Rüyada Söz Görmek

Rüyada söz söylemek; haber, uyarı, dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan mevzudur. Rüyada duyulan şeyler ek olarak yorumlanır.

Rüyada söz söylemek yada söz dinlemek, yakında büyüklerinizden bir kimsenin nasihatlerinin işiteceğinize yada dedikodu dinleyeceğinize işarettir. 

Bakınız: Gizli saklı Söz Dinlemek

Bir başka rivayete bakılırsa de rüyada bir hiç kimseye çeşitli dillerde konuşan bir adam gelse Süleyman (A.S.)’ın kıssasına binaen, o kimsenin büyük bir mülke nail olacağına işarettir. Ölülerin kapalı olarak konuşmalarının tabiri de böyledir.

Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi, rüya sahibinin büyük bir mülke, ilim ve fıkıha nail olmakla müjdelenmesine işarettir. Bir kimse rüyada adam yada dişi bir deve yada bir koç ya da hayvanlardan birisinin kendisiyle konuştuğunu ve “ben bir rüya gördüm” söylediğini ve bu rüyayı tam anlatamadığını görse, o kimse için harp, düşmanlık yada çekince vaki olmasına veya onun mülkünün gitmesine işarettir.

Rüyada bir köpeğin yada parsın veya bir boğanın kendisine “ben bir rüya gördüm” söylediğini gören kimse, hakkında bir ganimet yada bir yarar ve sevinçle müjdelenir. Kuşların hepsinin konuşmaları ise makbuldür. Bir kimse rüyada bir kuşun kendisiyle söz söylendiğini görse, o kimsenin makam ve itibarı yükselir.

Rüyada bir yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören kimse, bir düşmanından hayır ve sevince erişir. Rüyada minik çocuğun hitabı rüya sahibine ne şekilde konuşuyorsa, o söz hak ve doğrudur. Kimi zaman de rüyada minik çocuğun konuştuğunu duymak, mahzurlu bir iş hayata geçirmeye işarettir. Eğer rüya sahibi hayırlı bir kimse ise, insanoğlu ondan ummadıkları acayip şeylere muttali olurlar yada rüya sahibi acayip bir hizmette bulunur. Ya da bir hadiseye vakıf olur. Veya bu hadiseyi bulunmuş olduğu şehirde işitir. 

Rüyada cansız şeylerin hitabı ise barış, tembih ve kısmettir. Hayvanın hitabı kimi zaman de azaptır. Ağacın hitabı, şanının yüce oluşuna; ölülerin hitabı fitneye; azaların hitabı çoluk çocuktan gelecek sertlik, mihnet ve günah kazanmaktır.

Rüyada piyes ve beyaz perde oyuncularının diliyle söz söylemek, cinleri çağırmaya ve cinlerin diliyle konuşmaya, fitne ve şer çıkarmaya işarettir. Rüyada her şeyin hitabı, eğer Tanrı (C.C.)’ın kitabına, Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine uygun ve makul olursa, o söz makbuldür ve tevil etmeye gerek kalmamıştır. Dinleyen hakkında hayır olup ona uymak lüzumlu olur. Tanrı (C.C.)’ın kitabına ve Resulullah (S.A.V.)’ın sünnetine muhalif olan her söz mahzurlu ve makbul değildir ve onu dinleyenin sakınması gerekir.

Bir hiç kimseye rüyada azasından bir uzvun bir şey söylemesi, o kimsenin çoluk çocuk yada ortağı veya akrabası tarafınca ona yapılacak nasihata işarettir. O öğüdü dinlemek ve kabul etmekte fayda vardır. Bundan dolayı azalar kıyamet gününde Tanrı (C.C.) katında kişinin dünyada işlediği fiillerden inkar etmiş olduğu seye şahitlik ederler.

Rüyada hayvanın hitabı, anlayışa ve dostların sohbetine gönül bağlamaya ve yakarma ehli kimselerle uyuşmaya ve cahillerden ilgi kesmeye işarettir. Ağacın hitabı, münakaşa ve düşmanlığa işarettir. Kimi zaman de bu rüya sahibinin kadrinin yüce olmasına işarettir. Bundan dolayı ağacın hitabı, Resulullah (S.A.V.)’ın mucizelerindendir. Yada ağacın hitabı, Cenab-ı Hakk’ın Musa (A.S.)’ya ağaçtan hitap etmesine binaen rüya sahibinin mezhebinin selamette olduğuna ve hidayete ermesine işarettir.

Bir kimse rüyada gaipten komut, nehiy, uyarı ve müjde benzer biçimde bir söz işitirse o söz tevil edilmeden işitildiği benzer biçimde çıkar. Tanrı (C.C.)’ın kıyamet günündeki Kelam-i Sübhanesini rüyada bir kuluna söylemesi, izzet ve rütbesinin yükselmesine, işleriyle ilgili memurlara yaklaşmaya, salih amel ve güzel bir ahlaka işarettir. Cenabı Hakk’ın kıyamet günündeki Kelam-i Sübhanesini kullarına söylemesi, hakkaniyet ve insafa işarettir.

Rüyanızı Bizlere Yazın Sizin İçin Yorumlayalım rüya tabirleri için ek olarak bakınız: Ses, İşitmek

Söz

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir