Rüyada Yaralanmak Görmek

Rüyada bir kimseyi yaralamak yada bir kimse tarafınca yaralanmak, yaralanan için üzüntü ve sorun çekmeye; yaralayan için ise, büyük bir günah işleyecek bir durumla karşılaşmaya delalet eder.

Rüyada yaralı bir kimseyi görmek yada yaralanmak, evinizde de iş yerinizde de tedirgin ve ruhen sizi üzen vakalarla karşılaşmakta olduğunuzdan fazlaca duyarlı bir durumda bulunduğunuzu, bu buhrandan kurtulmak için çareler düşündüğünüzü ve sonunda her iki cephede de başarı göstermiş zekanızla işi tatlıya bağlayarak huzura kavuştuğunu gösterir.

Bir başka rivayete nazaran de: Bir kimse rüyada bedenini yaralanmış görürse, emek vermesi ile eline geçecek mala işarettir. Eğer sağ elinin yaralandığını görse, erkeklerden kendisine yakın olanlardan, sol eli yaralı ise hanım akrabaları tarafınca istifade edeceği mala işarettir.

Rüyada sol ayağın yaralanması, o kimsenin ekin ve ziraat vasıtası ile elde edeceği maldır. Eğer yara ökçesinde ise, evladı tarafınca nail olacağı mala işarettir.

Rüyada kendisinin yaralandığını, oysa yarasından kan akmadığını gören kimse, kendisine ilişkin olan erdem ve meziyete yaklaşmıştır. Yaralansa o yarasından da kan aksa, eline mal geçer ve o malın eseri o kimsede belli olur. Sol elinin yaralandığını görse, o kimsenin askeri fazlalaşır ve iki misline çıkar. Sağ elinin yaralandığını görse, elinde bulunan şey mal ve mülkü fazlalaşır ve iki misline çıkar.

Rüyada bedeninden yaralandığını görmek, rüyayı görenin malı fazlalaşır ve iki misline çıkar.

Rüyada bacağından yaralandığını görmek, rüyayı görenin aşiret ve kabilesi fazlaca olur. Baldırından yaralandığını görenin ömrü kat kat ziyadeleşir.

Rüyada iki ayaklarından yaralandığını görürse, onun memleketinde sebatı, devamı ve saltanatı uzun olur.

Bir kimseyi rüyada öteki birisi yaralasa, yaralayan kimse diğerine musallat olur ve ona hakkı bildiri etmeye çalışır. Yaralandığı yaradan kan çıksa, yaralayan günahkar olur ve yaralanan kimse sevaba nail olur. Bir kimse rüyada bir kafiri yaraladığını ve kan akıttığını görürse, o kimse kendisine düşmanlığı aşikare olan bir kimse üstüne musallat olur ve ona hak söz söyler.

Bir kimse birisini yaralarsa ve kan çıkmazsa, yaralanan adam hakkında yanıt veremeyeceği doğru bir söz söyler. Bıçak yada demirden bir şeyle birisini yaraladığını gören kimse, ötekinin kötülüklerini izhar ve onda asla hayır olmadığına işarettir. Bir kimsenin karnından yaralandığını görse, evladı ve çocuğunun evladı tarafınca kendisine mal isabet eder.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir