Rüyada Put Görmek

Rüyada put görmek; biçim ve çehre güzelliği olmakla beraber gaddar olan insana, ahmak ve dilsiz kimselere işarettir. Put kimi zaman, kişinin aşırı ilgi gösterdiği ve onu yakarma ve kulluktan alıkoyan eşe, çocuğa, mal ve dünyalığa, paraya, şöhrete, sevgiliye vb. benzer biçimde şeylere, nefsinin talep ve arzularına delalettir.

Rüyada puta tapmak; ortaya attığı yanlış görüş ve düşüncelerle Hakk’a yalan isnad etmeye, tanrısal gazabı gerektirecek hal ve hareketlere işaret eder. Puttu görmüş olduğu halde ona yakarma etmediğini görmek, oldukça mala kavuşmaya ya da birine aşık olmaya delalet eder. Put kimi zaman zamana ve o süre içinde yaşayanlarda meydana gelecek değişikliklere de işarettir.

Rüyada putun yüzüstü düştüğünü görmek, heveslerini kırarak olgun Müslüman olmaya, ya da batıl görüş ve ideolojilerin hükmünün sona ermesine yorulur.

Rüyada putları kırmak ya da onların şekillerini değiştirerek çirkinleştirmek, yüksek makam ve derecelere, düşmanı kahredip onun hilesinden güvenilir olmaya; put kimi zaman kendini beğenmiş hanıma delalet eder.

Rüyada put görmek tabiri, yüzü güzel sadece kişiliği çirkin ve acımasız bir adama işarettir. Rüyada altından bir puta tapılıyorsa, Tanrı’a yakarma eden bir kimselerle yakınlık edeceğine; putları kırdığını yada şeklini bozduğunu görmesi, o kimsenin yüksek bir mertebeye erişip düşmanına üstün geleceğini gösterir.

Rüyada put görmek ne anlama gelir: Güzel yüzlü, iyi ahlaklı insanlara delalet eder. Rüyada bir putun önünde tapındığını görmek, Tanrı’a (C.C.) karşı büyük günah işlemiş olduğuna işarettir. Eğer put ağaçtan yapılmış ise zalim münafık bir kimse ile arkadaşlık yapılacağına işarettir. Gümüşten ise, bir hizmetçi hanıma yaklaşarak onunla kurnazca dostluk kurmaya delalet eder.

Bir başka rivayete gore de: Rüyada görülen put; güzel yüzlü, ahlaklı gaddar insanlara işarettir. Rüyada puta taptığını gören kimse, meydana çıkarmış olduğu batıl görüşüyle Tanrı’a yalan isnat eder. Eğer taptığı put ağaçtan ise, zalim ve münafık büyük bir hiç kimseye yaklaşır. Taptığı put gümüşten ise, o kimse bir hanıma yada hizmetçi hanıma haince yada kurnazca yaklaşmak ve kendisini ona güvenilir göstermek için dinen makbul görülecek bir amel yapar.

Rüyada yapmış olduğu put altından ise, meşru olmayan bir amel yapar ve Allahu Teala’nın buğzettiği bir kimselerle ilgi kurar ve o kimseden, ona fenalık erişir. Ona tazminat ödemesinden ve malının elinden çıkmasından korkulur. Taptığı put bakırdan, demirden yada kalaydan olursa, o kimse dinine karşılık dünyayı ister ve Rabbini unutur. 

Rüyada birçok puttan birisini gören kimse, uzak bir yolculuğa çıkar. Rüyada altın yada gümüşten yapılmış fotoğraf gören kimse, dünyalığa erişir. Rüyada pirinçten yapılmış hareketli ufak resimleri görmek; ucuzluğa, bolluğa, güzel bir duruma ve yolculuğa işarettir. Büyük resimleri görmek ise, sıkıntıya işarettir. Rüyada görülen resimler, rüya sahibinin istediği ve arzu etmiş olduğu evlata işarettir.

Rüyada puta yakarma ettiğini gören kimsenin batıl bir şeyle meşgul olduğuna ve nefsanî arzularını Tanrı (C.C.)’ın rızasını tercih etmesine işarettir. Altından yapılmış putu görmek, rüya sahibinin dininin zayıflamasıyla birlikte malının gitmesine işarettir. Eğer put gümüşten olursa, o kimse bir bayan yada bir hizmetçi hakkında hiyanet ve fena bir şey yapabilmek için dinini alet eder.

Rüyada putu görüp, fakat ona tapmadığını gören kimse, oldukça mala kavuşur. Rüyada put görmek, hanıma yada bir adama aşık olmaya işarettir. Putlar, iyi konuşamayan yada ahmak ya da dilsiz olan adamlara, şöhret, mal, sevgili, koca, çocuk, vs. benzer biçimde insanı meşgul eden ve Tanrı’a yakarma etmeye engel olan şeylere işarettir.

Rüyada mahiyetinde bir put bulunduğunu gören kimse, sağır, dilsiz, iyi konuşamayan yada şaşkın bir halde bulunan bir hanımla evlenir ya da onun bu şekilde bir evladı dogar.

Rüyada putları kırdığını yada herhangi bir halde onların şekillerini çirkinleştirdiğini gören kimse, yüksek bir rütbeye erişir, düşmanlarına galip gelir ve onların hilelerinden güvenilir olur.

Rüyada put görmek tabiri, kısa bir süre içinde uzak diyarlara yolculuğa; puta tapmak, deliliğe; putu kırmak, mutsuz bir yaşamın başlangıcına işarettir.

Ek olarak bakınız: İbrahim Aleyhisselam, Ateşe Tapmak

Put

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir