Rüyada Savaşmak Görmek

İbni Sirin’e nazaran; rüyada Tanrı rızası için savaşanın gerek kendi hali ve gerek ev halkının hali doğruluğu gösterir. Rızkı genişler ve parası artar. 

Rüyada savaştan kaçtığını görmek, ev halkına ve bilhassa karısına şefkat ve merhametinin azlığına delalet eder. Kirmani’ye nazaran; rüyada harbe gidip düşmana galip geldiğini görmek, erdem ve şan kazanmaya; bir memleket halkının harbe katıldıklarını görmek, muradı her ne ise yerine geleceğine ve düşmana üstün geleceğine işarettir. 

Cabir’ül Magribi’ye nazaran; yalnız başına düşmanla dövüştüğünü görmek, zenginliğe; düşmanı yendiğini görmek, helal rızka; savaştığını ve düşmanın üstün geldiğini görmek, rızkında darlığa; bir rivayete nazaran geçim tedarikinde güçlük çekmeye; muharebede düşmanları tarafınca öldürüldüğünü görmek, feraha ve sevince, helal rızka, uzun ömre delalettir.

Rüyada gazilerle birlikte harbe gittiğini görmek, hayra; savaştan sonrasında memleketine döndüğünü görmek, sıhhat ve selamete, muradının olmasına, luk ve mutluluğa işaret eder. Eğer rüya sahibi gurbette ise, selametle vatanına döneceğine; eğer hasta ise iyileşeceğine delalet eder. 

Cafer-i Sadık’a nazaran: rüyada savaşmak altı şekilde yorumlanır; çıkar, sünneti ihya etmek, düşman üstüne zafer, hasta için sıhhat, büyüklere itaat, ganimet. 

Abdulgani Nablusi’ye nazaran; rüyada savaşmak, ev halkının geçimlerinin sağlanması için acil etmek ve Tanrı’ı ‘(C.C.) anmakla tabir olunur. Bir rivayete nazaran de, rüyada savaştığını görmek, rızka ve mutluluğa erişmeye işarettir. 

Rüyada harbe gittiğini görmek, ganimete ve ahirette yüksek bir dereceye ulaşacağına delalet eder. Silahı ile harbe gittiğini görmek, dünyada her cihetle dinine bağlı olduğuna ve tüm şeriat emirlerini yerine getirdiğine delildir. Tüm insanların harbe katıldıkları görmek, zafer kazanacaklarına; tek tek ellerindeki kılıçları ile düşman üstüne yürüyüp onlarla savaştıklarını görmek, o memleket halkının refah ve mutluluk içinde yaşayacaklarına işarettir.

Ek olarak bkz: Düşman, Harp

Savaşmak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir