Rüyada Süt Görmek

İslam fıtratına ve bu yaratılışa uygun davranmaya, zahmetsizce kazanılan dünyalığa; Adam ya da kadının memesinde süt bulunduğunu görmesi mal biriktirmeye; iki memeden de süt akması talihin açılmasına, İnsan sütü kimi zaman hapse, emen ve emziren için sıkıntıyaa; Bir bayanı emmek mal ve kazanca; hastanın bir bayanı emmesi şifa bulmaya, Kadının sütünü birine emzirmesi, kendisi için zahmet ve sıkıntıya, At sütü devlet devlet yönetiminden mala ya da üst seviyede birinin sevgisine, Öteki hayvanların sütleri, sağıldığı miktar kadar güzel rızka, Süt kabı varlıklı ve alim bir hiç kimseye, rızka; bu kap bakır ve sütü bozan cinsten olursa malda noksanlığa, Süt sağmak hileye delalet eder.(Ek olarak Bakınız; Emmek,Sağmak.)

Rüyasında süt işlediğini gören bir adam için bu rüya kendisini görmesi, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir. Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe haiz bulunduğunu ve başarı göstermiş olmak için savaşım etmesi icap ettiğini belirtir. Olgun bir karı içinse umulmadık ve oldukça mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır. Rüyada süt sağdığını görmek , para kazanacak yolların bulunacağına işarettir. Süt içmek mutluluğun ve başarının işaretidir. Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma oldukça üzüleceğinizi belirtir.

Rüyasında süt işlediğini gören bir adam için bu rüya kendisini görmesi, iş yaşamında korkak davranması ve yeterince tecrübeli olmadığı için para kaybedeceğine işarettir. Orta yaşlı birisi için bu rüya zor bir işe haiz bulunduğunu ve başarı göstermiş olmak için savaşım etmesi icap ettiğini belirtir. Olgun bir karı içinse umulmadık ve oldukça mutlu edecek bir misafirin geleceğine yorumlanır. Rüyada süt sağdığını görmek , para kazanacak yolların bulunacağına işarettir. Süt içmek mutluluğun ve başarının işaretidir. Süt dökmek, yakın bir arkadaşınızın yüzünden zarara uğrayacağınızı bu duruma oldukça üzüleceğinizi belirtir.

Rüyada süt içmek, oldukça hayırlıdır. Mutluluğun ve başarının işareti olan bu rüya, bununla beraber sıhhatli bir yaşamın da habercisidir.

Helal mal, mülk, kazanç, kısmettir. Bekar kimseler için evlilik olarak da yorumlanır.

Danyal Aleyhisselama bakılırsa; süt, taze ve tatli olursa malin çokluguna ve dindarliga, eksi ve bozuk olursa. noksanina delalet, eder. Sütün taze peynir oldugunu ve onu yediğini gören, helal mala ve rızka nail olur. Bir kadinin bir adam üstüne süt dökmesi o adamin tutuklanacagina delalet eder. Bir hayvan sagdiğini ve memeden süt yerine kan çiktigini gören hükümetin emirlerine aykiri hareket eder. Eger süt yerine zehir çikarsa, haram mala işarettir.

Yerden su benzer biçimde süt kaynadiğini ve etrafa yayildiğini görmek, o yer halkina zulüm yapilacagina işarettir. Kendi memesinden süt içtigini gören, kendi kazancina ; hiyanet eder. Bir kadinin memesinden sütün su benzer biçimde aktigini görmek, hayir ve nimetin artmasina delalet eder.

Beygir sütü içtigini görmek, hayra ve büyüklere yaklasmaya; katir sütü içmek islerinde zorluga; deve sütü içmek, büyük kişilerin çıkar gelecegine; ceylan sütü içmek, rizk bolluguna; keçi sütü içmek, karisindan gelecek mala; kaplan sütü içmek, düsmana galebeye; fil sütü içmek, haram mala; manda sütü içmek, rizk bolluguna ve mal çokluguna; merkep sütü içmek, hastaliga ve iyilesmege; ayi sütü içmek zarara, korkuya ve hüzne; tavsan sütü içmek, alçak bir kadindan birazcık hayir gelmesine; domuz sütü içmek, akil noksanligina ve ahmakliga; bir rivayete bakılırsa haram mala yada musibete; tilki sütü içmek hileye delalet eder. Bazilarina bakılırsa; kadin için süt emzirdiğini görmek hayir ve adam için serdir.

Köpek sütü korkuya; bir rivayete bakılırsa şiddetli hastaliga; aslan sütü büyük bir şahıs tarafindan seref ve mala ve düsmana üstün gelmeye ve maksadina ermeye; çakal sütü, akraba ile düsmanlik ve kavgaya; inek sütü o yil din ve dünyada hayir ve yükselise; vahsi sigir sütü, hasta olup derhal iyilesmege; kedi sütü, kavga ve düsmanliga; bir rivayete bakılırsa zayif düsmege ve hastaliga; kurt sütü, korkuya, ya da elinden mühim bir firsatin kaçmasina; koyun sütü, helal mala ve dinin kuvvetine, kus sütü muradinin tamamiyla olmasina delalet eder.

Ebu Sait El-Vaize bakılırsa, süt sagmak, hileye işarettir. Agiz sütü (hayvan dogurur dogurmaz sagilan süt) sikintidan sonrasında rızka, yada haram mala yorumlanır. Bir rivayete bakılırsa, hayirsiz bir adamdan iyilik yapmasini istemektir. Es Salimiye bakılırsa; eksimis süt haram mal, bitkinlik, meşakkat ve kederle tabir olunur.

Rüyasinda halis sütü birakip bozuk sütü içtigini gören asagi bir sinifin geçim sartlarina razi olur. Haram yer ve bir rivayete bakılırsa dininden sapar. Bir aslan yavrusuna süt içirdiğini gören, hükümetten hayir ve çıkar elde eder.

Cabirül Magribiye bakılırsa, eti yenmez bir hayvani sagmak hayir degildir.

Cafer-i Sadika bakılırsa; insan sütü görmek üç sekilde tabir olunur: Helal rizk, evlat mali geçimde üzüntü.

Bir başka rivayete bakılırsa de: Rüyada süt görmek, islam fitratina işarettir. Süt meşakkat çekilmeden elde edilmiş maldir. Gerek adam ve gerek disi bir kimsenin rüyada memesinde süt oldugunu görmesi, o kimsenin mal biriktirmesine işarettir.

Rüyada iki memesinden süt aktigini görse, dünya o hiç kimseye yönelir ve şans açilir. Uyanikken memelerinde süt olmayan kadin, rüyada memelerinde süt bulundugunu yada ufak bir çocugu ya da adam bir kimseyi ya da bir kadini emzirdiğini görse, gerek emziren ve gerekse emen kimsenin baht ve talihinin kapanmasina işarettir, insan sütü, hapis, emziren ve emen kimse için de sikintidir. Bir kimse rüyada çocuguna içirmek için süt satin aldiğini görse, o kimsenin çocugunu kendi alışkanlık ve etik benzer biçimde terbiye edecegin işarettir.

Bazi tabirciler rüyada bir kadinin sütunu emdiğini gören kimse, mal ve kazanç elde eder, dediler. Bir kimse rüyada at sütü içtigini görse, hükümdar o hiç kimseye sevgi besler ve hükümdardan ona bir hayir erisir. Diger hayvan sütleri onlardan sagilan miktarca güzel riziktir. Süt sagmak, hiledir. Yeni dogmus devenin sütü din fitratidir. Bundan dolayi bir kimse yeni dogmus devenin sütünden içse yada bir ya da iki ya da üç kere emse, o kimsenin yaratildigi islam fitratinda sebat etmesine, namaz kilmasina, oruç tutmasina, zekat ve sadaka vermesine işarettir.

Süt, içen kimse için helal mal ilim ve hikmettir. Sagilmis süt, mülk ve maldir. Bazi tabirciler rüyada bir deve sagdiğini ve onun sülünden içtigim gören kimse, salih bir kadinla evlenir. Eger o kimse evli ise, hayirli adam bir çocugu olur, dediler. Rüyada bir inek sagdiğini ve sütunu içtigini gören kimse, yoksul ise varlıklı olur. Koyun ve keçi sütü, alinacak vergidir.

Rüyada koyun sütü içtigini gören kimse hayra, rahatliga, luk ve ferahliga erisir. Arslan sütü onu içen kimse için, mal, düsmanina zafer bulma ve insanlara düsmanlik yapmaktir. Kaplan sütü, onu içen kimse için, düsmanligim açiga vurmaktir. Kurt sütü kabahat, katliam, şiddetli korku ve bir iste kuvvettir. Onu içen kimse için de geçimde zarardir. Bazi tabirciler, kurt sütü, mal ve saltanattir, dediler. Rüyada kurt sütü içtigini gören kimse, reislige nail olur ve bir sehir halkinin mallarim zorla ve tahakküm ederek yer.

Köpegin sütü onu içen kimse için şiddetli bir korku ve zalim bir kimsenin eliyle erisecegi maldir. Bazi tabirciler rüyada köpegin sütunu içen kimse, kudret ve kuvvete erisir ve bir sehir halkina reis olur, dediler. Bazi tabirciler, vahsî hayvanlarin bütününün sütleri, dince süphedir, dediler. Yaban eseginin sütü, sonradan iyilesecek bir hastalıktir, dediler.

Geyigin sütü azca bir riziktir. Esek sütü, ehemmiyetsiz bir hastalıktir. Rüyada merkeb sütunu içen kimse, hayra erisir. Kedi sütü hafifçe bir hastalıktir ve düsmanliktir. Bir kimsenin rüyada bir yerden süt çiktigini görmesi, o sütün miktarinca o yerde kan akitilacak bir zulüm ve fitnenin meydana çikmasina işarettir.

Koyun sütü iyi bir maldir. Sigir sütü, zenginliktir. Katir sütü, güçlük, sertlik ve musibettir, insan sütü hasta için onu içtigi süre hastalıktan sifa bulmaktir. Köpek ve kedi sütü hastalık yada korkudur. Rüyada sütü bir seye karşılık olarak verdigim gören kimse, yaratilis ve fitratini kaybeder.

Süt mala, fazla ömre, hamile kalmaya, sirlarin açiga çikmasina. ilme ve Allahi birlemeye işarettir. Hasta kimseler için süt, ilaca, rızka hayvana malik olmaya yada onun alışkanlık ve tabiatiyla ahlaklanmaya işarettir. Sigir, koyun, deve ve manda sütü, bunlarin hepsi toplu mala işarettir Bunlarin yogurdu, üzüntüdür. At sütü tasadir. Tilki ve kedi sütü, günat islemektir. insan sütü, erbabindan baskasina verilmesi dogru olmayan bir emanettir.

Süt içmek oldukça hayırlıdır. Mutluluğun ve başarının simgesi olan bu rüya, bununla beraber sıhhatli yaşamın habercisidir. Süt dökmek, zarara uğrayacağınız ve yakın arkadaşlarınız yüzünden geçici olarak canınızın sıkılacağı anlamındadır.

Süt içmek oldukça hayırlıdır. Mutluluğun ve başarının simgesi olan bu rüya, bununla beraber sıhhatli yaşamın habercisidir. Süt dökmek, zarara uğrayacağınız ve yakın arkadaşlarınız yüzünden geçici olarak canınızın sıkılacağı anlamındadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir