Rüyada Uçmak Görmek

Ferahlık ve sevince; Uçmak yolculuğa, baş aşağı uçmak yolculukta rahat etmeye, işi olmayan kalmaya, kanatsız olarak uçmak bir durumdan başka bir duruma geçmeye ya da yer değiştirmeye, Kuşlarla beraber uçmak yabancılarla görüşmeye, Gururlu birinin uçtuğunu görmesi rüyanın batıl olmasına, Damdan dama uçmak şöhretli bir kimseden öteki meşhur birine yaklaşmaya ya da bir hanımdan başka bir hanıma geçmeye; Malum bir evden başka bir malum eve uçmak evlenmeye, bilinmeyen eve uçmak vefat etmeye, Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız olarak uçmak arzu etmiş olduğu şeye kavuşmaya, saygınlık kazanmaya, Uçarken gökyüzünde kaybolup gitmek ölmeye, Dağın uçtuğunu görmek saltanata nail olmaya, Bir yerden bir yere uçmak mal biriktirme arzusuna, İki kanadı ile uçtuğunu görmek hayır ve iyiliğe, Hastanın uçması vefat etmesine, Gökyüzünde durmaksızın uçmak aşırı talep ve arzulara delalet eder. (Ek olarak Bakınız; Sıçramak.)

Oldukça yükseklerde, hatta uzayda uçtuğunuzu gördüyseniz, evlilik sorunları yaşayacaksınız.

Alçaktan uçmak ise geçici sorun ve hastalığa işarettir.

Rüyasında uçtuğunu gören insanoğlunun hayatında pozitif ve güzel gelişmeler olacak anlama gelir. Fakat uçarken korkmak bu gelişmeler için daha süre olduğuna işaret eder.

Danyal aleyhisselama nazaran: rüyada uçtuğunu görmek, hayırdır. Rüyada bir yerden başka bir yere kuş benzer biçimde uçtuğunu gören, yola çıkar ve büyük bir mevkie ulaşır. Gökyüzüne doğru uçtuğunu gören zarara uğrar. Gökyüzüne uçup tekrar yere inmediğini gören dünyadan göçer.

Ibni Şirine nazaran; rüyasında kanadı olmadığı halde uçtuğunu gören bulunmuş olduğu durumdan başka bir duruma girer. Bir evin damından başka bir evin damına uçtuğunu gören, esinden boşanarak başka biriyle evlenir.

Kirmaniye nazaran; göğe doğru uçtuğunu görmek hacca gitmeğe, evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu görmek, ölümüne; kus kanadına benzeyen kanatları bulunduğunu görmek, halkın hayretini çekecek bir halin olduğuna; göğe doğru uçup sonrasında yere indiğini görmek, ölüm derecesinde hasta olup sonrasında iyileşeceğine delalet eder.

Ebu Sait El-Vaiz’e nazaran; rüyasında bir dağın tepesine uçtuğunu gören büyük bir mekana erişir. Uçarken bir şeyin üstüne düştüğünü gören, öyleki bir şeyin sahibi olur. Eğer rüya sahibi bir ise layık değilse, ölüm derecesinde hastalanır. Kanat takarak uçtuğunu görmek, yolculuğa; kanatsız olarak uçtuğunu görmek, bir durumdan başka bir duruma geçeceğine; uçtuğu zaman niyetlendiği yere ulaşırsa yolculuğunda hayra nail olacağına; bir tarladan başka bir tarlaya uçtuğunu görmek, kuvvet ve şerefe delalet eder. Alçaktan yüksek bir yere kanatsız olarak uçtuğunu gören, meramına ulaşır.

Güvercin benzer biçimde uçtuğunu gören yükselir. Havada kaybolacak derecede uçtuğunu gören ölür. Bir başka rivayete nazaran de: Rüyada uçmak, seyahat, basacağı uçmak ise, kolaylıkla yapılacak yolculuktur. Yolcu olmayan kimsenin rüyada uçması, onun issiz kalmasına işarettir.

Rüyada damdan dama uçtuğunu gören kimse, meşhur bir zat tarafınca meşhur bir zat taratma geçer. Bir bayan rüyada tanımış olduğu bir adamın evine uçtuğunu gören kimse, o adam evlenir.

Rüyada bilmiş olduğu bir evden bilmediği uzak bir eve uçtuğunu gören kimse, ölür. Hapsedilmiş bir kimse rüyada uçtuğunu görse, hapisten çıkar. Bazı tabirciler, rüyada uçmak eğer kanatla olursa, yolculuğa çıkmaya, kanatsız olursa, bir durumdan öteki bir duruma geçer yada bir yerden öteki bir yere nakleder, dediler. Yabancı olan bir kimse, uçtuğunu görse, memleketine döner. Bazı tabircilerde, o yabancı oldukca seyahat yapar, dediler.

Rüyada kuşlarla birlikte uçtuğunu gören kimse, yabancı kimselerle görüşür. Bir kimse rüyada bir insanla yarışsa ve uçup o adamı geçse, o adamı kahreder. Uçtuğundan dolayı da o kimsenin kadri yüce olur. Uçarken gökte kaybolduğunu ve geri dönmediğini gören kimse ölür.

Rüyada evinden tanımadığı bir eve uçtuğunu gören kimse, evinden kabre intikal eder. Havaya doğru uçtuğunu gören kimse, ölecek derecede hasta olur, sonrasında bu hastalıktan kurtulur. Alçak bir yerden yüksek bir yere kanatsız uçtuğunu gören kimse, arzusuna nail olur ve yükseldiği nispette şanı yücelir. Havada güvercinler benzer biçimde uçtuğunu ve yeryüzünde bulunanlardan dilediğine zarar vermeye ve dilediğine de yarar temin etmeye muktedir bulunduğunu gören bir kimse, saltanat, izzet ve şerefe nail olur. Zenginlerin ve devlet memurlarının rüyada uçtuklarını görmeleri ilerlemelerine, gurbette olan bir kimsenin görmesi ise, memleketine dönmesine işarettir. Kimi zaman de bu rüya memleketine asla dönemeyeceğine işarettir. Bir kimse iki kanadıyla uçtuğunu görse, bu rüya tüm insanoğlu hakkında hayırlıdır.

Kanatsız uçtuğunu ve göğe doğru yükseldiğini görse, şiddetli bir korkuya ve rüyayı görene isabet edecek bir belaya işarettir. Ev ve sokaklar üstünde uçtuğunu görse, gene onun çekeceği ızdırap ve kişisel islerinin de ilerleyememesine işarettir. Kuşlarla birlikte uçtuğunu gören kimse, yakında yabancı bir kavmin içinde bulunur.

Rüyada havaya fazla kalmayarak yalnız yerin üstünde olduğu bilineceği kadar yükseklikte uçtuğunu görse, yolculuğa çıkmaya ve yine dönerek gelmeye işarettir. Bir kimse, istediği süre uçtuğunu ve istemediği süre da uçmadığını görse, büyük bir hayra ve rüyayı görenin islerinin kolaylığına işarettir.

Evinden uçarak çektiğini gören kimsenin, öleceğine işarettir. Bir kimse iyi bir halde uçamadığını yada basacağı uçtuğunu görse, o hiç kimseye isabet edecek büyük bir kötülüğe işarettir. Hasta bir kimsenin, uçtuğunu görmesi, öleceğine işarettir. Bir kimse sedir yada başka bir şey üstünde uyuduğu halde mahfe içinde uçtuğunu görse, rüya sahibinin basma geçeceği bir belaya ya da öleceğine ya da dizlerinde yada baldırında meydana gelecek bir hastalık ve afete işarettir.

Yerle gök içinde uçtuğunu gören kimsenin, arzu ve isteği oldukca olur. Rüyada bir yerden öteki bir yere göğün genişliğine doğru uçtuğunu gören kimse, gitmeye söz verdiği bir yere yaya olarak yada bir şeye binerek gider, ya da bir yere yolculuğa çıkar ve uçtuğunda yerden yükseldiği miktarca da o yerde izzet ve ikram görür. Fazlaca uçtuğunu görmesi, arzu ve isteklerinin fazla olduğuna işarettir. Kimi zaman de uçmak, öğrenci için ilim öğrenmeye, fena kimseler için, günah İşlemeye yada evvelinde çelişmiş olduğu bir şeyi istemeye ya da rüya sahibinin kızma anında yapacağı kolay hareketlere işarettir. Kanatsız uçtuğunu görmek ise, meşakkatli bir seyahat yapacağına ya da Bilhassa güzel bir yerden fena bir yere uçtuğunu görmek fazla müsrif bir şahıs olduğuna işarettir. Eğer fena bir yerden uçup denize ve manzarası güzel bir dağa ya da çimenlik bir yere ya da camiye indiğini görse, yukarıdaki rüyanın aksine tabir edilir.

Rüyada uçtuğunu görmek; bir yolculuğa çıkacağınıza ya da mevki olarak yükseleceğinize işarettir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir