Uyku Bozuklukları

Eski çağlarda, rüyalar ile ilişkili pek fazlaca hastalığın bulunduğuna ve bunlara şeytani güçlerin niçin olduğuna inanılıyordu. Bunun yanı sıra, kabuslar da insanların psikolojisini negatif yönde etkileyen ve bireylerin ruh sağlığının bozulmasına yol açan unsurlar olarak görülmekteydi. Kelime anlamı olarak “ağırlık basma”; şeytani güçler tarafınca ezilme anlamını da taşımaktadır.

Yakın vakit içinde ise kabuslar ve mistik rüya hastalıkları yerini uyku bozukluğu hastalıklarına bırakmıştır. Birçok değişik uyku bozukluğu bulunmakta ve bireylerin sağlığını negatif olarak etkilemektedir. Gece Terörü, Rapid Eye Movement adında olan Davranış Bozukluğu (RBD), uyku felci ve uyurgezerlik bu hastalıklara örnek olarak gösterilebilir.

Uyku Bozuklukları Çeşitleri

Gece Terörü

Uyku terörü bozukluğu olarak da adlandırılan bu hastalık, kişinin uykusundan ansızın uyanması ile tekerrür eden bir hastalıktır. Çoğu zaman erişkin bireylerin mustarip olduğu bu hastalık uyku süresince 3 ya da5 kere ortaya çıkmakta ve 15 dakikalık süreçler şeklinde devam etmektedir. Gece terörü adlı hastalığın emareleri şunlardır;

 • Uykudan ani şekilde uyanma,
 • Gözleri açık şekilde uyuma,
 • Uyku esnasında aşırı derecede hissedilen korku,
 • Korku, terleme, konfüzyon ve süratli kalp atışı görülmesi,
 • 5 ile 20 dakika içinde uyanık kalmak,
 • Verimsiz uyku.

Gece terörü hastalığının ortaya çıkış sebepleri; stres kaynaklı, kalıtsal olabildiği şeklinde, yüksek alevden dolayı de olabilmektedir.

Rapid Eye Movement Davranış Bozukluğu

REM uykusu esnasında kişinin şiddetli ve trajik şekilde gösterdiği göz hareketlerinden meydana gelen davranış bozukluğudur. Genel olarak bu bozukluk yoğun ve şiddetli şekilde uyanma, oturma, yataktan atlama ya da bağırma şeklinde seyreder. RBD hastalığının bazı emareleri şunlardır;

 • Şiddetli ve ani şekilde uyuma hali,
 • Uyku esnasında bağırmak, yatağın içinde yada haricinde yumruk ya da tekme atmak,
 • Morluklar, darbeler ve kesim şeklinde yaralanmalar ile uykudan uyanma,
 • Uyku esnasında konuşma,
 • Geçici kas felci.

RBD’nin sebepleri ise şunlardır:

 • Parkinson hastalığı şeklinde, dejeneratif nörolojik durumlar,
 • Kaygı ve Stres,
 • Ruhsal bozukluklar,
 • Uyuşturucu ve alkol kaynaklı tepkiler.

Uyku Felci

Uyku felci uyku başlangıcında yada uyanış anında ortaya çıkan ve kişinin vücudunun uyku esnasında kasılması ile şekillenen bir hastalıktır. Beyin, rüya esnasında kas kasılmasını etkinleştirmek amacıyla bazı sinyaller gönderir ve fert şuur yitirilmesine uğrar. Başka bir deyişle, beyin kişinin vücudunu taşıyamayacak hale gelir, bundan dolayı, onlar “nüzul” olur. Uyku felcinin emareleri şunlardır;

 • Rüya esnasında hareketsizlik,
 • Kısık ya da boğuluyor hissi.

Uyurgezerlik

Uyurgezerlik pek fazlaca kişinin başına gelen bir hastalık olmakla beraber, uyku esnasında kişinin fark etmeden ayaklanıp dolaşması halidir. Kişi bu hareketi şuur dışı olarak yapmakta, yeme, içme yada giyinme şeklinde faaliyetlerde bulunmaktadır. Uyurgezerlik emareleri şunlardır;

 • Ferdin gözleri açık ve boş bir ifadeyle dolanması,
 • Bireyi uyandırmakta güçlük çekilmesidir.

Uyurgezerliğin sebepleri ise şunlardır:

 • Bitkinlik,
 • Uyku eksikliği,
 • Kaygı ve Stres,
 • Ruhsal bozukluklar,
 • Epilepsi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir