Rüyada Tüccar Görmek

Rüyada tüccar görmek; farz emirleri yerine getirmede noksanlığa, çıkar ve kazanca, yolculuğa, garip haberler almaya, ihtiyaçların gitmesine delalet eder.

Rüyada tüccar görmek ne demek, halk içinde hatırı sayılır, büyük bir adama delalet eder. Bir rivayete gore, tüccar parlak zeka ve çalışkan bir adamdır. Tüccarın mal sattığını görmek, helal mala yorumlanır. 

Rüyada kendisinin tüccar bulunduğunu gören hayır ve menfaate nail olur, yüksek bir mevkiye geçer. Halka elbiseye dair şeyler satıldığını gören, halka sevap kazanmalarının yollarını gösterir. Sattığı mala karşı altın aldığını gören kedere ve sıkıntıya düşer, gümüş para aldığını görmekte zarar yoktur. 

Bir başka rivayete gore de: Bir kimse kumaş bulunan bir mağazada ve üstünde tüccara yakışacak bir halde ziynetli elbiselerle oturduğunu, ticaretle ilgili emirler verdiğini görse, ticarette reis olur. Bir tüccar, insanların büyüklerinden olmadığı halde elinde tecim aletlerinden ölçü, tartı, vs. şeklinde şeyler görse, yoksulluk ve ihtiyaçlardan güvenli olur. 

Rüyada tüccar görmek nedir; kazanca, menfaate, yüksek rütbeye, yolculuğa ve acayip haberlere muttali olmaya işarettir. Kimi zaman de tüccar görmek; hac, cihat, oruç, namaz ve cuma şeklinde Tanrı’ın farz etmiş olduğu emirlerin çoğunda yapacakları noksan ve kusura işarettir.

Tüccar

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir