Rüyada Yıkmak / Yıkılmak Görmek

Seyyid Süleyman: Rüyada sağlam bir minareyi yıkmak, iyi değildir. Kâbe’yi yıktığını gören, İslam’da bid’at çıkarır.

Bir camii yada mescidi yıkan, İslama zarar vermek için çalışır.

Bir kiliseyi, manastırı vb.ni yıkan, küffara karşı sert olur. İslam dininde sebat eder. Kâfirlere zarar verir.

Eski bir evi, odayı yada dükkânı yıkan, üzüntüye uğrar.

Evinin tamamının ya da bir kısmının yıkıldığını gören, ya büyük bir musibete çatar ya ev halkından biri vefat eder veyahut ta orada fena bir hadise meydana gelir.

Kaleleri ve burçları yıkmak; dinde noksana, geçimde müşkülata, sıkıntıya işarettir.

Kemerler ve köprüler yıkmak, halkın fikrine zarar verecek fena bir emrin husulüne yada dinde fesada işarettir.

Cabir’ül Mağribi şöyleki diyor: Rüyasında kendisinin sebep olmadığı bir yıkıntı gören, mal ve yarar sağlar.

Abdulgani Nablusi diyor ki: Rüyada bir şeyi yıkmak yada yıkıldığını görmek iyi değildir.

Evinin yıkıldığını gören, vefat eder ya da oldukça büyük bir felakete uğrar.

Bir hanenin yıkıldığını görmek, o ev sahibinin vefatıyla yorumlanır.

Hanenin bir kısmının yıkılması da o evden birinin vefatına ya da ta ev sahibinin büyük bir musibete uğramasına delalet eder.

Ek olarak bkz: Rüyada Evin Yıkılması, Ev Yıkmak Görmek, Rüyada Kubbe Görmek, Rüyada Harabe Görmek

Yıkmak / Yıkılmak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir