Rüyada Tabiin’i (R.A.) Görmek

Rüyada Doğal’nden (R.A.) birini bir kent yada bir yerde görmek; o kent yada o yer halkı sorun kıtlık ve korkuda iseler, bunlardan kurtulmalarına işarettir.

Rüyada Tabiin alimlerinden yada öbürlerinden birini görmek, fetih, luk ve dindeki ziyadeliğe işarettir. Tabiinden birisinin dirildiğini gören kimsenin o tabiinin sünnetini ihya etmesine işarettir.

Bir kimse rüyada malum salihlerden bazısına tahavvül ettiğini görürse, görmüş olduğu kimsenin mertebesi miktarınca dünyanın gam ve kederleri kendisine isabet eder, sonrasında muradına nail olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir