluğun ve bereketin simgesidir. Yeşil ve olgunlaşmamış meyve, bazı kararlar alırken acil davranmamanız gerektiğine işaret eder. Meyve yiyecek, mutluluğun simgesidir.

Bkz: Meyve Sıkacağı, Meyve Kurdu, Meyve Suyu, Meyve Bahçesi

Meyve

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir