Rüyada Ordu Görmek

Allahü Teala’nın gayb ordularına, O’nun rahmet ve azap meleklerine; müminler için tanrısal nusrete, kafir ve zalimler için intikama; Askeri kütüğe isminin yazıldığını görmek kafi derecede rızık ve hayra, Ordunun bir askeri bulunduğunu görmek üzüntü ve kederre, hasta ise vefat etmeye, orduda vazife ve rütbesi bulunduğunu görmek ziyade hayır ve iyiliklere, Askere gitmek veya asker bulunduğunu görmek hastanın ölümüne, Askerleri toplu halde görmek haklı olanların zafer ve sevincine, Askerlerin azca bulunduğunu görmek kurtuluş ve zafere, Askeri silahlı ve techizatlı olarak görmek kişinin din ve dünya güzelliğine, Yemen, Şam veya Irak veya başka bir tarafınca ordunun geldiğini görmek bir şeyin bereketeni gidermeye, söz ve işte ihtilafa düşmeye, Düşman ordusunu fazlaca, müslüman ordusunu azca olarak görmek, gerçek hayatta müslümanların galip gelmelerine, Sayısı belli olan ordu kati zafere; Sayıları yüz olan asker, Hakk Teala’nın her yüz senede bir dünyada ihdas etmiş olduğu şeye; Yüz, üç ya da beş bin yada yirmi bin asker zafer ve müjdeye, Bin abker görmek Kadir Gecesini bilerek ihya etmeye, Askerlerle beraber peygamber, elik ya da alim birini görmek zafer ve nusrete, Bir yerleşim alanına ya da bir bölgeye askerlerin topluca girmesi yağmur yağmasına, Düşman askerlerinin bir yere girerek orada çapulculuk yaptığını görmesi, salgın edilen yerden acele çıkmalarına, Düşman ordusunun bir yere tertipli olarak girdiğini ve adaletle yönetim ettiğini görmek, istilanin bir süre devam etmesine; Gayr-i nizami ve düzensiz ordu ülke ve devlet y

Rüyada büyük bir birlik olarak ordu görmek, bozgunluğun önlenmesine; orduda bulunmak düşman tarafınca yapılacak bir taarruza işarettir.

Rüyada ordu görmek, bozgunluğun önlenmesine; orduda bulunmak düşmanlar tarafınca yapılacak bir saldırıya yorumlanır. Hem de aile içinde bazı sıkıntıların yaşanacağına yorumlanır. Sıkıntıların aşabilmek için desteğe ve güvene ihtiyacınız var anlama gelir.

Aile içinde bazı sorunların yaşanacağına işarettir. Sorunların üstesinden gelebilmek için desteğe ve güce ihtiyacınız var.

Düşman ordusu ise halledilemeyecek sorundur. Fakat kendi tarafının ordusunu gören insanoğlunun sorunları derhal çözülür. Üniformalı asker gören şahıs de büyük başarıdır.

Ordu, büyüklük, kudret ve kuvvetle yorumlanır. Rüyasinda bir orduda rütbeli ve rütbesiz askerlik yaptigini görmek, tüccarsa ticaretinde, işyar yada isçi ise yaptigi islerde fazlaca basarili olacagina delalet eder. Bir başka rivayete gore de: Rüyada ordu görmek, Tanrı-u Teala Hazretlerinin askeridir ki, onlar da rahmet ve azab melekleridir. Asker olup melikin(devlet baskaninin) divanindan rizik aldiğini gören kimse, meşakkatsiz bir sehre vali olur. Askeri kütüge isminin yazildiğini gören kimse, kendisi için kafi gelecek bir hayra yada ondan asagi bir hayra nail olur. Ordudan bir asker oldugunu gören kimse hasta ise ölür, hasta degilse Üzüntü ve hüsrana düser. Asker oldugunu yada askere gittigini görmek, hastalar için ölüme işarettir. Kimi zaman bu rüya, ümitsiz ve mahzun olmaya, seyahat için hareket işarettir. Bu rüya, köleler hakkinda onlarin azat olmaksizin ikram ve saygı edilmelerine yada azat edilmelerine işarettir. Toplu halde askerleri görmek, haklinin zaferine ve haksizin helakina işarettir. Askerin azligi kurtulus ve zafere delildir. Rüyada Sam, Irak yada Yemen tarafindan ordunun geldiğini görmek ihtilafli söz anlatmaya, bir şeyin bereketini gidermeye işarettir. Rüyada ordu görmek korkuya işarettir. Düsman ordusu sayi olarak islam askerinden fazlaca olursa, uyaniklikta galebe tsiamindir. Rüyada yirmi bin asker müjdedir. Yüz asker de böyledir. Harpte bulunan kimse için üç bin, bes bin asker fasik ve kafirleri yenerek onlara galip olmakla müjdedir. Bin askeri gören kimse, Kadir Gecesi’ni görür, denilmistir. Askerle birlikte bir peygamber, bir melik yada bir alim görmek, mü’minler için nusret ve zaferdir. Bir sehre yada bir yere askerin geldiğini görmek, o yere ve o sehre yagmurun yagmasina işarettir. Denilmistir ki, asker mü’minler için nusret, zalimler için intikamdir.

Bu, aile içinde bazı sorunların yaşanacağına işarettir. Sorunların üstesinden gelebilmek için desteğe ve güvene ihtiyacınız var. Oldukça uğraşacak fakat problemi çözeceksiniz.

Ordu

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir