Rüyada Yer Görmek

Rüyada görülen yerin tabiri, o yerin seref ve kabiliyetine, madde ve cevherine göredir.Mahser yerinl görmek, sirlari gtzlemeye, fakirlikten sonrasında zenginlige.korkudan emniyete ve vadini yerine getirmeye işarettir.Kimi zaman güzel ve bekar kariya, nasibi azca büyük bir rütbeye, hidayet vetövbeye işarettir. Ekilecek bir araziyi görmek, o arazinin ekilip biçilmesine,ziraatina ve mahsülüne, bolluguna, kitligina, ziraat aletlerine ve ekincilige veo arazide mu’tad olarak biten seylere ve güzel kokan nebatata işarettir.Bilinmeyen bir yeri görmek, anaya, çocuga, koca ve kariya, ortaga ve emniyetli miras, ev ve hayvan benzer biçimde malik oldugu seylere; yatak, sergi, hali vekeçe benzer biçimde üstüne oturdugu seylere işarettir.Yer, zina edenlerin, zamparalarin ve (asiklarin evlerine ve her çesitoyunlarina işarettir. Yer, söz gezdirip koguculuk meydana getiren ve sir gizlemeyenkadina işarettir. Yer, savaşım ve düsmanliga yada ilim ve güzel ve düzgünsöz anlatmaya işarettir. Yer dünyaya, gök de ahirete işarettir.Kimi zaman yer ve gök, Tanrı’tan baska asla kimsenin birlestirmeye muvaffakolamayacagi kumalara işarettir,Yerin yanidiğini görmek, bid’atlarin, haram ve fena olan seylerin asikareyeçikmasi ile tabir edilir. Kimi zaman de yerin yarilmasi, o yerin iyiligine, bereketlive bitek olmasina işarettir. Yerin, bulundugu halden uzun ve genis olmasi,hapiste olanin özgür birakilacagina, hamile kadinin doguracagina ve rızka işarettir. Eger bir kimse kendisinin bir çöle haiz oldugunu görse fukara veyaçocugu olmayan bir kadinla evlenir.Kimi zaman de yer, saltanat sahibi bir hükümdara veyahut ölüm ve hayata, rızkaveya o yerde iyi-kötü isler isleyen hiç kimseye işarettir.Bir yere haiz oldugunu gören, bekar ise evlenir ve çocugu olur, yahutbirisine ortak olur ya da mali ve sirliligi ile bir hiç kimseye güvenlik meydanagetirir yada mirasa nail olur, veya bir ev kiralar yada satin alir. Ya da birbinek satin alir. Rüyayi gören hasta ise hastaligindan kurtulur ve o yerdekinzkini alir. Eger yer genis, manzarasi güzel olursa rüya sahibinin o yerdekiameli güzel olur. Eger yer üstünde hayvan iasesi ve çürümüs kemikler vediger pislikler oldugunu görürse, rüya sahibinin o yer üstündeki ameli kötüolur. Yerin sallandiğini görmek, hamile olan kadinin çocugunu düsürmesi ile tabir edilir. Yerin, üstünde olan seylerle battigini görmek, Tanrı’aitaattan gaflete işarettir.Eger yerin bakir, tunç, demir ve tasa döndügünü görse, bu rüya, kimi zaman rüyasahibinin haniminin zor doguracagina veyahut o kimse sanatindan baska birsanata geçecegine, kazancindan baska rızka nail olacagina yada bir madenbulacagina işarettir. Yer yanlip kendisinl yuttugunu gören kimsenin rüyasiutanmasina ve sebeplerin kuvvetlenmesine, kimi zaman de yolculukta bulunmasinaveya hapsedilmesine ya da deli olmasina işarettir. Sahraya benzeyen ve bilmedigi, düz ve genis bir yerde bulundugunu görenkimse acil olarak yolculuga çikar.Bir kimse bir yerde oturdugunu görse o kimsenin o yerde iktidarli, kuvvetlive nüfuzlu olmasina işarettir.Eliyle yada baska bir seyle yeri dövdügünü gören kimse tecim için yolculukeder. Bir kimse kendisinin kitlik yerden çikip bolluk olan yere gittigini görse,bid’attan Sünnet-i Seniyyeye geçer.Yolculugu arzu eden kimse bir yerden çikip diger yere gittigini görse arzuettigi yolculugu gerçekleşme eder. Yolculuktaki hali ise rüyada gördügü yerinucuzluk, bolluk yada kitlik ve darligi nispetinde olur,Bu rüyayi gören bir sehrin idarecisi ve hakimi ise bu görevinden alinir.Bir kimse bir yeri satip baska bir yere çiktigini görse hasta ise ölür, zenginise fukara olur. Yer üstünde ayaginin kaydiğini veya topraktan elinisilkelediğini gören kimse fakirlesir, eger hasta ise ölür ve topraga girer.Yeryüzünde kayboldugunu ve orada da herhangi bir çukurun olmadignigörse, dünyayi taleb etmek maksadi île yolculuga çikar ve bu yolculugundaölür. Kendisi için yerin yanidiğini gören kimsenin ömrü uzun olur,Bir kimse kendisini yerin yuttugunu fakat yere batmadiğini görse uzak biryolculuk yapar. Bir kimsenin rüyasinda yerin sallandiğini veya battiginigörmesi, o yere bir bela erisecegine veya o yere çekirge musallatolacagina, ya da dolu düsecegine veya kitlik yada şiddetli bir belaninmeydana çikmasina işarettir. Yer görmek, yerin genisligi, büyüklügü, darligive küçüklügü nispetince o yere haiz olan kimsenin dünyaligina işarettir.Malum bir yeri görmek, bulundugu sehir ve o sehrin ahali ve sakinlerineişarettir. Yeri kazdiğini ve ondan da yediğini gören kimse hile ile mala nailolur. Bundan dolayı kazmak hiledir. Yerin darligi geçim darligidir.Rüyada yere batmak, meydana gelecek korku ve tehdiddir. Bir kimsekendisinin yere battigini görse, azaba düser. Yerin bir tarafinin yarilip yineyere batmasi ora halkina isabet edecek şiddetli bir hastaliga, veya oradaçekirge, dolu, kitlik, pahalilik v.s. benzer biçimde meydana çikacak afet ve belayaişarettir. Bir kimse kendisini, yerin yuttugunu görse, eger serli kimse ise onabir azap erisir, veya gidip geri dönmemesinden korkulan uzak bir yolculukyapar. Rüyada hiçbir çukur olmaksizin yere battigini, derine gittigini vehatta kendisinin tekrar oradan çikamayacagim zannettigini gören kimse,dünyayi istemekle aldanir.

Yer

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir