Rüyada Tilavet Secdesi Görmek

Bakınız; Okuma Secdesi.

Bir kimse rüyada Sure-i Arafta bulunan secde ayetini okuyup secde etse, iyilikle emredip kötülükten nehy etme vazifesini üstüne alır ve bu vazife ile şereflenir. Secde ayetini okuyarak secde eden kimse, Allaha kullukta devam eder. İsra Suresindeki secde ayetini okumakla secde ettiğini görse, Tanrı korkusundan dolayı oldukça ağlar ve onu oldukça zikreder. 

Rüyada Meryem Suresindeki secde ayetini okuyup secde ettiğini görse, nimete, bolluğa, dünya ve ahiretçe yüksekliğe nail olmaya işarettir. Sadece onun makamına geçmeye layık olmayan çocuk ve vasiden birisini kendisine halef bırakan kimse bu tabirden istifade edemez.

Rüyada Hac Suresindeki ilk secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, bulunmuş olduğu gaflet sebebiyle nasihatla korkutulmasına, ikinci secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, onu itaata teşvik etmeye ve iyilikle komut, kötülükten nehy etmeye işarettir. 

Rüyada Furkan Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, ibadetten usanmaya ve masiyete yönlemeye, hata işleyen kimsenin Tanrı-u Teala hakkında hüsn-i zarina ve güzel itikadina işarettir. 

Rüyada Neml Suresindeki secde ayetini okuyarak secde etse, isminin yüceliğine ve bidat sahibi kimselerin yanında iyilikle şöhret bulmaya, meliklerin yanında sözünün geçerliliğine, doğruluğuna ve fahis söz nakletmesine işarettir. Eğer “Elif, lam, mîm” suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Allahu Teala’ya (C.C.) imana ve onun indinde olan şeylerden korkmaya ve Tanrı’ın (C.C.) fazlına rağbet göstererek tövbe ve namaza devama işarettir. 

Rüyada Sad Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini gören kimse Tanrı yoluna döner. Şükrünü yerine getiremeyecegi nimete nail olur. 

Rüyada Fussilet Suresindeki olan secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Tanrı-u Teala’nın ve idarecilerinin emirlerini yerine getirmesine işarettir. 

Rüyada Necm Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, isyankar için tövbeye ve fena işlerden çekinmeye ve Allahu Teala’ya (C.C.) yakarma etmeye işarettir.

Rüyada İnşikak Suresindeki secde ayetini okuyarak secde etmek, günah işlemekten kaçınıp korumaya işarettir.

Rüyada İkra Suresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, tövbe etmesine, günahlardan vazgeçmesine, boş ve malayani şeylerle insanı cehenneme sokacak fiilleri terk etmesine işarettir.

Tilavet Secdesi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir