Rüyada Ölüm Görmek

İnsan kendisini yada başkasını rüyasında ölmüş olarak görürse, onun ahlaken bozulmasına işarettir. Eğer bir insan rüyasında ölünün arkasından bağırıyor, ağlıyor, tabutta taşındığını, o kimsenin toprağa verildiğini görüyorsa rüya sahibinin yükseleceğine işarettir.

Rüyada ölüyü gömmek, hayırlı bir haber alınacağına işarettir.

Rüyada ölü görmek hayra yorulur. Ölmüş insanların rüya aleminde söyledikleri doğru olarak çıkar. İnsanın kendisini ya da başkasını rüyada ölmüş görürse, onun ahlakının bozulmasına yorumlanır.

Ölünün güldüğünü görmek vicdanınızın rahat olacağını işaret eder.

Rüyada ailenizden birinin öldüğünü gördüyseniz, ölen kişinin uzun ömürlü olacağı anlamına gelir. Kimi zaman bu rüya, sorun ve üzüntüyle de yorumlanır.

Rüyada ölüm, seyahat ile, bir rivayete bakılırsa, evlenme ile tabir olunur. Öldüğünü ve mezara götürüldüğünü gören, uzak bir yolculuğa çıkar, ölüp kefenlendiğini gören, bekar ise evlenir. Ölüp gömüldüğünü gören, tövbe etmeden vefat eder.

Gömüldükten sonrasında mezarından çıkarsa, tövbeye kavuşur, ölüp halkın omuzları üstünde götürüldüğünü gören, halk içinde onur ve saygınlık kazanır, ölümünden sonrasında yine dirildiğini gören, fakirse varlıklı olur, eğer rüya sahibi yolculukta ise yada gurbette bulunuyorsa selametle vatanına döner.

Tanınmamış bir kadının ölümünü görmek, yağmurun azlığına; bu kadının yine dirildiğini görmek, yağmurun geleceğine, birçok hanımefendilerin öldüklerini görmek, çocuklar içinde ölüm olacağına; ölülerin mezarlarından çıktıklarını ve tüm yiyecekleri bitirip geriye bir şey bırakmadıklarını görmek kıtlığa; kuyulardaki tatlı suları tamamen içtiklerini görmek, büyük bir hastalık çıkacağına; bir ölüyü arkasında beyaz yada yeşil elbise bulunduğunu ve yüzü güldürmüş olduğu halde görmek, gufrana erişmiş bulunduğuna; aksini görmek de bunun aksine; karisinin öldüğünü ve sonrasında dirildiğini görmek, esinden faydalanmaya; uykusunun içinde hasta olmayarak öylece öldüğünü görmek, uzun ömre delalet eder. Bir dostunun ölümünü görmek, rüya sahibinin yaşama veda etmesine yada dostunu kaybetmesine delalet eder.

Yırtıcı bir hayvanin ölmüş ve katilmis bulunduğunu görmek, düşmana karsı zafere ve selamete işarettir. Evcil hayvanlardan birinin öldüğünü görmek hayırlı değildir.

Bazı tabircilere bakılırsa; rüyada tanınmamış bir ihtiyarın öldüğünü görmek, arzu etmiş olduğu şeyden bir netice almamaya; tanınmamış bir kadinin öldüğünü görmek, dünya işlerinin askıda kalmasına, bir aslan yada filin öldüğünü görmek, o memlekette büyük bir kişinin ölümüne delalet eder.

İbni Kesire bakılırsa; oğlunun ölümü, düşmandan kurtulmak ve mirastır. Kızının ölümü, luk ve bir istekten vazgeçmektir. Babanın ölümü geçim sebebiyle; annenin ölümü, maksada ulaşmaktır ve hüzündür. Akrabalarından birinin öldüğünü görenin, kuvvetinde noksanlık hasıl olur. Karısının ölümü iyidir. Hamile kadının ölümü daha kutsal ve kurtuluştur.

Abdülgani Nablusiye bakılırsa; rüyada ölüm dinde noksanlığa ve fesada, dünyada ise şerefe işarettir. Ev halkından bir ölünün kendisi ile düşmanlık yaptığını görmek, dostunun kendisine darılacağına; bir ölünün öfke ettiğini görmek, vasiyetinin yapılmadığına; bir ölünün güler ve sevinir bulunduğunu görmek, ona kabul edilen bir, yakarma ve sadakanın ulaştığına. Bir ölüyü güzel elbisesi içinde görmek, onun iyi bir akıbeti olduğuna ve inanç ile öldüğüne; bir ölünün bir mescitte dirildiğini görmek, onun azaptan uzak olduğuna delalet eder.

Rüyasında ölülerle oturup konuştuğunu gören uzak bir yolculuğa gider, ölünün güldüğünü ve sonrasında ağladığını görmek, onun İslam dininin haricinde ölümüne işarettir. Bir ölünün yüzünün siyah bulunduğunu görmek, onun dinsiz olarak öldüğüne delildir.

İsmail El-Esasa bakılırsa; rüyasında bir ölünün namazda ayakta durduğunu görmek, onun yaşamış olduğu vakit oldukça yakarma etmiş olduğuna, bir ölünün dirilerek sağ iken namaz kıldığı yerde namaz kıldığını görmek, onun iyi bir halde olduğuna delalet eder.

Ebu Sait El-Vaize bakılırsa; bir ölünün dirildiğini gören, iyiliğe ulaşır. Umut etmediği bir yerden luk duyar. Bir ölünün kendisine bir şey söylediğini görmek, o şeyin aynen çıkacağına işarettir.

Bir ölünün üstünde taç ve mühürler ve buna benzer şeyler bulunduğunu, yada yüksek bir yer üstünde oturduğunu görmek, onun ahirette iyi halde olduğuna; bir ölünün arkasında yeşil elbise görmek, onun şehit olarak öldüğüne; bir ölüyü güler yüzlü ve fakat sessiz ve sakin görmek, o ölünün kendisine dualar gönderildiğinden dolayı hayır içinde olduğuna; bir ölünün kendisi ile ağız kavgası ettiğini görmek, günaha girdiğine; bir ölünün fena sözlerle kendisine tembih ettiğini görmek, rüya sahibinin günah işlediğine; bir ölünün kendisini dövdüğünü görmek, günahkar olduğuna; bir rivayete bakılırsa, yolculuktan habere, borcunu ödemeğe, veya elinden çıkmış bir şeyi yine elde edeceğine işarettir. Bir ölünün varlıklı bulunduğunu görmek, Tanrı (CC) indinde iyiliğe bir ölünün fukara bulunduğunu görmek, bu rüyanın aksine; eğer ölü dindar bir şahıs ise, ahirette rahatına; birçok taninmis ölünün, mezarlarından kalkıp, neşeli bir halde oldukların görmek, ölmüş sandığı islerinin tekrardan düzelip bundan hayır ve çıkar geleceğine, ve şansının yenileşeceğine; o ölüyü kederli ye elbiseleri eski ve yırtık görmek eğer evladı ve akrabaları var ise, fakirliğe düşeceklerine ve günahkar olacaklarına; birçok tanınmamış ölüyü mezarlarının üstünde ayakta durduklarını görmek, o yer halkının şiddete kapılacaklarına ve içlerinden fena insanoğlu çıkacağına delalet eder.

Rüyada ceddi yada ceddinin ceddi veyahut cet dedesinin dirildiğini görmek, rüya sahibinin uzun ömürlü olacağına, içlerinde doğruluğuna ve dünyada iyilik göreceğine işarettir. Rüyada anne ve babasının dirildiğini görmek iyidir. Oğlunun dirildiğini görene, beklemediği bir yerden bir düşman çıkar. İnsanın bilmiş olduğu bir ölüyü görmesi, sevinçtir, insanoğlunun görmüş olduğu rüyaların en iyisi babası ve annesini veya ceddini yada akrabasından birini görmesidir.

Ne suretle olursa olsun, babasının öldüğünü görmek, eğer rüya sahibi muhtaç biri ise Tanrı (CC) ona rızk kayra eder. Gurbette bir kimsesi var ise gelir. Hasta ise iyileşir. Üzüntü ve derdi var ise kurtulur. Bilmiş olduğu bir ölüyü ve onun kendine slm verdiğini gören, o yıl ölmez. Kendinin ve ölünün salahına da delalet eder.

Caferi-i Sadika (ra) bakılırsa; rüyasında bir ölüye yol gösterdiğini gören, ilim ve hikmete kavuşarak, fena yolda olan bir topluma yardim eder. Ölüyü dirilttiğini gören oldukça yasar. Bir ölü ile minder üstünde oturup kucaklaştığını gören, sıhhatli yasar, bir ölünün kendi mekânına oturduğunu görmek, hayır değildir. Eğer işyar ise isinden çıkar veyahut ölür. Bir ölünün bir bayan ile evlendiğini görmek, o kadinin ölümüne işarettir.

Danyal aleyhisselama bakılırsa; rüyasında ölüp ailesinin çevresinde ağladıklarını ve onu yıkayıp kefenlediklerini ve tabuta koyduklarını görmek, rüya sahibinin dininin fesadına, eğer gömülmezse iyiliğine delalet eder, ölmüş ve tabuta konularak kaldırılmış ve her insanın onun cenazesinde arkasından üzülmekte olduklarını gören, onur san ve büyüklüğe nail olur. Fakat dininde fesat bulunur. Şundan dolayı ölüm hayrat ve ibadetten kopmaktır. Eğer gömülmediğini görürse sonradan bunlar düzelmiş olur, öldüğünü ve yine dirildiğini gören günah isler ve sonrasında tövbe eder. Bir rivayete bakılırsa, ölüm ömürdür.

Rüyada birinin “sen asla ölmeyeceksin” söylediğini gören şehit olarak ölür. Öldüğünü fakat üstüne de kefenin olmadığını, arkasından kimsenin ağlamadığını gasil ve kefenlenmediğini görenin evinin bir tarafı yada emlaginin bir kısmı yıkılır.

Rüyasında öldüğünü ve cenazesi yıkanmayarak ve kimse tarafınca uğurlanmayarak gömüldüğünü görmek yıkık olan; evinin onarım edilmeyeceğine işarettir. Kendisini mezarlıkla ölü gören ve eskiden beri ölmüş bulunduğunu sanan uzak bir yola gider. Ve cahillerle ve fesatlarla arkadaşlık eder.

Cablrül-Magribiye bakılırsa; ansızın, vefat, dindarlar için rahat, kafirler için azaptır. Rüyada ölümün sekli güç olursa, gazaba, delalet eder. öldüğünü ve kendisini yıkayanı öptüğünü gören günahlarından tövbe eder. Ölüp teneşir yada tabuta konulduğunu gören, bir devlet başkanının yada onun yardımcılarının hizmetine girer ve ondan hayır ve çıkar görür. Bir alimin öldüğünü görmek o yerde onun ve şeriatın itibardan düştüğüne işarettir. Bekçinin öldüğünü görmek, adaletin olmayacağına; sanatçı birinin öldüğünü görmek, o sanatın azalacağına işarettir.

Ibni Sirine bakılırsa; bir memleket başkanının rüyada öldüğünü görmek o memleketin yıkılmasına delalet eder. Rüyada ölüm görmek, fukaralıktır. Rüyasında öldüğünü ve yüzü buruşuk ve hiddetli bulunduğunu gören, dünyada darlığa ve ahirette de fena bir hale düşer. Eğer yüzü gülüyorsa hayra işarettir.

Kirmaniye bakılırsa; kendisinin ölüm halinde zahmet çektiğini gören, kendi nefsine zulüm eder. Bir rivayete bakılırsa, bu rüya sahibi borçlu ise borcundan kurtulur. Seyahat etmek istiyorsa gider. Öteki bir görüşe bakılırsa de elinden mal çıkar, evi yıkılır ve oturmuş olduğu yer değişmiş olur. Öldüğünü ve kefenlendiğini ve gömüldüğünü ve sonradan kabirden çıktığını gören günahlarına tövbe eder ve iyi insan olur. Öldüğünü fakat ölüler benzer biçimde kefenlenmediğini görenin evi yıkılır ve oradan çıkar.

Öldüğünü ve sonradan yine dirildiğini gören, uzun bir yolculuğa gider ve döner, öldüğünü ve bazı adamların omuzlarında götürüldüğünü görmek, yüksek bir rütbeye ulaşarak mevki sahibi olmaya ve fakat dininde azalma olduğuna, gömülmediği halde sonradan durumunun düzeleceğine, öldüğünü fakat ne kefen ne tabut ne mezar ve ne de göz yaşı olmadığını görmek, rüya sahibi için içinde bulunmuş olduğu kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya. Ölü benzer biçimde kefene sarılı bulunduğunu görmek, ölümüne, sağ iken öldüğünü ve sonradan yine dirildiğini görmek, dininden dönmesine delalet eder.

Bir işyar kendini ölüm döşeğinde ve ölüm halinde bulunduğunu görse isinden atılır. Anne ve babasından birinin öldüğünü görenin evinden dünya nimeti çıkar ve hali kötüleşir. Kardeşinin öldüğünü gören, eğer hasta ise ölür yada akrabasından biri ölür. Bir rivayete bakılırsa iki bakış açısından yada ellerinden birini kaybeder. Esinin öldüğünü görmek, geçimine destek olanın artık bulunmadığına delalet eder.

Rüyada ölüm görmek, büyük bir isten dolayı pişmanlıktır, ölüp sonrasında dirildiğini gören, günah isler ve sonrasında tövbe etmesi gerekir. Hasta olmadan ve üstünde ölüm hali bulunmadan öldüğünü gören uzun bir yaşam yasar. Bir kimsenin kendisine sen artık ölmeyeceksin söylediğini gören sehiden ölür. Ölmüş olup elbisesinden sıyrılarak çıplak bulunduğunu gören, şiddetli bir fakirliğe düşer; ölüp yüksek bir yere konulduğunu gören, rahata erişir. Bir rivayete bakılırsa esinden hayır görür. Kimsenin bulunmadığı ve geçmediği bir yerde yalnız olarak ölmüş bulunduğunu görmek, hayır değildir. Eğer gurbette bir akrabası var ise onun felakete uğradığına dair haberi gelir.

Bazılarına bakılırsa; rüyada ölüm görmek boşanmaya delalet eder. Kendisinin ölüp, karisinin matem içinde bulunduğunu görmek, aralarında boşanmaya delalet eder.

Bekar bir insanın öldüğünü görmesi evlenmeğe; kendisinin yada ortağının öldüğünü ve kendisinin ağladığını görmek, her ikisi için musibete; birinin ölüp halkın onu hayır ile andıklarını görmek, işlediği islerle makbul olacağına; bir toplumda öldüğünü görmek, onların isleri üstünde çalışmaya; bir rivayete bakılırsa, uzak bir yolculuğa gidip, dönmemeğe, bir ölüyü sırtına yüklediğini görmek, haram mal kazanmağa delalet eder. Bir ölüyü yerde sürüklediğini gören, günaha girer.

Bir ölüyü kabre götürdüğünü gören, sevap isler; bir ölüyü çarşıya taşıdığını gören, muradına erişir ve ticareti genişler; bir ölüyü musallaya götürdüğünü gören, fesat bir hiç kimseye haber verir, ölmüş bulunduğunu ve toprak üstünde yattığını gören mal sahibi olur.

ÖMER; Rüyada Ömer Ül-Faruk (RA) Hazretlerini görmek, Ibni Sirine bakılırsa, uzun bir ömre, faziletli olmaya, doğru sözlü, doğru özlü olmaya. hayra, batıldan kaçınmaya işarettir.

Hz. Ömer’in kendisine, helal olan şeylerden bir şey ikram ettiğini görmek, nimet ve bolluğa, memuriyet ve makama, sıhhat ve selamete işaret olduğu benzer biçimde, verdiği şey helal olmayan şeylerden ise, rüya sahibinin geçim sikintisi çekeceğine günaha gireceğine delalet eder.

Rüyasında Hz. Ömer ile konuştuğunu gören, hakkaniyet içinde yasar, Halifenin kendisine hiddetle bağırarak, söylendiğini gören kedere düşer, işyar ve isçi ise isinden atılır. Yoksul ise daha ziyade fakirleşir. Varlıklı ise fukara olur. Bir başka rivayete görede: Rüyada ölen ve defnedilen kimse, tövbe etmeksizin ölür. Eğer kabrinden çıksa ona tövbe etmek nasip olur.

Bazı tabirciler ölmek, evlenmeye işarettir. Şundan dolayı ölü, evlenecek kişi benzer biçimde hoş kokulu şeylere ve yıkanmaya ihtiyacı vardır, dediler.

Rüyada öldüğünü ve bir grup insanların omuzlarında götürüldüğünü, sadece defnedilmediğini gören kimse, düşmanını kahreder. Eğer memurluğa ehilse, işyar olur. Rüyada öldükten sonrasında yaşadığını gören kimse, fakirlikten varlıklı olur yada günahlarından tövbe eder. Eğer bu rüyayı gören konuk ve acayip ise, salimen vatanına döner. Tanınmayan bir kadinin ölmesi, yağmur yağmamasına, o şekilde bir kadinin yaşaması ise, Tanrı (C.C.) in yağmurla yeryüzünü ihya etmesine işarettir. Bir kimse rüyada tanımış olduğu bir ölünün tekrardan öldüğünü ve ona ağlandığını görse, o ölünün ailesinden birisinin öleceğine işarettir. Eğer ağlanmıyorsa, o ölünün ailesinden birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine işarettir. Bir kimse rüyada bir ölüyü güzel bir halde yada beyaz ve yeşil elbiseli olması durumunda güler yüzlü ve neşeli olarak görse o ölünün görüldüğü benzer biçimde ahirette nimetler içinde bulunduğuna işarettir.

Eğer ölünün saç ve sakalının tozlu ve dökük, elbiselerinin de çürümüş bulunduğunu yada ağladığını ve yüzünü buruşturmuş bulunduğunu görse, o ölünün durumunun fena olduğuna işarettir. Bir hiç kimseye rüyada bir ölünün kendisinin ölmediğini haber vermesi, o ölünün şehitler makamında olmasına ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir.

Rüyada bir ölüyü yüklendiğini gören kimse, dinsiz bir insanın zahmet ve meşakkatini üstüne alır. Rüyada ölülerin götürülmüş olduğu şeklin haricinde bir ölüyü yüklendiğini Gören kimse, haram mala haiz olur. Rüyada bir ölüyü ölülerin götürülmüş olduğu bir halde yüklendiğini gören kimse, idareciye hizmet eder.

Bir kimse rüyada bir ölünün hasta bulunduğunu görse, dinî bir isten dolayı sorumlu tutulacağına işarettir. Rüyada hanımının öldüğünü ve yine dirilerek yaşadığını gören kimse, ziraat ve harmanından yarar görür. Rüyada ölü cesedi gören bir kimse, bir mal bulur.

Rüyada ölünün arkasından gittiğini gören kimse, o ölünün mesleğine uyar. Din ve dünyaca onun izini takip eder. imamın öldüğünü görmek, şehrin harap olması ile tabir edilir. ölmek, büyük bir günahtan pişmanlıktır. Bazı tabirciler, ölüm alametleri olmaksızın rüyada uyurken hastalanmaksızın öldüğünü gören kimsenin, ömrü uzun olur.

Rüyada, ölüm anında ve ölüm sıkıntıları içinde bulunduğunu gören kimse, kendi menfaati yada başkaları için zalim olur. Rüyada öldüğünü ve yer üstünde çıplak bulunduğunu gören kimse, fukara olur. Eğer yatak üstünde olursa, o kimse için dünya ferahlık olur, sedir üstünde olursa, aşama ve şerefe nail olur. Rüyada kaybolmuş birisinden ölüm haberi geldiğini gören hiç kimseye, kaybolmuş o kimsenin dünyaca iyi halli ve dince bozuk halde oluşunun haberi gelir.

Rüyada oğlunun öldüğünü gören kimse, düşmanından kurtulur. Kızının öldüğünü gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulamayacağından dolayı ümitsiz olur. Hasta olan bir kimse evlendiğini görse, o hasta ölür. Evli olan birisi öldüğünü ve defnedildiğini görse, hanımından yada ortağından veya adam kardeşinden ya da dostlarından ayrılır. Kimi zaman de bu rüya, o kimsenin seyahat yapmasına eğer yolcu ise çoluk çocuğunun yanma dönmesine işarettir. Hasta insanın öldüğünü görmesi, hastalığından iyileşmesine işarettir.

Rüyada adam kardeşin ölümü, düşmanın ölümüne işarettir. Ölüm Bazı ölüler içinde bulunduğunu gören kimsenin, münafık bir kavim içinde bulunduğuna işarettir.

Rüyada ölü ile arkadaşlık ettiğini gören kimse, uzak bir yere yolculuğa çıkar ve o yolculuktan çıkar elde eder. Rüyada ölüyü yediğini gören kimsenin, ömrü uzun olur. Rüyada ölü bulunduğunu görse, sevinir ve durumuna imrenilir. ölünün bir şey yemesi o şeyin pahalanacağına işarettir. Rüyada teneşir üstünde bulunduğunu gören kimsenin, isleri ilerler, günah üzüntü ve borçtan kurtulur.

Rüyada ölüleri kabirlere taşıdığını gören kimsenin, doğru bir is yaptığına işarettir.

Rüyada ölüleri çarsı ve pazara taşıdığını gören kimse, ihtiyacına kavuşur ve ticareti canlanır. Bir ölünün sağ bulunduğunu gören kimsenin ümidini kestiği bir isi vücuda gelir. Eğer sorun içinde ise, tahmin etmediği bir yerden kolaylık gelir. Eğer tanımış olduğu ölüleri ev yada kent veya mahallenin bir yerinde durduklarını görse, rüya sahibinin yada o ölülerin evlat ve torunlarının ümitlerini kesmiş oldukları isleri meydana gelir. ölülerin meşgul yada bitkin ve zahmet içinde veya sekil, çehre ve elbiselerinde bir fenalık ve çirkinlik bulunduğunu görse, o ölünün dünyadaki halinden sorumlu tutulacaklarına işarettir.

Ölünün üstünde bulunan kirli ve paslı elbiselerin tabiri de böyledir, ölünün kendisiyle şakalaştığını görse, bu rüya sahih değildir. Şundan dolayı ölü saka devresini tamamlamıştır. Korku halinde bulunan bir kimse rüyada bilhassa anasının ve babasının sağ olduklarını görse, korkudan güvenli olur, üzüntü ve kederi gider.

Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimsenin, eliyle bir Yahudi yada bir Hristiyan Müslüman olur. Ya da günahkar birisi tövbe eder. ölüleri dirilttiğini gören kimse, sapıklıkta kalan yada bidat içinde bulunan bir kavmi Tanrı’ın izni ile hidayete kavuşturur. Ya da günah yapmada ısrar eden birisi onun vasıtasıyla tövbe eder. Bir kimse rüyada bir ölünün başından şikâyet ettiğini görse, o ölünün ana yada babasına karsı yapmış olduğu kusurdan dolayı sorumlu tutulduğunu, eğer boynundan şikâyet ederse, haniminin nikâhından yada vasiyetinden veya zayi etmiş olduğu emanetinden sorumlu tutulduğuna, eğer sol elinden şikâyet ederse, adam yada kız kardeşi veya evladı yada ortağı ya da yalan yere yapmış olduğu yemininden sorumlu tutulduğuna, eğer yan tarafınca şikâyet ederse, o ölünün akrabalarını ziyaret etmediği için sorumlu tutulduğuna, eğer baldırlarından şikâyet ederse, o ölü yaşamını batıl ve Tanrı (C.C.)in emrine muhalif yerlerde geçirdiğinden dolayı sorumlu tutulduğuna, eğer iki ayaklarından şikâyet öderse, o ölünün batıl yere ve Tanrı (C.C.)in emrinin haricinde malini sarf ettiğinden sorumlu tutulduğuna işarettir. Kadinin durumu da bu rüyada adamın durumu benzer biçimde tabir edilir.

Rüyada ölüye yenilen ve içilen şeylerden yada giyilecek bir şey verdiğini gören kimsenin, malına bir zarar gelir. Sağ olan bir kimse giydirilmiş olduğu elbisesini ölüye verdiğini görse, ölür ve onlara kavuşur. Rüyada bir ölünün kendisine elbise yada gömlek veya bir sarık verdiğini gören kimse, o ölünün, dünyadaki yaşayışı benzer biçimde yasar. ölünün kendisine bir yiyecek verdiğini gören hiç kimseye, umut etmediği bir yerden iyi bir rızk gelir. Eğer ölünün bal verdiğini görse, o kimse umut etmediği bir ganimet ve nimete nail olur. Bir kimse rüyada elini bir ölünün tuttuğunu görse, o hiç kimseye ümidini kestiği bir yerden eline mal geçer.

Rüyada ölü ile konuşmak uzun ömürdür, ölüden bir şey almak rızıktır. ölü ile konuştuğunu gören kimse ile halk içinde, ihtilaf çıkar, sadece barış ile neticelenir.

Rüyada tanımış olduğu bir ölüyü öptüğünü gören kimse, ölünün geriye bıraktığı ilim, yaratı yada malıyla faydalanır. Tanımadığı bir ölüyü öptüğünü görse, tahmin etmediği bir yerden ona mal gelir. Tanımış olduğu bir ölünün kendisini öptüğünü gören kimse, o ölü yada onun veresesi tarafınca hayra kavuşur. Kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü gören kimse, tahmin etmediği bir taraftan gelecek hayrı kabul edeceğine işarettir, bazı tabirciler, ölüyü öptüğünü gören kimse, onun öleceğine, sağlam ise konuşmuş olduğu sözün batıl olduğuna işarettir.

Rüyada kendisine mahrem olan birisiyle cinsel münasebet yaptığını gören kimse, o ölüyü hayırla yad ve yakarma eder. Yada o ölünün evlat ve torunları için yararlı olacak bir is yapar. Ya da o kimse haram olan bir şeyi yapar. Rüyada ölü olan bir hanımla evlenip evine gittiğini ve ona dokunmadığını gören kimsenin, öleceğine işarettir, ölü olan bir erkekle evlenerek evine geldiğini ve evinin de o adamın evine dönüştüğünü gören hanım da ölür. Hayatta olan bir kişi rüyada bir ölünün ardına düşerek tanımadığı bir eve girip sonrasında oradan çıkmadığını görse, o kimsenin öleceğine, eğer o evden geri dönerse, ölüm tehlikesi geçireceğine işarettir. Rüyada bir ölünün kendisine eski yada kirli ve paslı bir gömlek verdiğini gören kimse, fakirleşir.

Bir kimse rüyada ölü olan birisinin hayatta olan bir şahsı dövdüğünü yada sinirli olarak o şahıstan ayrıldığını görse, hayatta olan o şahsın dince bozuk olan bir şey ihdas ettiğine işarettir. Şundan dolayı ölü Hakkin evinde olduğundan sadece Tanrı (C.C.) in razı olduğu şeylerden memnun kalır. Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın bir ölüyü dövdüğünü ve ölünün de buna razı olup itaat ettiğini görse, döven şahsın mütedeyyin ve ölünün ruhu için sadaka verdiğine ve yakarma ettiğine veya o ölünün yapmış olduğu vasiyeti yerine getirdiğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada bir ölünün makbul ve istenen islerle meşgul bulunduğunu görmesi, o kimsenin o isle emretmesine işarettir. Eğer ölünün yapmış olduğu is fena, o kimsenin o isin terkedilmesi için buyruk vermesine işarettir. Bir kimse rüyada hayatta olan bir şahsın, ölünün ardı sıra gittiğini ve bir yere girip çıkışında ondan asla ayrılmadığını görse, o şahsın din ve dünya işlemde o ölünün meslek ve yoluna uyduğuna işarettir. Rüyada bir ölüyü dövdüğünü gören kimse, yapmış olduğu yolculukta hayra nail ve kaybetmiş olduğu şeyi bulur.

Hayatta olan birisinin bir ölüyü dövmesi onun borcunu ödemesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir ölünün uykuda bulunduğunu görmesi, o ölünün ahiretteki rahatlama ve iyi halliliğine işarettir, ölüyü çıplak olarak görmenin tabiri de böyledir. Hayatta olan birisinin rüyada ölüyle bir yatakta uyuduğunu görmesi, o kimsenin ömrünün uzun olduğuna işarettir. Rüyada bir ölünün yiyecek yada eşya satın aldığını görmesi, onların pahalılaşmasına ve bozulmasına işarettir, ölülerin yiyecek yada eşya sattıklarının görülmesi de onların rağbet görmemesine işarettir. Rüyada eski ve yırtık elbiseli dinsiz bir ölünün görülmesi, onun ahirette durumunun fena olmasına işarettir.

Yahudi ve Hristiyan veya Mecusi olan birisinin kendi ölüleri üstünde yeşil elbise ve başlangıcında da taç olması durumunda bir sedir üstünde bulunduğunu görmesi, o ölünün geriye terk etmiş olduğu kimselerin yükselmelerine ve dünyaca nail olacakları hayır ve sevince işarettir.

Bir kimse rüyada kendisini ebedî bir yaşam içinde bulunduğunu söyleyen bir ölü görse, onun şehitlik mertebesinde olduğuna ve ahiret nimetleriyle nimetlenmesine işarettir. Hayatta olan birisine, rüyada tanımış olduğu bir ölünün filan güne yada filan aya veya falan seneye kadar benim yanıma geleceksin diye haber verse, gün ay ile, ay yıl ile, yıl de on yıl ile tabir edilir.

Rüyada anasının öldüğünü gören kimse, dünyaca zarara uğrar ve durumu bozulur. Amel yapmaz ve farzları yerine getirmekte tembellik gösterir. Hasta olan adam kardeşinin rüyada öldüğünü görse, onun öleceğine, eğer kardeşi hasta değilse, kardeşi benzer biçimde konuşmuş olduğu ve yardim istediği bir kimsenin öleceğine işarettir.

Rüyada hanımının öldüğünü gören kimsenin, geçimini sağlamış olduğu sanatının, geçersiz olmasına işarettir. Bir kimse rüyada ölmüş bir alimi yada Salih veya fakih olan bir şahsı bir şehirde olduklarını görse ve kent halkı da harp, kitlik yada korku içinde iseler, o halden kurtulurlar. Ve liderlerinin tutumu güzelleşir.

Bir kimse rüyada Firavunlardan birisinin bir şehirde bulunduğunu yada o şehrin valisi bulunduğunu görse, o şehirde zulüm ve geçimsizlik meydana gelir. Rüyada ölü üstüne namaz kıldığını gören kimse, dinsiz birisine tavassut eder. Bir ölünün kendisine (görmediği bir yerden) seslendiğini ve kendisinin de ona yanıt verdiğini gören kimse, ölür. Bir kimse rüyada bir ölünün denizde boğulduğunu görse, o ölünün hata ve günah içinde boğulduğuna işarettir.

Bir kimse rüyada ölülerin kabirlerinden çıkıp evlerine gittiklerim görse, o kimsenin hapislikten kurtulmasına yada kurumuş olan bitkilerin Tanrı (C.C.) in tekrardan ihya etmesine işarettir, ölüm, kimi zaman mümin için şerefe, kimi zaman de uzlete çekilmeye işarettir. Ansızın ölüm fukara için zenginliğe; varlıklı için de fakirliğe işarettir.

Kimi zaman alimin ölmesi, dinde bir bidatin meydana çıkmasına, abidin ölümü, rüya sahibinin kalbinin yaşama veda etmesine ve yakarma yapmasına, abidin ölümü rüya sahibinin kalbinin yaşama veda etmesine ve yakarma yapmasına, zanaatkârın ölümü, zanaatkârın geçersizliğine, valinin ölümü geçim darlığına, zevcenin ölümü menfaatinin gitmesine, çocuğun ölümü, isminin anılmamasına işarettir.

Rüyada bir ölünün öteki bir ölü üstüne namaz kıldığını görmek, batıl” amellere işarettir. Şundan dolayı onların her ikisinden de amel yapma mecburiyeti kalkmıştır. Yada bu rüya, rüya sahibinin borçlu olmasına işarettir.

Rüyada ölüden bir şey almak, hayra ve rızkın artmasına işarettir. Bekar bir kadinin rüyada bir ölüyle evlenmesi, kocaya; evliler için de boşanmaya işarettir. Kimi zaman onun ölüyle evlenmesi, ölünün Tanrı (C.C.) yanında iyi halli oluşuna işarettir. Rüyada müşriklerin ölülerim görmek, düşmana, Hristiyan ve Yahudi ölülerini görmek de dinde haddi asmaya, üzüntü ve şiddetleri yenilemeye; işarettir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir