Rüyada Vasiyet Görmek

Ek olarak bkz: Varis, Vasiyetname, Ölüm

Rüyada malını bir hiç kimseye vasiyet etmek, o kimse ile aralarında bir münasebetin –iyilik, yardım, iş akdi, uzlaşma, barışma, kavuşma, barışma vs.- meydana gelmesine veya bir yerde buluşmaya işaret eder.

Rüyada vasi atama etmek, birine vazife ve vekalet vermeye; vasi (atama) edildiğini yada birinin kendini vasi yaptığını görmek, kendine bir işin havale edilmesine, verilen haberin doğruluğuna, data ve saygınlık sahibi olmaya, kırkını geçmiş ve Tanrı’ın himayesinde bulunmaya delalet eder.

Rüyada vasiyet hazırlamak, rüyayı görenin uzun yaşayacağına işaret eder. Birisinin vasiyetini dinlemek, bir yükümlülüğün altına girmek anlama gelir. Vasiyetname okuduğunu görmek, güzel haber almak anlama gelir.

Şahıs rüyasında vasiyet ediyorsa, ömrü uzun olur. Vasiyet dinliyorsa bir mesuliyet alır.

Rüyasında vasiyet ettiğini gören insan oldukça uzun ömürlü olacaktır. Başka birinin vasiyetini dinleyen, bir sorumluluğun altına girecektir. Vasiyetname okuduğunu gören, bir kısmetle ilgili haber alacaktır.

Rüyada bir kimsenin malını bir adama vasiyet etmesi, o kimse ile o adam içinde vaki olacak iyilik, yardım, birleşme ve birbirlerine kavuşmaya; eğer aralarında kin ve düşmanlık var ise, onların barışmalarına yada bir şehirde toplanmalarına işarettir.

Vasiyet

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir