Rüyada Sıçramak Görmek

Rüyada sıçramak, insana ıstırap veren duruma yada güç ve kuvvet bulmaya işarettir. Birinin üstüne atladığını görmek, o hiç kimseye galip gelmeye; yerden göğe doğru sıçramak, Mekke ya da uzak bir yere seyahat halletmeye delalettir.

Rüyada bir yerden bir yere sıçramak, bir halden bir hale geçmeye; sıçradığı yer iyi ise pozitif yönde değişikliğe, değilse negatif değişikliğe işaret eder. Havaya sıçramak ve durmaksızın yükselmek vefat etmeye; havaya sıçrayıp dilediği şeklinde hareket ettiğini görmek, arzu etmiş olduğu şeylere kavuşmasına delalet eder.

Rüyada kuyu ya da akarsuya sıçramak, hızla iyi bir duruma gelmeye; bir ayağı ile sıçramak bir yere nakil olmayan; fazla sıçrarsa yolculuğa; tek ayakla atlamak, öteki ayağın rahatsızlığından dolayı ise malının yarısını yitirmesine delalet eder. 

(Ek olarak Bakınız; Uçmak)

Rüyada sıçrayarak uyanmak, rüya sayılmaz. Fakat rüyasında kendisini sıçrarken gören kimse hata yapabilir, dikkatli olmalıdır.

Kirmani’ye gore; bir yerden bir yere sıçradığını gören, bulunmuş olduğu yerden başka bir yere gider yada bulunmuş olduğu hal değişmiş olur. Şu demek oluyor ki varlıklı ise yoksul, yoksul ise varlıklı olur. Hasta ise iyileşir, iyi ise hasta olur. 

Rüyasında uzun bir mesafeye sıçradığını gören, yolculuğa çıkar. Sıçrarken elinde baston yada sopa şeklinde bir şey kullandığını gören bir mevkiye yükselmek için tanımış olduğu büyük bir kimsenin aracılığını kullanır.

Rüyada bir yerden bir yere sıçrayarak atladığını görmek, bir halden başka bir hale girmeye delalet eder. İyi bir yerden kötü bir yere atlayan iyi halden kötü hale; kötü yerden iyi yere atlayan, kötü halden iyi hale geçer. Yüksek bir yerden aşağıya atladığını gören, eğer işyar ise işinden atılır, varlıklı ise parasını kaybeder; tüccar ve esnaf ise zarar eder; halktan biri ise zarara uğrar. 

Rüyada yerinde durduğu halde sıçradığını görmek, şerefini eksiltecek bir iş yapmaktır. Minik çocuklar için atlamak, şeytanlıktır. Minik çocuğun sıçrayıp atladığını görmek, onun akıllı ve çalışkan bir çocuk olacağına delalet eder.

Bir başka rivayete gore de: Rüyada insanoğlunun sıçraması, onun üstüne yada ondan vuku bulacak salgın ve galebeye işarettir. Bu rüya kimi zaman de ızdırap ve sertliğinden dolayı kişiyi huzursuz edecek ve sıçratacak bir hastalığa işarettir. Rüyada bir insanın üstüne sıçradığını gören kimse, o adama galip ve onu aciz bırakır. Sıçramak, bünyenin kuvvetinden gelir. Bundan dolayı rüyada sıçradığını gören kimsenin bünyesi kuvvetlenir.

Rüyada yerden kalkıp göğe çıktığını/vardığını gören kimse, Mekke’ye yada uzak bir yere seyahat yapar. Rüyada bir yerden öteki bir yere sıçradığını gören kimse, bulunmuş olduğu mevkiden daha yüksek bir mevkiye geçer ve ona hayır isabet eder. Bu iki mevkinin iyilik yönünden farkı, atlamış olduğu yerlerin farkı kadardır.

Bir kimsenin rüyada yerden sıçradığını ve o yer ile gök içinde yükseldiğini görmesi, o kimsenin ölümüne ve cenazesinin kaldırılmasına işarettir. Rüyada bir nehire yada bir kuyuya ya da bir çaya sıçradığını gören kimsenin, bir halden öteki bir hale nakletmesine yada fena olan bir şeyden kurtararak acilen selamete çıkmasına işarettir.

Rüyada birisinin kendi üstüne sıçradığını gören kimse, o kişiye yenik olur. Rüyada bir ayağı ile sıçramak, bir yerden öteki bir yere nakletmeye işarettir. Eğer fazlaca sıçrarsa o kimse yolculuğa çıkar. Bir kimse rüyada bir ayağında bulunan hastalıktan dolayı bir ayağı üstüne sıçradığını görse, o kimsenin malının yarısına zarar gelir, yarısıyla da güçlükle geçinir.

Rüyada korku yada acele hareketten dolayı bir yere atlamak, kişinin canını sıkacak müşkül bir söze işaret eder. Yüksek yerden aşağıya atlamak, iyi halden fena hale meyletmeye; aşağıdan yukarıya sıçramak da insanoğlunun çabucak yüksek dereceye çıkmasına; yukarıdan aşağıya atlamak da kıymetinin çabucak düşmesine işaret eder.

Sıçramak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir